ANNONS

 

    Nyhetsarkiv

Detta är Nyhetsarkivsidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2023 klockan 18.55.

 

Inga Björstedt
ställer ut på
Karby Gård

Foto: Inga Björstedt.

Konstnären Inga Björstedt ställer ut teckningar och målningar på temat "Upphittat: vinge och andra föremål", blyerts och tempera, på Karby Gård i södra Täby kyrkby.

Vernissage lördagen den 19 oktober 2019 kl 12–16 med invigning kl 13.

Utställningen pågår till och med den 3 november. Arrangör är Täby Konstnärer.

Karby Gårds Kafé Triften har öppet under utställningstiden.

Publicerat: 8 oktober 2019

 


ANNONS


 

Sommarsalong
och foto-
utställning på
Karby Gård

Vernissage för Täby konstnärers Sommarsalong anordnas lördagen den 8 juni 2019 klockan 12–16 på Karby Gård i södra Täby kyrkby.

Sommaröppet kl 12–16 den 8–9 juni, 12–14 juni, 16 juni, 19–20 juni och 26–30 juni.

Karby Gårds Kafé Triften är öppet alla utställningsdagar.

Dessutom anordnar Föreningen Karby Gård, Täby Konstvänner och Danderyds Fotoklubb en fotoutställning och fototävling på temat "Mitt Täby".

Fotoutställningen håller öppet den 24–25 augusti och 31 augusti–1 september.

Publicerat: 1 juni 2019.

 

Vårsalong på
Karby gård

Vårsalongsbilden 2019 från Täby konstnärer.

 

Lördagen den 16 mars 2019 är det vernissage för den årliga vårsalongen på Karby gård i södra Täby kyrkby.

Det är medlemmar ur föreningen Täby konstnärer som ställer ut sina verk.

Utställningen pågår lördagar och söndagar klockan 12–16 fram till och med den 31 mars 2019.

Karby gårds kafé har öppet under utställningstiden.

Publicerat: 11 mars 2019.

 


ANNONS


 

Gymnasie-
elever i Disney-
musikal på
Tibble teater

Tibble Estet sätter i vår upp sin 25:e fullskaliga musikal-produktion på lika många år. Det firas med att spela Disney's familjemusikal "Beauty & the beast" på Tibble Teater den 3–11 maj 2019.

Tibble Estet är Tibble Fristående Gymnasiums estetiska program. Det är alltså gymnasieelever som framför musikalen.

Arrangemanget sker i samarbete med MTI Europe och ATR.

– Som ungdomar under utbildning spenderar vi inte bara skoltimmar utan även vår privata tid på kvällar och helger till att göra det här till en så bra produktion som möjligt, säger eleven och artisten Eleanor Rydén.

Regissör och producent är läraren Anna Johansson.

Förstelärare i estetiska ämnen på Tibble Gymnasium är Micke Littwold.

Publicerat: 24 februari 2019.

 


ANNONS


 

Mackaräng

Varningstext på Viggbyholms järnvägsstation i Täby:
"Livsfarlig ledning över spåren. Gå ej nära nedfallen ledare."

– Vem är den nedfallne ledaren, som man inte ska gå nära? Har han rest sig upp och åkt iväg med tåget?

Publicerat: September 2019.

 

Täby har
anlagt en
discgolfbana –
eller är det en
discolfbana?

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en lustig stavning på skyltar i den av Täby kommun nyligen anlagda discgolfbanan i skogen mellan Erikslund och Östra Vallabrink.

På skyltarna står det som synes "discolfbana" utan ett g. På kommunens webbadress längst nere på skyltarna står det "taby.se/discgolfbana" med ett g.

Discgolf eller frisbeegolf är en sport som fungerar ungefär som vanlig golf. I stället för klubbor använder man en eller flera discar/frisbees per person.

Hålen utgörs av metallkorgar på denna 9-hålsbana, som är gratis att spela på.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Besqab flyttar från Täby till Danderyd Centrum

Det börsnoterade Täbyföretaget Besqab växer och ska flytta huvudkontoret till nya lokaler i Danderyd Centrum (nuvarande Mörby Centrum).

Läget blir centralt vid Tunnelbanan. Inflyttning sker i december 2017.

Under förra året, 2015, anställde Besqab över 20 personer och planerar att fortsätta expandera.

Besqab tecknar därför hyresavtal med Skandia Fastigheter för kontor i det planerade södra kontorshuset som uppförs i Danderyd Centrum under 2016–2017.

Under 2016 kommer Skandia Fastigheter att omvandla nuvarande Mörby Centrum till Danderyd Centrum, där "tanken är att handel och kontor kommer att förenas med service och boende".

Besqab kommer att disponera de tre översta våningsplanen. Lokalerna beskrivs som "ljusa med stora öppna ytor för ett kreativt samarbete och en trivsam och inspirerande arbetsmiljö".

Kontorshuset kommer att vara miljöklassat enligt Breeam Excellent. Det kollektivtrafiknära läget är också en viktig aspekt i ett hållbarhetsperspektiv.

– I och med detta får vi utrymme att fortsätta växa, säger Besqabs VD Anette Frumerie i ett pressuttalande och tillägger:

– Vi är övertygade om att kontoret och läget skapar en inspirerande arbetsmiljö och även attraherar nya medarbetare.

Inflyttning beräknas ske i december 2017. Kontraktet med Skandia fastigheter omfattar fem år.

Besqab AB (publ) har sitt huvudkontor på Kemistvägen 17 i Täby. Det ligger nära PostNord Täby Kemistvägen och det nya asylboendet "Täby Park Hotell".

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter lokaler.

Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Publicerat: 12 mars 2016.

 


ANNONS


 

Ankomst-boendet blev asylboende – nu behöver flyktingbarnen gå i skola

Täby kommun har för när-varande avtal med det statliga Migrationsverket om att ha 37 asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen hade vid det senaste årsskiftet 208 asylplatser belagda.

Kommunen har även ansvar för ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd. Idag är det cirka 30 barn, enligt besked från Täby kommun den 29 februari 2016.

Därutöver har Täby kommun avtalat med Migrationsverket om att ta emot 106 personer med permanent uppehållstillstånd. Under förra året, 2015, tog kommunen emot 55 personer.

Länsstyrelsen räknar ut kvoter för hur många personer varje kommun ska ta emot (beroende på antalet invånare). Sedan skriver varje kommun avtal med Migrationsverket.

Kommunen har ansvar för att ordna med bostad, svenskundervisning och samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Kommunerna tecknar överenskommelser om mottagande med Migrationsverket.

Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

På grund av att det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar än beräknat och söker asyl i Sverige behövs fler än de överenskomna 37 platserna i Täby.

Därför anvisar Migrationsverket barn och ungdomar till alla kommuner, även de kommuner som redan har tagit emot så många barn som de enligt avtal ska ta emot.

TRE OLIKA BOENDEN

Täby kommun har tre olika boenden för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem), varav ett är tillfälligt. Ett HVB-hem är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj (HVB = hem för vård eller boende).

När asylsökande har registrerat sin ansökan i Sverige flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Asylboende benämns ibland som långtidsboende, anläggningsboende och tillfälligt asylboende.

Migrationsverkets asylboende i Täby (f d Täby Park Hotell) rymmer totalt drygt 600 personer, varav ungefär 290 är barn och ungdomar. Uppgifter om antalet personer kan ändras över tid, framhåller Täby kommun.

Tidigare har hotellet använts som ankomstboende, vilket betyder att människor har stannat där i 3–7 dagar, medan de får sina asylansökningar registrerade. Ankomstboende benämns ibland som korttidsboende, transitboende och fördelningsboende.

Nu i början av 2016 är det betydligt färre människor som söker asyl i Sverige jämfört med i höstas. Därmed har också behovet av platser i ankomstboende minskat.

Det är dock fortfarande mycket svårt att hitta platser där asylsökande kan bo under tiden som deras ansökningar prövas. Därför övergick ankomstboendet till asylboende på det tidigare Täby Park Hotell den 1 februari 2016.

– I förrgår besökte jag Täby Park Hotell som omvandlats till asylboende, skriver kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i sitt nyhetsbrev daterat den 12 februari 2016.

– Jag fick se lokalen och träffade även ansvarig personal från migrationsverket. På boendet bor det i princip bara barnfamiljer och några ensamstående kvinnor med barn. Min uppfattning är att föräldrarna är mycket måna om att barnen ska gå i skolan.

– Vad som även är mycket prioriterat är att de vuxna inte går sysslolösa. Att aktivera sig är mycket viktigt för att undvika problem som kan uppstå när man har en oviss väntan, framhåller Leif Gripestam.

NY BOSÄTTNINGSLAG

Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny bosättningslag för nyanlända med uppehållstillstånd. Lagen gäller från och med den 1 mars 2016. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända enligt anvisning.

– Av någon outgrundlig anledning finns inte bostadssituationen med som ett kriterium i fördelningen vilket däremot arbetsmarknads-förutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt antalet asylsökande gör.

– Det är anmärkningsvärt att bostadssituationen enligt regeringen är ovidkommande särskilt i Stockholmsregionen där det i praktiken inte finns en enda tom lägenhet att tillgå. Det skriver Leif Gripestam i ett nyhetsbrev daterat den 26 februari 2016.

– Regeringen tar till med storsläggan och lagen innebär därför att en anvisning inte går att överklaga och kommunerna har två månader på sig att ordna en bostad åt de anvisade. En helt orimlig ordning.

För att förstå omfattningen upphandlar Stockholms stad förnärvarande 4 000 bostadsmoduler som ska ställas ut runt om i staden. Även Täby arbetar givetvis med frågan och utreder platser för uppställning.

– Över hela Stockholmsregionen måste nu människor ställa in sig på att det kommer att byggas tillfälliga bostäder på ett stort antal platser. Det är ingen önskvärd utveckling men som situationen nu ser ut har vi inget val, enligt Leif Gripestam.

I Täby finns just nu ungefär 125 nyanlända barn i grundskoleålder, som behöver få börja sin skolgång under våren 2016, enligt kommunen.

Efter att skolvalet har avslutats och alla elever har fått en plats kommer Täby kommun att undersöka hur de nyanlända barnen kan placeras. De skolor som tar emot nyanlända elever får ett stöd.

Publicerat: 2 mars 2016.

 


ANNONS


 

Film om Stig Dagerman på biblioteket

Fredagen den 4 mars 2016 klockan 18–19 var det filmkväll med "Stig Dagerman – det fria ordets rebell" och efterföljande samtal med publiken på huvudbiblioteket i Täby Centrum.

Filmen är gjord av Roger Persson, Susanne Wolf-Söderström och Albin Ohlsson.

Filmen visar den kände författaren och journalisten Stig Dagermans liv och leverne från barndomen i Älvkarleby i norra Uppland via framgångsperioden i bland annat Stockholm och till skrivkrampstiden i Enebyberg i Danderyds kommun.

Han tog livet av sig i garaget hemma i Enebyberg blott 31 år gammal år 1954.

Han var då gift med skåde-spelerskan Anita Björk. Han hade en dotter med henne och två söner från ett tidigare äktenskap.

I Enebyberg finns sedan några år "Stig Dagermans park" med en skulptur till författarens ära.

Bland hans kända verk finns Ormen, De dömdas ö, Bränt barn, Bröllopsbesvär, Tysk höst, Nattens lekar, Att döda ett barn och Dagsedlar.

Bibliotekets filmvisningar är avgiftsfria.

Publicerat: 5 mars 2016.

 


ANNONS


 

Kungaparets
kommunbesök
i Täby 2007

Kungaparets besök i Täby skildrades i papperstidningen Täby Allehanda nummer 114, som gavs ut den 19 juni 2007.

Se även de två videorna från besöket längst nere på denna webbsida (Nyhetsarkivsidan).

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Intressanta nyheter arkiveras här

Här i Nyhetsarkivet ges plats för gamla nyheter som är värda att sparas.

 

 

Skulpturstråket i Täbys
centralpark nu kompletterat
med ljudfiler för meditation


VIDEO (103 sekunder). Skulptören Carl-Gustaf Ekberg intervjuas av Täby Allehanda om syftet med de inspelade ljudfilerna till hans skulpturstråk i Centralparken i Näsbypark. Filmat den 18 oktober 2019.

 

I Centralparken i Näsbypark finns ett skulpturstråk, som består av nio bronsskulpturer skapade av skulptören Carl-Gustaf Ekberg. Till varje skulptur hör numera en ljudfil för meditation. Ljudfilerna utgår från respektive skulpturs tema och är tänkta att leda in lyssnaren i en stunds avkoppling.

Centralparken anlades år 1963. Den beskrivs som en av Täbys finaste parker. Under 2013 och 2014 rustades Centralparken upp "till en stadspark med ett högre rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter", framhåller Täby kommun på sin hemsida.

Centralvägen delar den kilometerlånga parken i en nordlig och en sydlig del. Delarna knyts samman med en gång- och cykelviadukt under Centralvägen. Till sin utformning är Centralparken en tidstypisk 1960-tals park med vidsträckta kortklippta gräsytor, buskage och träddungar.

I Centralparken finns ett allmänt utomhusbad (Norskogsbadet), tennisplan, bollplaner, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, seniorgym, boulebanor och blomsterrabatter. I den norra delen av parken ligger Fantasibacken, som är ett förädlat skogsparti med barrväxter och många rhododendronbuskar.

Centralparkens skulpturstråk består av nio bronsskulpturer gjorda av Carl-Gustaf Ekberg. Skulpturerna tillkom under åren 2010–2013 i samband med att parken rustades upp.

SKULPTURER FÖR MEDITATION

Konstnärens önskan är att skulpturerna ska göra intryck och ge betraktaren en positiv kick. Som hjälp finns från om med nu (mitten av oktober 2019) intalade ljudfiler för meditation. Skulpturstråket är således numera även ett meditationsstråk.

Den första av de tio ljudfilerna heter "Introduktion och guidad meditation". De övriga ljudfilerna är uppkallade efter stråkets nio bronsskulpturer: 2 Ensam, 3 Insikt, 4 Glädje, 5 Samspel, 6 Harmoni, 7 Vision, 8 Utsikt, 9 Medvind och 10 Livskraft.

Ljudfilerna är intalade av meditationsexperten Anna Bornstein. Man kan lyssna på ljudfilerna för meditation via QR-koden eller via kommunens webbplats taby.se/parker (under "Parker i Täby" välj Centralparken). Ljudfilerna är i genomsnitt cirka fyra minuter långa.

Carl-Gustaf Ekbergs skulpturer i Centralparken har möjliggjorts av Täbyfamiljen af Jochnick (som har bekostat åtta av de nio skulpturerna) och fastighetsbolaget Klövern AB (som bekostade "Insikt", den först tillverkade skulpturen i stråket). För sockel, plakett, installation och underhåll av skulpturerna svarar Täby kommun.

CARL MILLES ELEVS ELEV

Carl-Gustaf "C-G" Ekberg, 89 år, är civilingenjören och företagskonsulten som på gamla dagar blev skulptör. Han föddes 1930 i Stockholm, där han blev civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad på KTH 1954.

Efter 35 års verksamhet inom byggbranschen och som företagskonsult påbörjade han 1988 sju års studier hos skulptören och mentorn Axel "Wallis" Wallenberg (1898–1996). Denne hade i sin tur varit elev till Carl Milles. "Wallis" var efter Milles död 1955 intendent vid Millesgården på Lidingö i nära 25 år.

Carl-Gustaf Ekberg bor på Svalnäs i Djursholm. Han har sin ateljé i den forna stallbyggnaden vid Näsby Slott i Täby. Är gift med silversmeden Kerstin Ekberg. Skulptörens hemsida är http://cgekberg.com/gallery/757/.

Bland Carl-Gustaf Ekbergs övriga offentliga verk kan nämnas:
Bronsporträtt av dr Axel Munthe. Villa San Micheles trädgård på Capri, Italien.
Bronsporträtt av operasångerskan Margareta Dellefors. Operascenen Dalhalla utanför Rättvik.
Monumentala bronsskulpturen LIVSKRAFT, höjd 2,8 meter. I rondellen norr om Mörby Centrum, Danderyd.
Granitskulpturen KÄLLAN, diameter 1 meter. Trefaldighetskyrkan, Malmö.
Bronsskulpturen MEDVIND, höjd 2,5 meter. I rondellen vid Grand Hotel Saltsjöbaden, Nacka.
Bronsskulpturen ENERGI, höjd 2,5 meter. I rondellen vid "Djursholms entré", korsningen Vendevägen/Mörbyleden, Danderyd.

Den här skylten har Täby kommun nyligen låtit sätta upp i anslutning till skulpturen "Ensam" i Centralparken. Skulpturen står i närheten av Norskogsbadet i riktning mot motorvägen E18 Norrtäljevägen. "Ensam" är startpunkten för Carl-Gustaf Ekbergs nio bronsskulpturer i Centralparkens skulpturstråk, som nu har kompletterats med inspelade ljudfiler för både mobiltelefon och dator. Med mobiltelefon kan man med en QR-app fotografera QR-koden på skyltens övre högra hörn för att lyssna på de tio ljudfilerna. Dessutom kan man med mobiltelefon och dator lyssna på de tio ljudfilerna på webbplatsen https://soundcloud.com/taeby-kommun/sets/meditation. Den första ljudfilen är en introduktion till meditation i skulpturstråket. De övriga nio ljudfilerna hör till respektive skulptur.

Publicerat: 22 oktober 2019.

 


ANNONS


 

Storpublik lyssnade på
författaren Theodor Kallifatides
på Täby kommuns seniordag


VIDEO (41 sekunder). Socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M), politiskt ansvarig för Täby kommuns seniordag den 1 oktober, fick en pratstund med författaren Theodor Kallifatides (på bilden) strax före dennes inspirationsföreläsning på Tibble teater.


VIDEO (157 sekunder). Författaren Theodor Kallifatides, elegant kostymklädd, höll ett uppskattat 45 minuters anförande på temat "Att inte längre vara den man en gång var" inför en storpublik på cirka 400 seniorer på Tibble teater den 1 oktober.

 

Täby kommun arrangerade den 1 oktober 2019 mellan klockan 12 och 15 årets Seniordag på tre platser i centrala Täby: Utställning i Kommunhusfoajén, miniföreläsningar i Kulturhusets hörsal och den avslutande inspirationsföreläsningen med författaren Theodor Kallifatides på Tibble teater.

Samtliga tre platser blev mycket välbesökta. Seniordagen 2019 arrangerades i nära samarbete med pensionärsföreningarna PRO och SPF Seniorerna. Årets tema var trygghet, säkerhet och gemenskap.

Evenemanget invigdes av kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) och Socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M).

Utställningen bestod av totalt 40 utställare fördelade på 34 montrar för företag, organisationer och föreningar samt fem montrar för kommunens verksamheter med fokus på seniorer plus en utställare utomhus nämligen Grannsamverkansbilen utanför kommunhusentrén.

Som extra dragplåster bjöds besökarna på kaffe, te och tårta.

På programmet för de tre miniföreläsningarna i Kulturhusets hörsal stod "Men var lade jag mina nycklar nu då – friskt och sjukt i minnesprocessen" med Lilian Carleson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Därefter talade dietisten Johanna Andersson om "God mat som gör skillnad för hälsan nu och i framtiden".

Det tredje ämnet i Hörsalen var "Budget- och skuldrådgivning" med rådgivaren Soraya Amrani.

SENIORDAGENS HÖJDPUNKT: THEODOR KALLIFATIDES

Seniordagens höjdpunkt blev den avslutande inspirationsföreläsningen av författaren och översättaren Theodor Kallifatides. Han talade om "Att inte längre vara den man en gång var" inför uppskattningsvis 400 tydligt uppskattande åhörare på Tibble teater.

Theodor Kallifatides föddes 1938 i Grekland. Han har således en 81 år lång livserfarenhet (som han delade med sig av på Seniordagen i Täby). Han emigrerade till Sverige 1964. Bor i en villa i Huddinge kommun i södra Stockholms län. Är gift med Gunilla Andrén. Paret har två barn, enligt Wikipedia. Han tog fil kand-examen 1976.

Theodor Kallifatides har en flerårig koppling till Täby kommun. Han har bott med sin familj i Näsbydal. Han arbetade som lärare i filosofi på internatskolan Viggbyholmsskolan 1967–1969. Därefter arbetade han som lärare i praktisk filosofi på Stockholms universitet 1969–1972.

Theodor Kallifatides var chefredaktör för Bonniers Litterära Magasin 1972–1976. Han var ordförande för Svenska PEN 1995.

Han har skrivit ett 30-tal skönlitterära verk på svenska och grekiska. Flertalet av dem har översatts till andra språk, bland andra engelska, franska och tyska.

Under årens lopp har Theodor Kallifatides tilldelats många priser och utnämningar: År 1992 erhöll han Hans Majestät Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band. 1996 fick han Gyllene korset i Hederslegionen av Greklands president. År 2000 utnämndes han av svenska regeringen till professor "för ett storartat författarskap", enligt Albert Bonniers Förlag.

Bland hans boktitlar kan nämnas debutverket Minnet i exil (dikter 1969), romanerna Bönder och herrar (1973), Plogen och svärdet (1975), Den grymma freden (1977), Kärleken (1978), Mitt Aten (tillsammans med Henrik Tikkanen 1978), Ett nytt land utanför mitt fönster (2001), Mödrar och söner (2007), Brev till min dotter (2012), Ännu ett liv (2017) och den senaste romanen Slaget om Troja (2018).

Som översättare har Theodor Kallifatides bidragit till att göra den grekiske kompositören och politikern Mikis Theodorakis känd i Sverige och den svenske film- och teaterregissören Ingmar Bergman känd i Grekland.

Som inledning på inspirationsföreläsningen på Tibble teater medverkade SPF Seniorerna Tibbles ordförande C-H Segerfeldt med gitarrspel och sång.

Seniordagens utställning i Kommunhusfoajén i Täby centrum den 1 oktober 2019 blev som synes mycket välbesökt.

Även Seniordagens tre miniföreläsningar i Hörsalen på Täby Kulturhus blev mycket välbesökta.


Publicerat: 3 oktober 2019.

 


ANNONS


 

Välbesökt 100-årsjubileum för
flyg i Hägernäs – överflygningar
stoppades av kraftiga vindar


VIDEO (40 sekunder). Täby Blåsorkester inledde programmet för Hägernäsflygets 100-årsjubileum den 15 september i Hägernäs Strand i Täby. Under programmets gång strömmade besökare till i stora skaror och uppgick till slut till flera hundra personer.


VIDEO (35 sekunder). Täby kommuns drakskepp Viking Plym anlände vid 12-tiden till Catalinatorgets brygga. Ombord fanns två kommunalråd, Erik Andersson (M) och Hans Ahlgren (L), samt tre besättningsmän från Täby Vikinga Skeppslag. Viking Plym hette från början Draken och skapades 1912 under ledning av skeppsbyggaren August Plym på Neglingevarvet nära Saltsjöbaden i Nacka kommun. Avsikten med det vikingainspirerade drakskeppet var att genomföra en överraskande PR-kupp under Olympiska Spelen i Stockholm samma år. Det lär ha blivit succé. Många år senare, 1981, donerade sonen Oscar Plym skeppet till Täby kommun. Drakskeppet fick därvid sitt nya namn och ett eget skeppslag med uppgift att vårda och segla henne. I videoklippet hörs vindbrus i mikrofonen.

 

Det blåste rejält när det välbesökta 100-årsjubileet för flygplan på Hägernäsviken firades med flera hundra deltagare söndagen den 15 september 2019. Det blåste till och med så mycket att jubileets höjdpunkter med överflygningar av den gamla DC-3:an Daisy och av en rote JAS 39 Gripen blev tvungna att ställas in med kort varsel på grund av alltför kraftiga vindar.

Det finns många minnen från flygvapnets tid i nuvarande Hägernäs Strand. Fortfarande startar och landar pontonflygplan på Hägernäsviken inom ramen för Täby Sjöflygklubbs verksamhet.

Den så kallade Flyg-100-dagen arrangerades gemensamt av Aktiva Hägernäs Strand (AHS) och Täby Hembygdsförening (THF) och med stöd av bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand (HSF).

Jubileet hade en viss försvarsinriktning och inleddes så smått på förmiddagen med visning av Västra Arningefortet. Det ligger vid Arningevägen/Leverantörsvägen och ingår i den gamla befästningskedjan Korvlinjen.

Klockan 12.50 startade Flyg-100-dagen på riktigt med att Täby Blåsorkester började spela på Catalinatorget i Hägernäs Strand. Täby kommuns drakskepp Viking Plym anlände strax därefter till bryggan vid torget.

Välkomsttal för flygdagen hölls vid minnesstenen för omkomna flygare från den forna sjöflyganläggningen i Hägernäs. De fyra talarna var Lothar Lammertz, Hembygdsföreningen, Erik Andersson, Täby kommunstyrelses ordförande, Gunnar Persson, F18 kamratförening (omfattar numera även F2), och Anders Wik, Aktiva Hägernäs Strand.

Under eftermiddagen anordnades fyra fullsatta och halvtimmeslånga föreläsningar i lunchrummet hos företaget Big Image. Lothar Lammertz från Hembygsföreningen berättade om "Hägernäs historia – en vattenväg och en bondby".

Därefter informerade Christer Lokind om "Hägernäs militära flygepok". Han är flyghistoriker och författare samt har varit elev på F2 under åren 1963–1965.

Ragnar Strandberg från Hembygdsföreningen redogjorde sedan för "Korvlinjen i Täby – en hundraårig befästning". Han hade tidigare på dagen lett visningen av Arningefortet.

Avslutningsvis återkom flyghistorikern Christer Lokind med ett föredrag om "Catalinaaffären och DC-3:an som försvann". En mycket intressant och allvarlig händelse under "det kalla kriget".

NEDSKJUTNA SVENSKA DC-3:AN OCH CATALINA-PLANET HITTADES EFTER 51 ÅR

Den 13 juni 1952 försvann det svenska flygvapnets radarspaningsplan, en DC-3:a, med åtta mans besättning (som omkom) under ett uppdrag över Östersjön mellan Gotland och det då sovjetiska Baltikum. Det visade sig efteråt att DC-3:an hade skjutits ned av ett sovjetiskt jaktplan.

Tre dagar senare, den 16 juni 1952, deltog två svenska militära Catalina-plan från F2 i Hägernäs i försöken att lokalisera DC-3:an. Ett av Catalina-planen besköts av sovjetiskt jaktflyg och nödlandade klockan 04.13 nära ett västtyskt fraktfartyg, Münsterland.

De fem svenska besättningsmännen räddades av fartyget klockan 04.35. Samtidigt sjönk Catalina-planet mot havsbotten.

Först den 10 juni 2003 efter flera års sökande återfanns DC-3:an på 125 meters djup 55 kilometer öster om Fårö. Senare samma sommar påträffades Catalina-planet på en position 22 kilometer längre österut än den officiella haveriplatsen!

Projektledaren Anders Jallai, koordinatorn Carl Douglas och den sökansvarige Ola Oskarsson tilldelades Konungens guldmedalj av 8:e storleken för bedriften att återfinna DC-3:an, enligt Wikipedia.

I sammanhanget kan nämnas som kuriosa att den ovannämnde Carl Douglas, född 1965, äger Rydboholms gård på andra sidan Hägernäsviken (sett från Hägernäs Strand).

Under natten mellan den 18 och 19 mars 2004 lyftes DC-3:ans flygplansvrak upp på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos.

Resterna av DC-3:an visas numera på Flygvapenmuseum i Malmslätt i Linköpings kommun. Det nedskjutna Catalina-planet från F2 i Hägernäs ligger däremot fortfarande kvar på Östersjöns havsbotten.

FLERA FÖRENINGAR MEDVERKADE I FLYG-100-DAGEN

Bland övriga aktörer under jubileumsdagen kan nämnas Civilförsvaret, Täby Sjöflygklubb, Sjöräddningssällskapet, Slöjdgillet, ångbåten s/s Stimmaren och koloniträdgårdsföreningen Gröna Hägern.

Bryggföreningen i Hägernäs Strand avslutade dagen med sin traditionella lyskväll och fyrverkeri.


VIDEO (47 sekunder). Täby Hembygdsförenings tidigare ordförande Lothar Lammertz ses här överlämna mikrofonen till organisationskommitténs ordförande Anders Wik, Aktiva Hägernäs Strand (AHS). Välkomstceremonin hölls intill skulptören Axel Wallenbergs minnessten i granit över flygare vid F2 i Hägernäs.

Det stora tältet vid minnesstenen i Hägernäs Strand blev välbesökt. Där fanns Hembygdsföreningen med bokförsäljning och miniseminarier om släktforskning, Slöjdgillet med konsthantverk, Civilförsvaret med tipspromenader för stora och små samt koloniträdgårdsföreningen Gröna Hägern med lokalproducerade grönsaker och blommor.

Den lilla vedeldade ångslupen s/s Stimmaren utgjorde en av attraktionerna på Flyg-100-dagen i Hägernäs Strand. Båtbygget pågick i tio år. I juli 1993 sjösattes Stimmaren i hemmahamnen Viggbyholms Båtklubb.

Publicerat: 16 september 2019.

 


ANNONS


 

Full fart på byggverksamheten
på Täby Park  –  SSM börjar
bygga små hyreslägenheter

Byggkranarna på Täby Park (f d Galoppfältsområdet) vittnar om en intensiv byggverksamhet på en stor area motsvarande två Gamla stan i Stockholm. De första husen i den nya stadsdelen växer nu upp. Redan våren 2020 flyttar de första invånarna in i nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter. Fotograferat från infartsparkeringen vid Roslagsbanans station Galoppfältet den 3 september 2019.

 

Det senaste första spadtaget på Täby Park togs den 3 september 2019 och avser SSM:s hyresrättsprojekt Täby Turf. En treskaftad spade användes gemensamt av Mattias Lundgren, interims-VD för SSM, Johan Algernon, kommunalråd (M) och ordförande i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd samt Rikard Norström, nyproduktionschef från bostadsbolaget Willhem.

Täby Turf består av 178 hyresrätter och är en del av Täby kommuns utveckling av den nya stadsdelen Täby Park. Den är på sikt planerad för minst 6 000 bostäder. Ordet "turf" betyder hästkapplöpningsbana.

Fastigheten får en omväxlande gestaltning. Arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial som tegel och puts.

Bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35–70 kvadratmeter BOA (boarea). Därav är 85 procent ettor och tvåor med en BOA om 35–48 kvadratmeter. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler och en förskola för 40–60 barn. Inflyttning beräknas till 2021.

– Täby Turf är ett modernt och attraktivt hyresrättsboende med utmärkta kommunikationer, vilket morgondagens urbaniter efterfrågar. Det är därför med stor glädje som SSM tar det första trehövdade spadtaget för Täby Turf tillsammans med Täby kommun och Willhem. Det säger Mattias Lundgren, interims-VD för SSM.

Täby Turf är SSM:s första byggstartade hyresrättsprojekt. Det är sedan tidigare sålt till bostadsförvaltaren Willhem AB till ett försäljningspris motsvarande 473 miljoner kronor. Willhems huvudkontor ligger i Göteborg.

SSM grundades 1993 av Ulf Sjöstrand, Ralf Steneskog och Ulf Morelius. Bolaget namngavs efter deras efternamn. SSM Holding AB (publ) är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan den 6 april 2017. SSM:s huvudkontor finns i Stockholm.


VIDEO (18 sekunder). Fastighetsbolaget SSM:s byggstart för hyresrättsprojektet Täby Turf på Täby Park (det gamla galoppfältsområdet) den 3 september bestod av tre ceremonier: Först bandklippning, sedan hästskokastning och slutligen första spadtaget (med en treskaftad spade). Här ses den lustigt skrockfulla hästskokastningen. Den går som synes ut på att kasta en hästsko bakåt över höger axel. I videoklippet står från vänster SSM:s interims-VD Mattias Lundgren, Täby kommuns kommunalråd Johan Algernon (M) och det bostadsförvaltande bolaget Willhems nyproduktionschef Rikard Norström. I hästskokastningen medverkade även Täby kommuns samhällsutvecklingschef Joachim Quiding och stadsarkitekt Martin Edfelt.


Publicerat: 5 september 2019.

 


ANNONS


 

Näsby Slott nyinvigt med fest
efter omfattande renovering


VIDEO (48 sekunder). Nyinvigningen av Näsby Slott i Täby den 29 augusti 2019 inleddes med ett spektakulärt inslag i slottsparken.


VIDEO (81 sekunder). Torbjörn Blomqvist, ägare till Stockholm Meeting Selection som svarar för driften av Näsby Slott, hälsade välkommen till de cirka 300 gästerna.

 

Näsby Slott, som har varit stängt under sommaren, firade nyinvigning den 29 augusti med 300 inbjudna gäster. De serverades champagne, mat och underhållning i form av musik och akrobatik både i parken och inomhus.

Efter en varsam renovering är slottet nu öppet för gäster igen. Köket är helt nytt, matsalar, 14 mötesrum och 53 hotellrum är vackert och pietetsfullt inredda.

Näsby Slott kallar sig Festerna Slott och drivs av SMS (Stockholm Meeting Selection AB). Företaget representerades av VD:n Fredrik Utheim och ägaren Torbjörn Blomqvist, som hälsade välkommen. Näsby slotts hotelldirektör Annette Wheeler var också där.

Näsby Slott med anor från 1300-talet brann ner 1897. Det byggdes upp igen efter Tessins ritningar 1902–1905 av slottsherren Carl Robert Lamm. Åren 1943–1987 var Kungliga Sjökrigsskolan på slottet. Sedan 1989 är slottet konferenshotell.

Näsby Slott ägs sedan 2008 av Niam AB.

Såväl Bruno Liljefors som Anders Zorn och Carl Milles har skapat konstverk, som fortfarande finns på slottet.

Champagnen flödade bokstavligt talat under nyinvigningen av Näsby slott den 29 augusti. Här ses en champagnepyramid, som ibland kallas champagnetorn eller champagnefontän. Näsby slotts champagnepyramid bestod av champagneglas i nio nivåer. Då behövdes en pall att stå på för att nå upp till och fylla på champagneglaset på pyramidens topp. Den ädla drycken rann därifrån bubblande ned till lägre nivåer tills alla glasen var fyllda. Om fotografen har räknat rätt så består pyramiden av 285 champagneglas (dvs 1+4+9+16+25+36+49+64+81=285).

Täby kommun uppvaktade det nyinvigda Näsby slott med en blå glasvas i en trälåda. Från vänster Gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande Tobias Karlström (KD), hotelldirektören Annette Wheeler, kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Text: Helena Natt och Dag Lindskog.
Foto: Mac Lennart Lindskog.

Publicerat: 31 augusti 2019.

 


ANNONS


 

Ny skola och ny fullstor
idrottshall öppnar portarna
i Arninge–Ullna-området

Täby kommuns helt nybyggda Hägerneholmsskola har adressen Hägerneholmsvägen 2. Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 530 kvadratmeter fördelade på tre våningar. Förskolan har plats för 110 barn och skolan för 600 elever i årskurs F-6. Samtliga foton i detta reportage är tagna den 13 augusti 2019.

 

Den nybyggda kommunala Hägerneholmsskolan i Arninge–Ullna-området i Täby invigs i samband med läsårets start måndagen 19 augusti 2019 klockan 13. I invigningsceremonin medverkar skolans och förskolans rektor Anki Bäck, kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) och Barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L), enligt Täby kommuns meddelande.

Byggnaden är fördelad på tre huskroppar i tre plan. En stor ljushall förbinder de olika delarna. I byggnaden ryms såväl Hägerneholmsskolan som Hägerneholms förskola i flexibla lokaler, som kan anpassas för olika behov.

Skolbyggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att höga krav ställs på energiförbrukning, inomhusmiljö, luft, akustik och material, framhåller kommunen.

Skolgården delas upp i två delar. Förskolan har en inhägnad gård där det bland annat finns sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. På den resterande ytan, som är avsedd för skolans elever, finns bland annat hinderbana, längdhoppsgrop och bollek. Dessutom kommer en liten amfiteater att användas för undervisning utomhus.

– Hägerneholmsskolan gör förstås Arninge–Ullna till ett ännu mer attraktivt område för de barnfamiljer som flyttar in de kommande åren. Nu har de en ny och fräsch skola som står och väntar på dem, säger Camilla Ifvarsson i ett uttalande.

När skolan är fylld kommer den att rymma 110 förskolebarn och 600 elever i årskurs F-6. Benämnigen F-6 betyder att skolan har undervisning för elever från och med förskoleklass upp till och med årskurs 6. Omfattar alltså i stort sett åldrarna 6–12 år. Därutöver finns fritidshem för årskurs F-6.

Det är Arcona som fick uppdraget att genom totalentreprenad utföra såväl projekteringen som byggnads- och markarbetena för både Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen. Det är dessutom Arcona arkitekter som har ritat både skolan och idrottshallen.

På baksidan av Hägerneholmsskolan domineras den bruna tegelbyggnaden av en stor glasfasad. Innanför glasfasaden finns skolans centrala knutpunkt: Ljusgården. Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt närmare 9 600 kvadratmeter.

Hägerneholmsskolans skolgård består av många aktivitetsytor. Här ses bland annat en hinderbana, som syftar till att förbättra motoriken bland skoleleverna.

Bredvid skolan ligger Hägerneholmshallen. Denna fullstora idrottshall i två plan har en total yta på 3 200 kvadratmeter och en läktare med 500 sittplatser. Där kommer det bland annat att spelas innebandy. Dessutom har en 5-manna bollplan med konstgräs anlagts ovanpå ett parkeringsdäck (som skymtar i bakgrunden längst till höger). Skolan och hallen miljöcertifieras: Skolan för guld och idrottshallen för silver. Det betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energiförbrukning, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna är försedda med vegetationsbeklädda tak.

Publicerat: 14 augusti 2019.

 


ANNONS


 

Trafikverket ger NCC i uppdrag
att bygga väderskyddad
gångbro för Arninge bytespunkt

Ungefär så här kommer Arninge Resecentrum att se ut i slutet av år 2021. På flygbilden från nordost ses från vänster Roslagsbanans Arningestation, busstationen och den befintliga motorvägen E18 vid Arninge handelsplats. Illustration: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB/Trafikverket.

 

Det svenska bygg- och fastighetsbolaget NCC meddelade den 2 augusti 2019 att det har fått i uppdrag av statliga Trafikverket att bygga en väderskyddad gångbro över E18 Norrtäljevägen och Roslagsbanan i anslutning till nya Arninge Station och Arninge handelsplats.

I uppdraget ingår även att bygga om Arninge trafikplats. Dessutom ingår flera nya busshållplatser, bussgator och VA-arbeten. Uppdraget är värt 355 miljoner kronor.

Arninge Station kommer att bli bytespunkt för kollektivtrafiken i Nordostkommunerna i Stockholms län. Arninge Station ska binda ihop Roslagsbanan med stomlinjebussar mot Stockholm, Norrtälje och Vaxholm samt med lokala busslinjer mot Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus.

I anslutning till Arninge Resecentrum byggs infartsparkering och cykelparkering.

I uppdraget ingår att bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan med hissar och rulltrappor för omstigning till busshållplatser i anslutning till E18 och lokalbussar samt Roslagsbanans nya station Arninge.

– Vi kommer lägga stor vikt vid att minimera störningar under byggtiden. Uppdraget omfattar nybyggnad av infrastruktur som gynnar kollektivt och hållbart resande samt VA-arbeten och stämmer väl överens med vår kompetens. Det säger Ingegerd Simonsson, regionchef för NCC Infrastructure, i ett pressuttande.

Projektet inleds med grundläggningsarbeten i augusti–september 2019 och beräknas vara färdigställt i november 2021.

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling. Det har en omsättning på drygt 57 miljarder kronor och 16 500 anställda (år 2018). NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Publicerat: 2 augusti 2019.

 


ANNONS


 

Full fart på byggverksamheten
på Täby Park  –  SSM börjar
bygga små hyreslägenheter

Byggkranarna på Täby Park (f d Galoppfältsområdet) vittnar om en intensiv byggverksamhet på en stor area motsvarande två Gamla stan i Stockholm. De första husen i den nya stadsdelen växer nu upp. Redan våren 2020 flyttar de första invånarna in i nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter. Fotograferat från infartsparkeringen vid Roslagsbanans station Galoppfältet den 3 september 2019.

 

Det senaste första spadtaget på Täby Park togs den 3 september 2019 och avser SSM:s hyresrättsprojekt Täby Turf. En treskaftad spade användes gemensamt av Mattias Lundgren, interims-VD för SSM, Johan Algernon, kommunalråd (M) och ordförande i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd samt Rikard Norström, nyproduktionschef från bostadsbolaget Willhem.

Täby Turf består av 178 hyresrätter och är en del av Täby kommuns utveckling av den nya stadsdelen Täby Park. Den är på sikt planerad för minst 6 000 bostäder. Ordet "turf" betyder hästkapplöpningsbana.

Fastigheten får en omväxlande gestaltning. Arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial som tegel och puts.

Bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35–70 kvadratmeter BOA (boarea). Därav är 85 procent ettor och tvåor med en BOA om 35–48 kvadratmeter. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler och en förskola för 40–60 barn. Inflyttning beräknas till 2021.

– Täby Turf är ett modernt och attraktivt hyresrättsboende med utmärkta kommunikationer, vilket morgondagens urbaniter efterfrågar. Det är därför med stor glädje som SSM tar det första trehövdade spadtaget för Täby Turf tillsammans med Täby kommun och Willhem. Det säger Mattias Lundgren, interims-VD för SSM.

Täby Turf är SSM:s första byggstartade hyresrättsprojekt. Det är sedan tidigare sålt till bostadsförvaltaren Willhem AB till ett försäljningspris motsvarande 473 miljoner kronor. Willhems huvudkontor ligger i Göteborg.

SSM grundades 1993 av Ulf Sjöstrand, Ralf Steneskog och Ulf Morelius. Bolaget namngavs efter deras efternamn. SSM Holding AB (publ) är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan den 6 april 2017. SSM:s huvudkontor finns i Stockholm.


VIDEO (18 sekunder). Fastighetsbolaget SSM:s byggstart för hyresrättsprojektet Täby Turf på Täby Park (det gamla galoppfältsområdet) den 3 september bestod av tre ceremonier: Först bandklippning, sedan hästskokastning och slutligen första spadtaget (med en treskaftad spade). Här ses den lustigt skrockfulla hästskokastningen. Den går som synes ut på att kasta en hästsko bakåt över höger axel. I videoklippet står från vänster SSM:s interims-VD Mattias Lundgren, Täby kommuns kommunalråd Johan Algernon (M) och det bostadsförvaltande bolaget Willhems nyproduktionschef Rikard Norström. I hästskokastningen medverkade även Täby kommuns samhällsutvecklingschef Joachim Quiding och stadsarkitekt Martin Edfelt.


Publicerat: 5 september 2019.

 


ANNONS


 

Färre utställare och besökare
än vanligt på 2019 års Täby
Företagarträff i Tibblehallen

Täby Företagarträff arrangerades i år för första gången i Tibblehallen i Täby Sportcentrum. Utställningsområdet utgjordes, som synes, av halva CC (Centercourt).

 

Täby Företagarträff är Årets Näringslivsdag i kommunen sedan premiären 1985. Den hölls senast torsdagen den 9 maj 2019 klockan 11–16 i Tibblehallen i Täby Sportcentrum. I år var det färre utställare och besökare på evenemanget än vanligt. Antalet utställare var 31 plus 5 UF-företag (UF = Ung Företagsamhet). För besökare var det öppet hus.

Kommunalrådet Tobias Karlström (KD) öppningstalade i sin egenskap av ordförande för kommunens gymnasie- och näringslivsnämnd.

Sedan var det dags för huvudtalaren, Alexander Bard, som enligt Wikipedia är artist, musikproducent, författare och samhällsdebattör. Han grundade och har spelat med musikgrupperna Army of Lovers, BWO, Gravitonas och Vacuum. Vid sidan av musiken håller han föredrag och deltar i debatter i Sverige och utomlands sedan 1995.

Alexander Bard föreläste på företagarträffen om globalisering, IT, informationssamhället, makt och ekonomi. Rubriken på hans föreläsning var "Det globala, det lokala och det digitala i en värld av data och kommunikation".

Senare under evenemanget överlämnades pris till Årets Företagare i Täby 2019. Mottagare blev Mikael Johansson, VD för Knivbrev AB. Företaget är Sveriges största professionella sliperi av knivar.

Knivbrev AB slipar dagligen mellan 700 och 1 500 knivar åt privatpersoner, professionella kockar, restauranger, cateringfirmor, matbutiker m fl. Företaget slipar även många andra föremål såsom kvarndelar, saxar, sågklingor, sekatörer osv.

Pris utdelades även till flera UF-företag i gymnasieskolorna.

Täby Företagarträff arrangerades i år av Stiftelsen Täby Företagarträff och Företagarna Täby i samarbete med Täby kommun. Bakom stiftelsen står numera endast Företagarna Täby och Täby kommun.

Notabelt är att Stockholms Handelskammare i Täby i år för första gången har dragit sig ur som medarrangör. Detta är märkligt med tanke på att initiativet till att starta och driva Täby Företagarträff kom just från Handelskammaren år 1983.

Kontaktperson för Stiftelsen Täby Företagarträff är sedan några år Maria Wiberg, VD för Stockholmsmarknader AB, med adress i Danderyds kommun.

Projektledare för Täby Företagarträff i år var Stina Wallster, Triften AB, och Claudia Wedemo, NGU Hälsa & Event AB. Alla tre har kopplingar till Företagarna Täby, som numera är den mest aktiva föreningen för företag och företagare i Täby.

Guldpartner var denna gång TäbyDirekt och Westmans Uthyrningsservice.

I Täby Företagarträff medverkade Tobias Karlström (KD), som är kommunalråd samt ordförande för Gymnasie- och näringslivsnämnden, samt Stina Wallster, som är projektledare för årets företagarträff och som driver restaurangföretaget Triften AB.

Mässan är en viktigt del av Täby Företagarträff. Närmast i bild ses utställningsmontern för Itrim Täby.

Årets huvudtalare på Täby Företagarträff var Alexander Bard. Han beskrivs i programmet som "filosof, futurolog, andlig och politisk aktivist". Alexander Bard har ett mångårigt förflutet som artist, producent och låtskrivare. Han är flitigt anlitad som föreläsare och debattör.

Publicerat: 1 juli 2019.

 


ANNONS


 

Midsommarfirandet i Täby
blev mycket välbesökt


VIDEO (64 sekunder). Den traditionellt utformade midsommarstången i Gribbylund hade majats (dvs stången hade klätts med björklöv och blomsterkransar hade bundits) under midsommaraftonens förmiddag. Midsommarstång kallas därför ibland majstång. Stången ses här i videoklippet resas klockan 13.45 till musik av folkdräktsklädda spelmän. Det blev sedan ringdans kring stången samt saft och bulle till alla barn. Kiosken vid Ängsholmsbadet höll öppet under festligheterna. Firandet i Ängsholmsparken kulminerade i dragkamp och stövelkastning med avslutande prisutdelning.


VIDEO (47 sekunder). Den originellt utformade midsommarstången i Rönninge by restes klockan 14. Till skillnad från Gribbylunds traditionella midsommarstång med en horisontell bom med två kransar har stången i Rönninge by sju kransar i olika storlekar hängande runt pålen i mitten. Videoklippet visar ringdansen under ledning av Täby Folkdansgille. Senare på eftermiddagen anordnades kämpalekar för barnen och dans på logen till musik av Kvarnstenarna. I övrigt erbjöds kaffeservering med våfflor, ponnyridning och gårdens egna aktiviteter. Hembygdsmuseet och Slöjdstugan höll öppet.

 

Midsommaraftonen 2019 går till historien med sitt idealiska festväder. I stället för regn och kyla, som vi har vant oss vid under senare år, blev det överraskande soligt och behagligt varmt: Omkring 22 grader Celsius under dagen i Täby kommun med omnejd.

Det vackra vädret lockade ut extra många festklädda firare på midsommaraftonen den 21 juni, som i år dessutom sammanföll med sommarsolståndet.

Midsommarfirandet här i Täby kretsar i huvudsak kring Rönningesjön. På den ena sidan av sjön arrangerar Gribbylunds Fastighetsägareförening sin fest vid Ängsholmsbadet. Den samlade flera hundra besökare när de var som flest.

På andra sidan Rönningesjön, i Rönninge by, anordnar Täby kommun i samarbete med Täby Hembygdsförening och Rönninge by en ännu större midsommarfest som i år drog flera tusen besökare. Det blev kanske besöksrekord även om det är svårt att mäta när det är fritt tillträde från alla håll och kanter.

Just på midsommaraftonen hänvisades bilburna besökare att parkera hos värmekameratillverkaren FLIR Systems AB på Antennvägen 6 vid Arninge. Där hämtades och lämnades besökare med traktor och lövad vagn.

Rönninge by är en levande lantbruks- och kulturby. Den beskrivs av Wikipedia som "ett visningsjordbruk med boskapsskötsel och olika binäringar. Där finns kor, hästar. får, getter, grisar, höns och kaniner".

Brända mandlar och kanderade äpplen var populära inslag i midsommarfirandet på Rönninge by i Täby.

Det lilla och pittoreska hembygdsmuseet i Rönninge by fick många besök under midsommarfirandet. Museet är inrymt i en tidigare magasinsbyggnad från 1800-talet och drivs av Täby Hembygdsförening. I bakgrunden till höger skymtar flerbostadshusen i Hägernäs.

Denna skimrande idylliska miljö kan upplevas på vägen mellan Hägernäs och Rönninge by i Täby. En gång- och cykelbro av trä leder över Rönningesjöns utflöde till Stora Värtan i Östersjön. Här är utfödet brett som en å. Längre bort, närmare havsviken, får utflödet karaktären av en rinnande bäck. Är detta Täbys vackraste plats? Fotograferat på midsommaraftonen den 21 juni 2019.

Publicerat: 22 juni 2019.

 


ANNONS


 

Täby Allehanda finns nu
i Hembygdsföreningens nya
arkiv och i kommunarkivet

Sture Möllerman (till vänster), vice ordförande för Täby Hembygdsförening (THF) och redaktör för dess medlemstidning "Hembygd i Täby", tog emot en fullständig uppsättning av alla pappersutgåvor av lokaltidningen Täby Allehanda, regionaltidningen Stockholms Varjehanda och bostadsområdet Erikslunds forna tidning Du Granne. Tidningsexemplaren överlämnades av redaktören och tidningsutgivaren Mac Lennart Lindskog (till höger) den 11 mars 2019 i Hembygdsföreningens nya arkiv i källaren på Villa Ytterby. Foto: Helena Lindskog, Täby Allehanda.

Villa Ytterby är den gula villan i närheten av den mer välkända röda Ytterbystugan på Östra Banvägen 78 intill Roslags-Näsbys järnvägsstation. Täby Hembygdsförenings nya arkiv ligger i Villa Ytterbys nyrenoverade källarlokaler med ingång från baksidan. THF:s arkiv kommer att invigas onsdagen den 22 maj 2019 klockan 18.00. I villan finns för övrigt AMD Täby (AMD = Anhöriga Mot Droger). Adressen är Näsbylundsvägen 3, 183 38 Täby. På fotot står Hembygdsföreningens vice ordförande Sture Möllerman framför Villa Ytterby den 11 mars 2019.


Täby Hembygdsförenings arkiv och Täby kommuns arkiv har i mars 2019 tagit emot var sin komplett uppsättning av pappersversionen av lokaltidningen Täby Allehanda (TA) med regionaltidningen Stockholms Varjehanda (SV) som bilaga samt Täby Allehandas föregångare Du Granne (lokaltidning för Erikslund i Täby kommun under nybyggnadsåren 1972–1973).

Tidningarna överlämnades till de båda arkiven som gåva av tidningsutgivaren Mac Lennart Lindskog i samband med en förestående flytt av bostaden med redaktionsrum från villan på Sportvägen 21 i Ensta till en lägenhet på Flyghamnsvägen 16 D i Viggbyholm, bägge adresserna i Täby.

Premiärnumret av Täby Allehanda gavs ut den 11 maj 1981. Tidningen var annonsfinansierad. Den distribuerades i totalt cirka 20 000 exemplar till alla hushåll, butiker och kontor i Täby. Mottagarna fick således tidningen gratis, vilket var ovanligt på den tiden.

Efter Täby Allehandas årgång 2 nummer 3, som kom ut i september 1982, gjordes ett uppehåll i tidningsutgivningen. Det varade till omstarten den 5 september 1988, då Täby Allehanda inledningsvis kallades "Nyhetsbrevet om Täby".

Därefter gavs Täby Allehanda ut regelbundet varannan månad som huvudsakligen prenumerationsfinansierad papperstidning till och med februari 2013 (under några år med Stockholms Varjehanda som bilaga).

Numera ges Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda ut endast som webbtidningar med uppdateringar allteftersom nyheterna inträffar. De båda webbtidningarna är gratis att läsa.

Det utgivande tidningsföretaget Täby Allehanda M L Lindskog bildades redan den 24 juli 1980 i Erikslund. Företaget fyller således 40 år 2020.

Den elektrostencilerade lokaltidningen Du Granne för det då nya bostadsområdet Erikslund gavs ut med totalt fem nummer.

Samtliga tidningsexemplar av Täby Allehanda, Stockholms Varjehanda och Du Granne är framställda i A4-format. Staplade på varandra utgör de sammantaget en cirka tre decimeter hög bunt.

Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda är fortfarande oberoende och privatägda. Det innebär tidningsutgivning utan ekonomiskt stöd och bidrag från staten, kommuner, organisationer och företag.

Arkivmaterialet är öppet för forskning.

Täby kommuns arkivarie Jonas Curinder tog emot ett exemplar av alla utgivna nummer av Täby Allehanda, Stockholms Varjehanda och Du Granne den 14 mars 2019 i kommunarkivet. Här håller han det allra första numret av Täby Allehanda i handen. Det gavs ut den 11 maj 1981. Den stora nyheten på första sidan var att Täbys nya sevärdhet finputsas i en före detta smörjhall på F2-området i Hägernäs. Sevärdheten är drakskeppet "Viking Plym", som byggdes av August Plym, Neglingevarvet, till OS i Stockholm 1912 och som hade skänkts av Oscar Plym som gåva till vikingakommunen Täby.

Arkivarie Jonas Curinder visade upp kommunarkivets lokaler i Täbys kommunhus med adress Esplanaden 3 i Täby centrum. Kommunarkivet består för närvarande av 1,6 kilometer handlingar på hyllor och har flera hyllmeter att fylla ut i framtiden. Täbys kommunarkiv förvarar både kommunala handlingar och enskilda arkiv med lokal anknytning (till exempel föreningsarkiv och företagsarkiv). Det kostar inget, men arkiven ska vara öppna för forskning.

Publicerat: 21 mars 2019. Uppdaterat: 22 mars 2019.

 


ANNONS


 

Täbys tidigare festplats
i Kyrkbyn har gjorts om
till stor hundlekplats


VIDEO (33 sekunder). Ordföranden i Täby kommuns miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskott Daniel Wemmergård (C) höll invigningstalet och klippte det blågula bandet på hundlekplatsen i Täby kyrkby den 8 december 2018. Därefter gav Lia Larsson goda råd och tips till hundägare. Hon är vice ordförande i Täby Hundsällskap och ansvarar för Hundlekplatsen i Täby på Facebook.

 

Täby kommun invigde sin tredje hundlekplats lördagen den 8 december 2018. Hundlekplatsen är rejält stor, cirka 3 000 kvadratmeter. Därav är ett särskilt inhägnat område på 800 kvadratmeter avsett för små hundar. De övriga 2 200 kvadrameterna är avsedda för både små och stora hundar.

Hundlekplatsen är belägen på den forna festplatsen i Kyrkbyn. Den ligger alltså söder om Ryavägen och bakom Skolhagenskolan.

Täby kommun sköter drift och underhåll medan Täby Hundsällskap ansvarar för tillsynen. På hundlekplatserna kan man släppa sin hund lös för lek, motion, socialisering och träning.

Parkeringsmöjlighet för bilar finns vid Täby IP, vid Skolhagenskolan och vid Täby kyrkby centrum. Trafik i bostadsområdet undanbedes.

Hundägarna uppmanas även att tänka på de närboende genom att minimera skällandet från hundar. Hundlekplatsen får användas endast mellan kl 07.00 och 21.00.

– Antalet hundägare ökar i Täby. Idag finns det cirka 3 300 registrerade hundar i kommunen, sade utskottsordföranden Daniel Wemmergård i sitt invigningstal.

Han riktade tack till Peab som har anlagt hundlekplatsen, till kommunens tjänsteman Joakim Wallin som har planerat den, till Täby Hundsällskap (THS) och dess kontaktperson Lia Larsson för samarbete samt till de Täbybor som har bidragit med idéer och synpunkter.

Den första hundlekplatsen i Täby, Norra Byängsparkens hundlekplats som ligger nära Ensta krog, anlades 2016. Den består av ett mindre skogsparti och en öppen gräsyta, totalt cirka 1 500 kvadratmeter stor. Vid lekplatsen finns både picknickbord och belysning.

Den andra hundlekplatsen i Täby ligger i Centralparken i Näsbypark, närmare bestämt norr om Norskogsbadet i närheten av motorvägen E18 Norrtäljevägen. Den färdigställdes i maj 2018 och är anpassad till både små och stora hundar.

Täby kommun skriver på sin webbplats att den som rastar en hund är skyldig att plocka upp efter hunden på trottoarer, gångbanor, motionsspår, vandringsleder, parker, begravningsplatser samt Värtans stränder och Rönningesjöns strandpromenad. Ha alltid med dig hundbajspåsar att plocka upp hundbajset med, uppmanar kommunen.

Utöver de tre inhägnade hundlekplatserna har kommunen anlagt två hundbad:
Vid Hästängen i Gribbylund finns ett inhägnat hundbad med ett picknickbord intill badet. Närmaste parkeringsplats är vid Ängsholmsparken.
Det andra hundbadet ligger mellan Danderydsbadet och Rösjöbadet vid Rösjön. Parkeringsmöjlighet finns vid slutet av Rösjövägen.

Det har under många år sedan branden på Täby festplats 2007 talats om att åter bygga upp danspaviljongen och att rusta upp festplatsen. Om detta förverkligas kommer hundlekplatsen att flyttas till ett närbeläget område, säger Daniel Wemmergård.

Invigningen av hundlekplatsen i Täby kyrkby den 8 december samlade ett 30-tal personer och ett 20-tal hundar i duggregnet. Kommunen bjöd på kaffe samt godis till både tvåbenta och fyrbenta besökare.

NU 2018 ser platsen för den forna danspaviljongen på Täby festplats ut så här på hundlekplatsen i Täby kyrkby. Fotograferat den 8 december 2018.

DÅ 2007 såg platsen med danspaviljongen på Täby festplats ut så här. Detta foto är ett av de sista som har tagits på den anrika dansbanan. Fotograferat av Täby Allehanda den 22 juni 2007. Det var bara några dagar före branden under natten till den 30 juni 2007, då den originella byggnaden från 1920-talet totalförstördes. Brandorsaken kan ha varit vårdslöshet eller uppsåt.

FÖRR 1982 gick det till så här på Täby festplats på den tiden när det begav sig. Den gulnade tidningssidan är från Täby Allehanda nr 3 årgång 2, som kom ut i september 1982. Det stora fotot från sommaren 1982 visar dansbanan med tak, öppna väggar och sirade träarbeten, som karakteriserades av "det glada 1920-talet" då den byggdes. Orkestern som spelar på scenen i bakgrunden heter Lill-Jannes. Det lilla fotot visar att i stället för inträdesbiljett stämplas besökarna på ena handen med en färg som syns endast i ljuset från speciallampan på bordet. På det nedre fotot ses ett lotteristånd, där man kan vinna kopparbunkar och rosa pantrar. För verksamheten på denna "folkpark" svarade Täby Idrottssällskap (TIS).

Publicerat: 9 december 2018.

 


ANNONS


 

Premiär för kommunfull-
mäktiges sammanträden
i nya kommunhuset

Så här såg det ut när Täbys kommunfullmäktige måndagen den 22 maj 2017 klockan 18.00 inledde sitt första sammanträde i det nya kommunhuset på Esplanaden 3 i Täby Centrum. Det var dygt en månad efter att Täbys nya kommunhus hade öppnat dörren för allmänheten på premiärdagen den 18 april.

Kommunfullmäktiges sammanträdessal utgör en del av entréplanet och kan avskärmas med skjutbara väggar. Fullmäktiges presidium sitter på det höj- och sänkbara podiet till höger. I förgrunden ses den ena av de två talarstolarna.

Väggarna är dekorerade med ett konstverk med naturmotiv av Roland Persson. Det består av tryckta bilder av trädstammar och grenverk på de befintliga perforerade väggskivorna samt av ett antal hängande blommor.

I fullmäktigesalen finns fyra kategorier av sittplatser: Längst borta i bakgrunden ses det upphöjda podiet med presidiebordet. Därefter kommer platser med bord för de ordinarie ledamöterna och bakom dem platser utan bord för ersättarna. Närmast i bild ses platser för åhörare. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för besök av allmänheten. Man kan även lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via ljudsändningar på internet såväl direkt under pågående möte som i efterhand. Det kommer ganska snart att bli möjligt att följa kommunfullmäktiges sammanträden via videosändningar på internet.

Publicerat: 29 maj 2017.

 


ANNONS


 

Premiär för Täby Företagar-
träff i nya kommunhuset

Entréhallen fungerar även som mässlokal

Den rymliga entréhallen i Täbys nya kommunhus skulle kunna få plats med något fler utställare än de knappt 60 som tilläts under premiäreventet Täby Företagarträff den 27 april 2017.

 

Affischställ på det nya stråket Esplanaden utanför det nya kommunhuset i Täby Centrum förkunnade med orden "mässa, mingel, möten" den rätta vägen till Täby Företagarträff 2017. Denna är årets näringslivsdag i Täby kommun och arrangerades torsdagen den 27 april i entréhallen i den blott tio dagar gamla mässingbyggnaden vid Estrids torg.

Årets näringslivsmässa hade temat "Låt hållbarhet bli lönsamhet". Det märktes bland annat på ämnena för "microföreläsningarna" i konferensrummet till höger om huvudentrén, den "ekofika" (kaffe och kakbuffé) som besökarna bjöds på och de miljöbilar som visades utomhus på Täby torg.

Antalet utställare uppgick i år till strax under 60 stycken inklusive de bilföretag som ställde ut sina miljöbilar på Täby torg. Antalet besökare däremot går inte att fastställa med säkerhet eftersom det är fritt inträde till entréhallen för allmänheten.

Intrycket är dock att det kom tillräckligt många besökare utan att de behövde trängas under utställningstiden klockan 12–18. Det finns med andra ord utrymme för fler besökare. De flesta besökarna i år tycktes dessutom vara välbekanta med företagarträffen som företeelse.

Evenemanget arrangerades av Täby kommun, Företagarna Täby och Stockholms Handelskammare. De praktiska arbetena utfördes i år av loppisarrangören Stockholmsmarknader AB.

Täby Företagarträff arrangerades första gången 1985 och genomfördes årligen till och med 2015: För det mesta på Täby Park Hotell och några år på Täby Galopp.

Efter uppehållet under 2016 återkom näringslivsdagen nu 2017 med nya tag och i en ny lokal dvs entréhallen i Täbys nya kommunhus med adress Esplanaden 3. Evenemanget hölls således i år för 32:a gången i ordningen.

Den organisation, Stiftelsen Täby Företagarträff, som bildades 1998 och arrangerade de årliga företagarträffarna under åren 1998–2015 står nu utan styrelse och kommer att avvecklas, enligt vad Täby Allehanda erfar.

Utöver de tre arrangörerna har i år åtta företag bidragit som samarbetspartner till Täby Företagarträff: Täby Nyheter (DirektPress), Swedbank, Synvårdsmottagningen Täby Centrum, Handelsbanken, Länsförsäkringar Stockholm, PWC, Westmans Uthyrningsservice och Taxi Kurir.

Segrare i Företagarna Täbys tävling "Dragons' Den" (Draknästet) för Ung Företagsamhet (UF) på gymnasieskolorna i Täby blev Art In Progress UF. På fotot ses laget ta emot priset på scenen under Täby Företagarträff den 27 april 2017 i det nya kommunhuset. Det vinnande laget, som kommer från Tibble Gymnasium, består av Felix Agvald, Elsa Beckérus, Sophia Carlstedt, Hanna Posette och Emilia Romero. På andra plats kom Libro UF från Åva Gymnasium med Wilma Begby Persson, Linnéa Jacobsson och Sofia Lindau. På delad tredje plats kom lagen Sustainable living UF, Audiobuddy UF, Pretty in brown UF och Wings Youth UF. Längst till höger står Maurice Parry, prisutdelande styrelseledamot i Företagarna Täby.

Joakim Skotte, 30 år, utsågs till "Årets Unga Företagare i Täby 2017" på Täby Företagarträff den 27 april. Han är VD för Näsby Park Livs AB som driver livsmedelsbutiken Hemköp Alléns Livs på Djursholmsvägen 27 mitt emot Näsby slott. Han skriver att "Jag tycker det går för sakta att ta bort besprutade varor varor som framförallt når våra barn väldigt lätt – att flytta vindruvorna till kemikaliehyllan är en aktivitet jag kom på just för att råda bot på det." Näsby Park Livs AB omsätter cirka 34 miljoner kronor och har nio anställda.

"Årets Företagare i Täby 2017" blev Annica Forsgren Kjellman (till vänster) och Mikael Kjellman i företaget Skincity Sweden AB. Priset överlämnades på Täby Företagarträff den 27 april av kommunalrådet Camilla Brodin och Företagarna Täbys ordförande Annika Holst (med mikrofon). Annica Forsgren Kjellman och hennes make Mikael Kjellman startade Skincity, en e-handelssajt för hudvårdsprodukter, år 2011. Företaget har gått från 0 till nästan 200 miljoner kronor i omsättning enbart genom organisk tillväxt. Dessutom har företaget redovisat vinst varje år. Numera arbetar fler än 60 personer på Täbyföretaget Skincity, Sjöflygvägen 35 i Hägernäs.

De tre Rotaryklubbarna i Täby var väl representerade under hela dagen på Täby Företagarträff. Här är några av rotarianerna: Från vänster Marie Rooslien, Täby Attunda Rotaryklubb (RK), Ari Keinänen, inkommande president i Täby Attunda RK, Anders Skogsmo, Täby Jarlabanke RK, Mika Lindfors, inkommande president i Täby Rotyaryklubb, och Hans Gösta Engzell, Täby Jarlabanke Rotaryklubb.

Fyra företrädare för de tre arrangörerna Täby kommun, Företagarna och Handelskammaren: Från vänster Maria Wiberg, Företagarna Täby, Leif Eriksson, näringslivschef i Täby kommun, Karin Malmström, Stockholms Handelskammare, samt Camilla Brodin (KD), kommunalråd och ordförande för Utskottet för arbetsmarknad och näringsliv (UAN) i Täby kommun.


Publicerat: 28 april 2017.

 


ANNONS


 

Täbys nya kommunhus
i Täby Centrum har öppnat

Täby kommun har nu flyttat från sitt gamla kommunhus på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby till det splitternya på Esplanaden 3 i Täby Centrum. Premiärdagen för öppethållande var tisdagen den 18 april, då ovanstående foto togs på förmiddagen i entréhallen. Som synes blev det en lugn inledning på den nya adressen. Framöver kommer där att anordnas aktiviteter av skilda slag, till exempel näringslivsdagen Täby Företagarträff med utställare och seminarier den 27 april klockan 12–18. Fotograferat den 18 april 2017.

Publicerat: 23 april 2017.

 

Täbys nya kommunhus i Täby Centrum öppnas 18 april

Interiörbilder från förhandsvisning

Täbys nya kommunhus i Täby centrum har en glasfasad med fasadlameller av mässingplåt. Denna plåt kallas "Nordic Brass" och är en legering mellan koppar (80%) och zink. Mässingplåten har på några månader förvandlats av väder och vind från nästan guldglänsande till brunfärgad. Eller som White Arkitekter uttrycker det: Går med åren "från ljusare toner till stilren patina". Till vänster om det nya kommunhuset ses Tibble kyrka i Esplanadens förlängning. Till höger ligger det blivande Estrids torg med Biblioteksgångens byggnader i bakgrunden. Kommunhusets huvudingång är belägen vid Estrids torg, men uppges få besöksadressen Esplanaden 3. Estrids torg beläggs med naturstenshällar av granit. Samtliga foton i reportaget är tagna den 9 mars 2017.

 

Tisdagen den 18 april 2017 slås porten upp för allmänheten till Täbys nya kommunhus ("Täby kommunhus"). Det ligger på Esplanaden 3 mellan Tibble kyrka och Bibliotekshuset i Täby centrum. Då har flyttlassen gått under påskhelgen den 13–17 april från det hittillsvarande kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby.

Datum för invigningen av det nya kommunhuset på fastigheten Marknaden 21 och det intilliggande Estrids torg har ännu inte bestämts.

Kontorsbyggnaden är uppförd i fem våningar plus en sjätte våning som takterrass med personalutrymmen. Bruttoarean är 9 743 kvadratmeter. Därtill kommer underjordiskt parkeringsgarage i två våningar under kontorsbyggnaden och i en våning under Estrids torg med en bruttoarea om 5 542 kvadratmeter. Total bruttoarea (BTA) är således 15 285 kvadratmeter.

Cirka 500 personer ska arbeta i det nya kommunhuset. Ytan per person blir betydligt mindre än i den gamla betongbyggnaden i Roslags-Näsby.

Det finns flera skäl att satsa på ett nytt kommunhus, enligt Täby kommun. Det nuvarande kommunhuset i Roslags-Näsby är tekniskt nedgånget. Det skulle bli för dyrt att renovera så att det uppfyller moderna krav. Målet är att skapa ett kommunhus präglat av öppenhet och tillgänglighet.

Under våren 2010 genomfördes en arkitekttävling för att ta fram ett förslag på ett nytt kommunhus i Täby centrum. Tävlingsjuryn utsåg enhälligt White Arkitekters bidrag "Tid för Täby" till vinnare.

Det nya kommunhuset utformas för kostnadseffektiv förvaltning, effektiv lokalförsörjning och minskad energiförbrukning. Täby kommun vill att dess nya hemvist ska bli ett föredöme för långsiktig miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Huset är preliminärt certifierat som Miljöbyggnad Guld. När byggnader klassas som Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld bedöms bland annat energianvändning, ljudmiljö, ventilation och klimat samt byggnadsmaterial och hantering av farliga ämnen. För miljöbyggnad Guld ska energianvändningen ligga på 65 procent eller lägre jämfört med kraven i Boverkets byggregler (BBR).

Hållbarhet är viktigt även vad gäller möbler och inventarier. De nya möblerna ska vara miljömärkta och får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel eller tungmetaller som till exempel bly och kadmium.

En del av möblerna från det gamla kommunhuset kommer att återanvändas i det nya. Större delen av de gamla möblerna kommer dock att skänkas till kommunens olika verksamheter såsom skolor och förskolor. Resterande inventarier skänks till välgörande ändamål.

Rivningen av det gamla kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby kommer att ske på ett miljömässigt kontrollerat sätt. Det första som sker i maj är att alla fasta inventarier skruvas ned och sorteras för återanvändning eller återvinning.

Efter sommaren kommer huset att rivas plan för plan med mesta möjliga hänsyn tagen till de kringboende, understryker kommunen. Det låga, äldre kommunhuset i tegel ska inte rivas utan byggas om till studentlägenheter.

Det här är det nya kommunhusets atrium (ljusgård) med huvudingång från Estrids torg. Till höger finns en lång receptionsdisk. Uppe i atriets luftrum över entréplanet ses något som vid första anblicken påminner om en stor grå myggsvärm. Vi närmare betraktande ser man att det består av cirka 2 500 silikongjutna fåglar målade med nordiska fågelfärger. Detta är en del av ett konstverk kallat "Mötet (eller hur man närmar sig ett moln av fåglar)". Det är skapat av konstnären Roland Persson.

 

Det nya kommunhuset har både tagit längre tid att bygga och blivit dyrare än planerat. Så sent som i oktober 2013 beräknades det vara inflyttningsklart första kvartalet 2016. Nu blir huset inflyttningsklart det andra kvartalet ett år senare.

Även kostnaderna för det nya kommunhuset har ökat något under årens lopp. Enligt årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamhet 2016 som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde häromdagen, den 6 mars 2017, kommer projektet att avslutas på en kostnad av 530 miljoner kronor. Tidigare beräkningar har legat under halvmiljarden.

Som jämförelse kan nämnas att kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2012 om en investeringsram på totalt 483 miljoner kronor. I anslaget ingick utgifter för byggnad, mark och inventarier.

Det nya kommunhusets atrium är "ganska stramt, ljust och monumentalt". Det domineras arkitektoniskt av de spektakulära trapporna mellan våningsplanen. Även konstnären Roland Perssons fågelmoln har som synes en framträdande plats. Fotograferat från entrésidan vid Estrids torg. Längst borta i entréplanet ligger kommunfullmäktiges sal med skjutbara väggar. På våningsplanet ovanför, bakom glasväggen, ligger kommunens krisrum. Därifrån ska kommunen styras under eventuella krislägen.

Här är en närbild på kommunfullmäktiges sammanträdessal i entréplanet: Som synes under arbete i slutspurten inför öppnandet om ungefär en månad. Inredningen blir flexibel med flyttbara bord och stolar. Väggarna är dekorerade med ytterligare ett konstverk, "The Listener", av Roland Persson. Det består av tryckta bilder av trädstammar och grenverk på de befintliga perforerade väggskivorna samt av ett antal blommor hängande från väggarna. Blommorna är i form av magnolior och trumpetblommor. De är gjutna i silikon dvs i samma material och teknik som fåglarna i entréhallen. Genom fönstren i bakgrunden skymtar Tibble kyrka, som ligger på andra sidan Attundavägen.

 

RUM FÖR POLITIKER I NYA KOMMUNHUSET

Kommunstyrelsen beslutade häromdagen, den 6 mars 2017, att
1. De politiska partier som får tillgång till ett rum är de som har ett kommunalråd (dvs minst 40% av heltid).
2. Rummen fördelas storleksmässigt efter andelen kommunalrådsposter räknade i heltid (dvs ej personer). Uppgår dessa till lika antal ska fördelning av största rum ske till det parti som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.
3. Den styrande koalitionen bör sitta samlad.

Bakgrunden till beslutet är att det nya kommunhuset innebär en övergång från ett mer traditionellt arbetssätt med en sluten struktur med företrädesvis cellkontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt som sker i öppna ytor.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är en kontorslösning där en traditionell cellkontorsstruktur bryts upp och ersätts av olika typer av öppna lösningar i form av zonindelningar för att effektivisera verksamheten.

Arbetssättet innebär att medarbetarna inte har egna fasta arbetsplatser utan arbetar på platser som passar för de arbetsuppgifter som medarbetarna har för stunden.

Ett aktivitetsbaserat kontor omfattar tre olika zoner: En lugn zon där det kan arbetas ostört, en mellanzon som speglar ett öppet kontorslandskap och en aktiv zon för möten och diskussioner.

– Att arbeta aktivitetsbaserat tillåter oss att snabbt anpassa oss utifrån verksamheternas behov samt möjliggör effektivare samarbeten mellan kommunens olika delar. För att få effektivitet i ett aktivitetsbaserat kontor krävs en hög grad av digitalisering samt tekniska lösningar. Det skriver Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp och planeringsavdelningens chef Leif Eriksson i sitt tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2017.

Det aktivitetsbaserade arbetssättet kompletteras även av en stor mängd konferensrum för att möta arbetsmetodiken i kommunen. Då det inte längre förekommer fasta platser kommer varje medarbetare och politiska gruppledare utan eget rum att få tillgång till ett personligt låsbart skåp.

En trappa upp i det nya kommunhuset finns det här utrymmet som ska bli ett slags fikaplats. Det vetter mot från vänster Estrids torg med Bibliotekshuset, köpcentrumet Täby Centrum i fonden och Esplanaden med de nya bostadshusen längst till höger.

Den enda fasta punkten för varje anställd i det nya kommunhuset är ett sådant här skåp. Där finns tre hyllplan med plats för personliga tillhörigheter, arbetsutrustning och skor.

Arbetsplatserna i det nya kommunhuset är utformade enligt den rådande kontorstrenden med "aktivitetsbaserade ytor". Konceptet kan enklast beskrivas som kontorslandskap utan permanenta arbetsplatser. Man väljer en för tillfället lämplig ledig plats att arbeta ifrån. Skrivborden på bilden är höj- och sänkbara och kommer att utrustas med punktbelysning, dataskärmar och stolar.

 

Byggherre för det nya kommunhuset är Täby kommun. Projekteringsledare är Projektbyrån Stockholm AB. Entreprenadformen är delad med drygt 35 delentreprenader. Arkitekter har varit White Arkitekter AB genom Thomas Rudin och Robert Schmitz.

Täby Allehanda följde med en guidad förhandsvisning inne i det nya kommunhuset anordnad den 9 mars 2017 av Täbymoderaternas torsdagsklubb. Guide var Täby kommuns fastighetschef Maria Östholm. Från politikerhåll medverkade bland andra Stadsbyggnadsnämndens ordförande kommunalrådet Johan Algernon (M) och kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M).

Text och foton: Mac Lennart Lindskog
Publicerat: 11 mars 2017.

 


ANNONS


 

Två döms till fängelse
för stöldkuppen mot
guldbutik i Täby Centrum

Attunda tingsrätt i Sollentuna meddelade den 29 juni 2017 dom i den uppmärksammade väpnade stöldkuppen den 27 februari 2017 mot guldbutiken Guldsmedjan på Biblioteksgången 9 vid köpcentret i Täby Centrum. Polisstationen i Täby ligger på Biblioteksgången 11.

Den ene gärningsmannen (A) döms för grov stöld (i två fall varav ett vid annat tillfälle), grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till påföljden fängelse i två år och två månader. Den andre gärningsmannen (B) döms för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till påföljden fängelse i ett år och fyra månader.

En tredje gärningsman avled på sjukhus efter att deras flyktbil hade kört av Danderydsvägen i Sollentuna efter stöldkuppen i Täby.

De två dömda gärningsmännen är födda 1992 och 1997. De har utlandsklingande namn och är hemmahörande i Kista i Stockholms kommun.

Polisen har tagit i beslag byggsäck, handskar, vapen (ett halvautomatiskt gevär av märket Ruger kaliber .22 Long Rifle) med tillhörande magasin och skarp ammunition, halsduk, skoskydd, engångsoveraller, skyddsväst, mask och narkotika.

De båda gärningsmännen ska betala skadestånd till Länsförsäkringar Gävleborg och till If Skadeförsäkring AB för stora skador på de två bilar som hade stulits och använts i samband med stöldkuppen. Båda bilarna har skrotats efter händelsen.

Attunda tingsrätt anser att följande är bevisat genom utredningen i målet. Vid 19.40-tiden den 27 februari 2017 kördes två stöldanmälda bilar, en Ford Mustang (mustangen) och en Porsche Cayenne (porschen), fram till butiken Guldsmedjan på Biblioteksgången 9 i Täby.

Porschen stannades medan mustangen upprepade gånger kördes in i butikens skyltfönster och dörr. Ur bilarna klev tre maskerade personer, klädda i vita engångsoveraller och blå skoskydd, varav två tog sig in i butiken.

En av dessa två gärningsmän bar på ett vapen som avlossades mot butikens entrédörr och mot en monter inne i butiken. Båda två hjälptes åt att lasta varor i en byggsäck som den tredje gärningsmannen sedan bar bort till porschen. Varornas värde har i efterhand uppskattats till cirka 1 300 000 kronor.

De tre gärningsmännen lämnade sedan platsen i porschen, som i hög hastighet kördes i samma riktning som den tidigare hade kommit ifrån. Det innebär att porschen efter inbrottet kördes längs gång- och cykelstråket Biblioteksgången i riktning mot öppningen mellan Storstugans två huskroppar. Porschen svängde sedan åt vänster, in på en smal gångväg.

Under tiden som inbrottet pågick befann sig butikens ägare och tre anställda i en verkstad bakom butiken. De hörde smällar från butiken och flydde till en angränsande butikslokal där de stannade tills polisen kom.

En polispatrull följde efter porschen som efter en stunds biljakt fick sladd, körde av vägen och voltade. Vid den voltade bilen greps gärningsman B och ytterligare en person, som senare avled på sjukhus till följd av sina skador. I anslutning till bilen påträffades även stöldgods, ett vapen och diverse kläder. Sedan en hundpatrull hade spårat från olycksplatsen greps gärningsman A i närområdet.

Tingsrätten konstaterar att kränkningsersättning vanligtvis inte utgår vid tillgreppsbrott som har skett i butikslokaler, annat än vid rån. Med hänsyn till att något hot inte har framförts till målsägandena utan att det i stället framstår som att gärningsmännen har varit helt ovetande om att målsägandena befunnit sig på platsen, anser tingsrätten inte att situationen är jämförbar med ett rån. Någon kränkningsersättning ska därför inte utgå till butikspersonalen.

Avseende påståendena om ringa narkotikabrott den 27 februari 2017 kan det konstateras att bägge gärningsmännen A och B har erkänt såväl bruk som innehav av cannabis.

Gärningsman A döms för (en annan) grov stöld den 17 januari 2017 samt för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott den 27 februari 2017. Straffvärdet för den första grova stölden uppgår till sex månaders fängelse.

Den grova stölden den 27 februari 2017 har ett straffvärde som motsvarar fängelse i drygt ett år och fyra månader. Straffvärdet för det grova vapenbrottet uppgår till ett år och två månader. Den samlade brottslighetens straffvärde uppgår enligt tingsrätten till fängelse i två år och två månader (således inte till tre år).

Gärningsman B döms för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott, allt den 27 februari 2017. Den grova stölden har ett straffvärde som motsvarar fängelse i drygt ett år och fyra månader. Straffvärdet för det grova vapenbrottet uppgår till ett år och två månader.

Den samlade brottslighetens straffvärde uppgår enligt tingsrätten till fängelse i två år för en vuxen person (således inte två år och sex månader). Gärningsman B var vid gärningstillfället 19 år gammal. Med beaktande av hans ungdom uppgår straffmätningsvärdet för hans del till fängelse i ett år och fyra månader.

I avgörandet har en rådman samt tre nämndemän deltagit. En av nämndemännen (en kvinna) är skiljaktig i fråga om skadeståndsyrkandet från guldbutikens personal. Den situation som dessa fyra målsägande befann sig i när de tog skydd från gärningsmännen måste ha varit i det närmaste lika obehaglig som vid ett rån, anser hon.

De båda gärningsmännen ska därför, enligt henne, solidariskt utge skadestånd med skäliga 5 000 kronor till var och en av de fyra målsägandena. Överröstad i denna del är hon i övrigt överens med majoriteten.

Publicerat: 29 juni 2017.

 


ANNONS


 

Attunda tingsrätt har häktat
två personer för kuppen
mot guldbutiken i Täby

På torsdagseftermiddagen den 2 mars 2017 meddelade Attunda tingsrätt efter häktningsförhandlingar i tingssal 3 att två personer har häktats på sannolika skäl misstänkta för grov stöld och grovt vapenbrott. Åtal ska vara väckta senast den 30 mars 2017 klockan 11.00.

Bakgrunden till häktningarna är att Attunda tingsrätt på eftermiddagen den 1 mars 2017 meddelade att två häktningsframställningar har inkommit gällande grov stöld och grovt vapenbrott den 27 februari 2017 i en guldbutik, Biblioteksgången 9, Täby kommun.

Attunda tingsrätt bildades den 1 april 2007. Tingsrätten är en sammanslagning av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter. Attunda tingsrätt är sedan 2010 belägen vid Sollentuna centrum.

Attunda tingsrätts domsaga består av tio kommuner: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Täby Allehanda kontaktade på onsdagen den 1 mars den handläggande åklagaren Pontus Klang på Norrorts åklagarkammare i Sollentuna angående guldsmedskuppen.

Kammaråklagaren svarade: "Senast på fredag klockan 12 måste jag lämna in en häktningsframställning till tingsrätten. Några handlingar lämnas inte ut och jag har heller inga andra kommentarer till ärendet just nu."

Se mer om guldkuppen i nedanstående artikel med rubriken "Guldbutik i Täby rånad – tre personer gripna efter biljakt. En av de misstänkta dog på sjukhus".

Publicerat: 1 mars 2017, uppdaterat 2 mars 2017.

 

Guldbutik i Täby rånad – tre personer gripna efter biljakt

En av de misstänkta dog på sjukhus

Den rånade butiken Guldsmedjan ligger på gång- och cykelstråket Biblioteksgången i närheten av shoppinggallerian Täby Centrum. På bilden ses arbetare från ett säkerhetsföretag sätta upp ett skyddsplank framför det krossade skyltfönstret. Fotograferat vid 13-tiden tisdagen den 28 februari.

 

Polisen Stockholms län larmades måndagskvällen den 27 februari 2017 klockan 19.41 angående ett rån mot en guldsmedsaffär på Biblioteksgången i Täby Centrum.

En personbil har körts in i butiken som ligger alldeles i närheten av polisstationen. Efter en dramatisk biljakt och insats av hundpatrull har polisen gripit tre personer i Sollentuna.

Gärningspersonerna var klädda i vita overaller. De ska ha lastat gods från guldsmedsaffären i en grön big bag-säck och lämnat platsen i ytterligare en personbil.

Enligt vittnen ska gärningspersonerna ha haft något form av vapen.

Enligt de initiala uppgifterna ska ingen personal ha skadats i samband med rånet, rapporterar Polisen.

Polisens uppdatering klockan 20.10: Två personer är gripna. Ytterligare gärningsperson ska vara på fri fot. Hundpatrull ingår i sökandet.

Polisens uppdatering klockan 20.56: Ytterligare en person är gripen misstänkt för inblandning i rånet.

Polisens uppdatering klockan 22.20: Tekniker kommer att genomföra en brottsplatsundersökning i guldsmedsbutiken under kvällen.

En förundersökning om grovt rån är inledd.

Bilen som kördes in i guldsmedsaffären är anmäld stulen.

Den rånade guldsmedsbutiken tillhör Guldsmedjan Täby AB och ligger på Biblioteksgången 9 strax utanför shoppinggallerian Täby Centrum. Polisstationen i Täby ligger på Biblioteksgången 11.

Biblioteksgången är en gång- och cykelväg.

Polisens uppdatering 28 februari klockan 08.50: Vid efterföljande av flyktfordonet körde det av vägen och voltade. De gripna personerna fördes till sjukhus.

Polisens uppdatering 28 februari klockan 14.07: En av personerna som greps avled senare på sjukhus. Anhöriga är underrättade.

Publicerat: 27 februari 2017 kl 21.50, uppdaterat senast 28 februari 2017 kl 15.30.

 


ANNONS


 

Flygvapenchefen deltog
i minnesceremoni på
F2-området i Hägernäs


VIDEO (63 sekunder). Flygvapnets 90-årsceremoni på F2-området i Hägernäs ägde rum vid sjöflygflottiljens minnesmonument intill Catalinatorget och restaurang Pont (i bakgrunden) onsdagen den 17 augusti 2016. Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson höll tal liksom kamratföreningens representant Kurt Jörgne (i rullstol). Chefen för Luftstridsskolan överste Anders Persson har ansvar för att bära F2:s traditioner vidare. Minnesceremonin avslutades med kransnedläggning vid monumentet. Det var duggregnigt och blåsigt, vilket märktes mest på fanborgen.

 

Det svenska flygvapnet firar 90 år under 2016. Som ett inslag i 90-årsjubileet reser flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson runt till landets nedlagda flygflottiljer och dess kamratföreningar nu under det andra halvåret. Det första besöket i rundresan ägde rum på det forna F2 i Hägernäs under förmiddagen den 17 augusti.

Under vecka 33 startade rundresan i Stockholmsområdet. Den 17 augusti besöktes både F2 i Hägernäs (i Täby kommun) och F8 i Barkarby (i Järfälla kommun).

Besöket i Hägernäs genomfördes med en ceremoni vid F2:s minnesmonument tillsammans med flera före detta medarbetare från F2.

Från berörda kamratföreningars sida medverkade bland andra Gunnar Persson, Kurt Jörgne, Torbjörn Armandsson, Leif Varverud och Gunnar Lindbergh.

F2 har under årens lopp sedan 1926 bytt namn flera gånger. Från 1949 till nedläggningen 1974 hette förbandet Kungl Roslagens flygkår.

Noterbart i historiken är bland annat att den legendariske svenskättade amerikanske flygaren Charles Lindbergh besökte F2 år 1933. Han är mest känd för att 1927 ha blivit den förste som genomförde en ensamflygning utan mellanlandning över Atlanten på sträckan New York–Paris.

I juni 1952 blev ett Catalina-flygplan från F2 nedskjutet av ryskt jaktflyg i samband med spaning efter en saknad svensk DC-3:a över Östersjön. Hela besättningen i Catalinan räddades. En av dem lever fortfarande, fick deltagarna veta den 17 augusti, men han kunde inte delta i minnesceremonin.

Mer om 90-årsfirandet: Under eftermiddagen den 17 augusti genomfördes ett besök på F8 i Barkarby. Där hade man från kamratföreningens sida valt att inte genomföra en minnesceremoni vid minnesstenen av praktiska skäl, enligt Luftstridsskolans informationschef major Mats Gyllander. Besöket på F8 bestod av en visning av delar av det gamla flottiljområdet inklusive ett besök i berghangaren.

Två dagar senare, fredagen den 19 augusti, besöktes F18 i Tullinge (i Botkyrka kommun). I likhet med både F2 och F8 byggs det bostäder och olika verksamheter på de gamla flottiljområdena.

I Tullinge genomfördes en minnesceremoni vid F18:s minnessten strax nedanför det gamla kanslihuset, som står kvar på högsta punkten i området. Även där medverkade flera medlemmar från F18:s kamratförening.


VIDEO (50 sekunder). Under samlingen på restaurang Pont i Hägernäs Strand inför minnesceremonin för F2 svarade flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson på Täby Allehandas fråga om det kan bli aktuellt igen med militära sjöflygplan. I bakgrunden på videon ses Luftstridsskolans chef överste Anders Persson och Täby kommuns Kultur- och fritidsnämnds ordförande Robert Stopp (L). I sammankomsten representerades kommunen även av kommunalrådet Hans Ahlgren (L).

 

Flygvapenchefens rundresa är planerad att pågå till en bit in i november, då målet att ha besökt 19 olika platser ska vara uppnått.

Närmast i tur står besök på F3 och AF2 i Malmslätt under söndagen den 28 augusti. Sedan fortsätter ceremonierna på måndagen den 29 augusti vid F13 i Norrköping och F11 i Nyköping.

Flygvapnets 90-årsjubileum inleddes den 1 juli 2016 med ett offentligt evenemang vid Flygarmonumentet vid Karlaplan i Stockholm.

Flygvapnet bildades den 1 juli 1926 som en egen försvarsgren efter riksdagens beslut att slå samman marinflyget och arméflygets flygande förband, enligt Flygvapnets webbplats.

Inledningsvis avdelades 400 officerare, 700 värnpliktiga, fyra flygkårer, en flygskola och två flygverkstäder. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i en snabb takt. Under efterkrigstiden hade Sverige ett av de största flygvapnen i världen.

Flygvapnet har haft över 20 flygflottiljer och deltagit i internationella insatser i stora delar av världen.

Idag består Flygvapnet endast av Skaraborgs flygflottilj (F7), Blekinge flygflottilj (F17), Norrbottens flygflottilj (F21), Helikopterflottiljen (Hkpflj) och Luftstridsskolan (LSS).

En historisk rest från F2-tiden är denna hangarbyggnad, som numera är ombyggd till bilgarage för de boende i Hägernäs Strand. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Det pågår fortfarande sjöflygverksamhet på det forna F2-området i Hägernäs. Här ses flygplan med pontoner vid bryggan som tillhör Täby Sjöflygklubb. Planen startar och landar på vattnet i Hägernäsviken, som är en del av Stora Värtan som i sin tur är en del av Östersjön. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Publicerat: 23 augusti 2016.

 


ANNONS


 

De flytande våtmarkerna som renar dagvattnet till Stora Värtan har blivit ny hemvist för fåglar

Vid Sjöängen mellan Viggbyholms båthamn (som skymtar till vänster i bakgrunden) och Kråkudden i Näsbypark finns en utsiktsbrygga (som ses i förgrunden). Där kan man uppleva det rika fågellivet på de nyligen anlagda "flytande våtmarkerna" i Stora Värtan, som är en havsvik i Östersjön. Stora Värtans stränder har, enligt Täby kommun, ett mycket rikt fågelliv och fiskliv. Stora Värtan har god kemisk status enligt EU:s vattendirektiv, men inte god ekologisk status. Senast år 2021 ska Stora Värtan ha uppnått god ekologisk status. Fotograferat den 7 juli 2016.

 

Täby kommun försöker ständigt att minska dagvattnets negativa påverkan på sjöar och vattendrag. Täby arbetar aktivt med att skapa och sköta om reningsanläggningar för dagvatten, framhåller kommunen på sin hemsida. Ett färskt exempel är de "flytande våtmarkerna" i avskärmade reningsbassänger i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna har snabbt blivit populära tillhåll för många fågelarter.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken, till skillnad från exempelvis grundvatten som rinner i marken. I samhällen är en stor del av marken täckt av hus, vägar och torg som gör att vattnet inte kan infiltreras och tas upp i jorden.

För att förhindra översvämning leds då istället dagvattnet ned i rännstensbrunnar och vidare i ledningar och diken till någon sjö i eller i närheten av samhället, enligt VA-ingenjör Andreas Jacobs i Täby kommun.

Den största delen av allt dagvatten som rinner ned i rännstensbrunnar, stuprör och dräneringsledningar går orenat ut i sjöar och vattendrag – ofta med övergödning och algblomning som följd. Även på de ställen där en damm eller någon annan typ av reningsanordning har anlagts, slipper en hel del av föroreningarna igenom.

Reningsanläggningarna i Täby är ofta vackra dammanläggningar som även fyller funktionen som rekreationsområde för närboende och livsutrymme för hotade arter av växter och djur. Det är en fördel att kunna kombinera rening med andra typer av miljövård, det eftersträvas alltid där det finns utrymme.

Förutom dammar har Täby även anlagt ett antal sjöförlagda bassänger. Detta är en typ av förenklade dammar som skapas genom att avskärma en del av en sjö. Dagvattnet rinner till bassängen och partiklarna sedimenterar innanför skärmarna.

Åtskilliga fågelarter markerar revir på de nyanlagda öarna i det flytande våtmarksområdet i Stora Värtans bräckta vatten. "Fågelöarna" består av en porös stomme och frodig grönska med mängder av mikroorganismer som på ett naturligt sätt bryter ned de vattenburna föroreningarna.

 

Sveriges första flytande våtmarker anlades under sommaren 2013 i Rönningesjön i Täby. Det gamla otidsenliga kemiska reningsverket för dagvatten lades ned och ersattes med en naturlig reningsmetod. "Istället för energi och kemikalier är det nu blommor och blad som gör jobbet", enligt kommunen.

Ett antal små öar med en speciell stomme och frodig grönska renar det inkommande dagvattnet mer än vad reningsverket gjorde tidigare.

Investeringskostnaden för de flytande våtmarkerna i Rönningesjön, cirka en halv miljon kronor, tjänades in på bara ett års utebliven drift av reningsverket. Dessutom är det mycket låga driftkostnader för de flytande våtmarkerna.

Förutom den goda reningseffekten är de blommande öarna dessutom ett vackert inslag längs med promenadstråket runt Rönningesjön och utgör skyddade platser för häckande fåglar.

Nya skärmbassänger (dvs bassänger med mjuka plastväggar under vattnet) anlades och ersatte de gamla. Där avsätts en hel del partikelbundna föroreningar.

Flytande våtmarker bestående av 28 blommande öar placerades ut i den största skärmbassängen i Rönningesjön. Skärmbassängerna styr dagvattnet förbi öarna, där det finns mängder av mikroorganismer som på naturlig väg bryter ned de vattenburna föroreningarna.

En del av näringen tas omhand av växtligheten på öarna, men den stora reningseffekten sker i öarnas stommar. Öarna är konstruerade av återvunnen PET-plast med en mycket porös struktur. Detta ger en mycket stor yta som mikroorganismerna kan växa på. Det är mikroorganismerna som gör jobbet dvs renar vattnet.

I förgrunden ses en skärmbassäng med flytande våtmarker för rening av dagvatten som rinner ut i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna, som är några kvadratmeter stora, har som synes blivit populära "fågelöar". En lustig tillfällighet är att Täby kommuns drakskepp "Viking Plym" seglade förbi i bakgrunden när fotot togs den 7 juli 2016. "Viking Plym" är uppkallad efter sin första ägare båtkonstruktören August Plym och byggdes till Olympiska Spelen i Stockholm 1912 för att imponera på utländska OS-besökare.

Publicerat: 8 juli 2016.

 


ANNONS


 

Täby Galopp flyttar ut och Täby Park flyttar in på Galoppfältet

Dagen efter den sista tävlingsdagen såg Täby Galopp ut så här. Fotograferat torsdagen den 19 maj 2016 från Täby Centrums parkeringstak i hörnet av Stora Marknadsvägen och Gustaf Bergs väg. I förgrunden ses Roslagsbanans järnvägsspår. "Dagen efter" är den första dagen i en ny epok för hela galoppfältsområdet. Där kommer en ny stadsdel att anläggas successivt under en 20-årsperiod med beräknad byggstart 2017. Läktarbyggnaden kommer sannolikt att stå kvar i ungefär tio år för att ge tillfällig plats för evenemang, förskola och företag innan den rivs.

 

Onsdagen den 18 maj 2016 anordnades de allra sista galopptävlingarna någonsin på anrika Täby Galopp. Evenemanget kallades "Tribute Day" och var dagen till ära sällsynt välbesökt.

Under en ceremoni överlämnades Täby Galopps område symboliskt till Täby kommun för detaljplanering och till den nya markägaren Täby Park AB, som ägs gemensamt av byggföretagen Skanska och JM. Det formella ägarskiftet sker den 1 juli 2016.

Därmed togs ett stort steg i förverkligandet av Stor-Stockholms blivande nordöstra stadskärna. Täby Galopps verksamheter flyttar nu till den helt nybyggda anläggningen Bro Park vid Önsta gård i Upplands-Bro kommun.

Täby Park är alltså namnet på den stadsdel som byggs kring den före detta galopparenan i Täby. Det är också namnet på bolaget som ansvarar för planläggningen av området i samarbete med Täby kommun, Riksbyggen och Trygghem.

Den blivande stadsdelen Täby Park har tagit över både namnet och webbadressen (tabypark.se) från det forna fyrstjärniga Best Western-hotellet, som numera är asylboende på Kemistvägen 30.

Programområdet omfattar cirka 70 hektar. Det är nästan lika stort som två Gamla stan i Stockholm. Programområdet avgränsas av E18/Norrtäljevägen, Roslagsbanan/Stora Marknadsvägen, Täby allé (vid Grindtorp) och Bergtorpsvägen.

Sedan den sista tävlingsdagen, den 18 maj, är det möjligt för allmänheten att besöka Täby Park för att i ett nytt "showroom" (utställningsrum och kundcenter) inne i läktarbyggnaden ta del av framtidsplanerna för området.

– Det är en storstad på kartan, men vi vill bygga en småstad med själ. En kombination där man lever nära allt utbud som finns i storstaden men där det också är nära till vänner, umgänge, natur och aktiviteter. Planarbetet pågår och vi hoppas kunna börja bygga det första kvarteret i slutet av 2017. Det sa Anna Galli, VD för Täby Park AB, under pressträffen den 18 maj i showrummet.

Första spadtaget för den nya stadsdelen beräknas således tas i slutet av nästa år när den första detaljplanen har antagits.

Inom 20–25 år kommer det att finnas 6 000 lägenheter och nästan lika många arbetsplatser i den nya stadsdelen Täby Park (som i kommunala sammanhang skrivs Täby park). Sammanlagt beräknas 20 000 människor komma att bo och arbeta i området.

Täby Parks detaljplaner är kopplade till Citylab Action, framkom det under pressträffen. Citylab Action är, ett övergripande hållbarhetsprogram som syftar till att sätta en helt ny standard inom internationell utveckling av hållbara stadsdelar.

För närvarande är ett tiotal svenska stadsutvecklingsprojekt anslutna till Citylab Action som ligger under Sweden Green Building Council, en ideell organisation knuten till bygg- och fastighetssektorn.

Ett för Täbyborna välbekant evenemang, som härnäst anordnas den 28 maj, är den populära loppmarknaden, Sveriges största "bakluckeloppis". Den blir kvar även när Täby Galopp har blivit Täby Park.

När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta och etablera sig i Upplands bro såldes marken i Täby. År 2010 beslöt Täby kommun att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter, som sedan arbetades in i planprogrammet.

Täby Park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning.

Om allt går enligt planerna så kommer byggstart att ske under 2017 med den första inflyttningen under 2018. Området kommer att byggs ut i etapper, cirka 200–300 lägenheter per år. Runt år 2035 räknar man med att bli helt klar.

I pressträffen om den blivande stadsdelen Täby Park den 18 maj i läktarbyggnadens nya "showroom" medverkade från vänster Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M), Täby Park AB:s VD Anna Galli och Täby Park AB:s vice VD Olof Pettersson Herold. Täby Park AB kommer under de närmaste åren framöver att ha sitt kontor i läktarbyggnaden.

Exteriört ute på läktarbyggnaden har tidens tand satt sina spår. Här ses ett avspärrat område med omfattande sprickor i betongen. Fotograferat under den sista tävlingsdagen den 18 maj 2016.

Interiört inne i läktarbyggnaden har de delar av lokalerna som inrymmer Täby Park AB:s nya utställningsrum och kundcenter, kallat "showroom", fått en välbehövlig upprustning. Motivet i den nya väggdekorationen (som ses i bakgrunden) återkommer som tema i informationsmaterialet för den blivande stadsdelen Täby Park. Fotograferat den 18 maj 2016.

Svenska Galopps VD Ulf Hörnberg deltog i pressträffen under den sista tävlingsdagen på Täby Galopp den 18 maj 2016. Han har en synnerligen intensiv månad framför sig, enligt Svensk Galopp. Han inleder med en smygpremiär för galopptävlingar på Bro Park i Upplands-Bro den 1 juni. Han fortsätter sedan med Nationaldagsgaloppen på Gärdet i Stockholm den 6 juni. Den 11 juni är det dags att packa picknickkorgen och åka till Strömsholms slott, där bland annat Grand National rids på Österängen. Sedan blir det dags för officiell invigning av den nya galopparenan Bro Park söndagen den 19 juni. Storlopp som Stockholms Stora Pris (Gr3), Jockeyklubben 2000 Guineas, Dianalöpning, Bloomers' Vase (L) och Stockholm Vårsprint blir stommen i premiärdagen.

Den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda, www.stockholmsvarjehanda.se, kommer att vara på plats och bevaka Bro Parks smygpremiär med pressvisning och generalrepetition den 1 juni klockan 11.00.

Publicerat: 21 maj 2016.

 

Sista tävlingen hålls på Täby Galopp den 18 maj – sedan byggs stadsdelen Täby Park där


VIDEO (12 sekunder). Ett av loppen på Täby Galopps näst sista tävlingsdag den 5 maj 2016. Observera speciellt bakgrunden: Galoppfältet med omgivningar kommer att bebyggas med en ny stadsdel. I fonden ses först det stora bostadsområdet Grindtorp och sedan både den nya och befintliga bebyggelsen vid Täby Centrum. Det vi ser i videoklippet har på det hela taget sett ut så här under Täby Galopps 56-åriga existens, men kommer att se helt annorlunda ut redan om några år. Detta blir lokal historia i snabb förändring.

 

Den allra sista tävlingsdagen på Täby Galopp anordnas onsdagen den 18 maj 2016. Dagen till ära är det fritt inträde till denna speciella "Tribute Day" med tävlingar på både lunchtid och kvällstid. Därefter flyttas verksamheten över till huvudstadsregionens nya galoppbana Bro Park. Den ligger i Upplands-Bro kommun och i närheten av motorvägen E18 mot Enköping.

På Bro Park smygstartar tävlingarna onsdagen den 1 juni med en generalrepetition inför invigningen i form av lunchgalopp.

Den stora invigningsfesten på Bro Park sker söndagen den 19 juni med bland annat Stockholms Stora Pris. Bro Park är 186 hektar stor, vilket uppges vara fyra gånger större än själva Täby Galopp.

Här i Täby kommun går således en epok i graven när Täby Galopp läggs ner efter det sista loppet den 18 maj. Anläggningen ska senare rivas för att ge plats åt en helt ny stadsdel med namnet Täby Park (ibland stavat Täby park i kommunala sammanhang).

Ett inslag i "Tribute Day" den 18 maj blir "överlämning av anläggningen till Täby Park". På Täby Parks hemsida beskrivs Täby Park som "ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. För att den nya stadsdelen ska bli riktigt bra, varierad och uppskattad är vi flera som skapar den i gott samarbete. Helheten – det vill säga planläggningen av marken – sköts av Täby Park AB, Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB. Täby Park AB ägs av Skanska och JM tillsammans".

Täby Allehanda besökte Täby Galopp på dess näst sista tävlingsdag som hölls på Kristi Himmelsfärds dag den 5 maj i strålande solsken. Det blev en dag med omväxlande tävlingar: Slätlopp, häcklopp, steeplechase, kvallopp och ponnylopp.

Wikipedia sammanfattar galoppanläggningen på ett utmärkt sätt: "Täby Galopp är Skandinaviens största galoppbana och ligger i Täby kommun norr om Stockholm. Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf och ersatte den nedlagda Ulriksdals kapplöpningsbana i Solna. Vid Täby Galopp finns två hinderbanor, en träningsbana, dirttrackbana och en gräsbana. Banan ägs av galoppsportens gemensamma organisation Svensk Galopp".

Huvudbyggnaden är cirka 100 meter lång och rymmer en huvudrestaurang med 300 platser och en enklare serveringsdel med 200 platser. Därutöver finns, enligt Täby Galopps hemsida, i denna 1960-talsbyggnad i fyra plan förutom stora publikutrymmen inomhus och utomhus även kontorsutrymmen, sekretariat, hästägarrum, konferenslokaler, läktare, balkonger, jockeyrum, omklädningsrum, bastu, vågrum, sammanträdesrum för galoppdomstolen, ett litet bibliotek i Jockeyklubbens finrum, tävlingsledaretorn på taket, arkiv för filmade lopp sedan starten, TV-studio, totokassor och teknikledarrum för speldatorerna, stallcafé, ställverk för banbelysningen m m. Därutöver finns lokaler som hyrs ut till sadelmakare och skräddare samt en fotofirma.

Täby Galopps stora publikutrymmen både inomhus och utomhus är dimensionerade på 1950-talet (flera decennier före dataåldern) för att kunna ta emot uppemot 10 000 åskådare. Det var då det. Numera är antalet besökare betydligt färre när allt fler spelar allt mer på hästar digitalt.

Här i Täby Galopps huvudbyggnad fanns tidigare en enklare restaurang. Nuförtiden används lokalen ibland för utställningar. Här hölls exempelvis Täby Företagarträffs utställning så sent som den 15 oktober 2015.

Täby Galopps spelhall med totokassor (toto = totalisator). Svensk Galopp informerar om att "Befinner du dig på galoppbanan kan du spela i totokassorna. Är du nybörjare och osäker kan du fråga totopersonalen och lämna ett muntligt vad. Men för att vara helt säker på att spelet blir rätt rekommenderar vi att du fyller i en spelbong och lämnar över i kassan. Har du en smartphone kan du numera även ladda ner en app och spela direkt via ditt spelkonto på ATG". Om man inte har möjlighet att ta sig till banan går det att spela i ett av landets cirka 1 800 "totomatombud". Där spelar man ungefär som om man vore på banan. De större ATG-ombuden sänder dessutom loppen direkt via TV-monitorer. Spel via nätet har ökat enormt de senaste åren. ATG = AB Trav och Galopp.

För att alla hästar ska komma iväg samtidigt i starten används numera oftast startboxar, som ses här på fotot. Täby Galopp var först i Sverige, faktiskt även i Europa, med att införa startboxar. Det skedde i juli 1962. Det är alltid nervöst för galopphästarna att ställa sig i startboxarna. Men när det väl är gjort går starten blixtsnabbt.


Samtliga foton i reportaget från Täby Galopp är tagna den 5 maj 2016.
Publicerat: 8 maj 2016.

 


ANNONS


 

Mässa och jubileumsmiddag när Täby Företagarträff firade 30 år

Täby Företagarträff återvände i år till Täby Galopp, där evenemanget har hållits sex gånger tidigare under åren 1986–1991. Mässan på eftermiddagen den 23 oktober 2014 var som synes välbesökt.

 

Årets näringslivsdag i Täby kommun är Täby Företagarträff, som torsdagen den 23 oktober 2014 arrangerades för 30:e året i följd. Det blev ett välbesökt evenemang på Täby Galopp både på mässan klockan 12–17 och på jubileumsmiddagen klockan 18–21. Invigningstalare var kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

Arrangören Stiftelsen Täby Företagarträff bjöd på tre seminarier under eftermiddagen:

Kl 14  Författaren Anders Johnson om "Entreprenörerna som byggde Stockholmsregionen".

Kl 15  Mama Mia AB:s grundare, Christina Wahlström, om sin väg till framgångsrik entreprenör. Mama Mia är enligt uppgift Skandinaviens största mödravårdsmottagning.

Kl 16  Författaren, programledaren och Täbybon Hans Rosenfeldt om "Vad är en succé?".

Det var fritt inträde till mässan klockan 12–17. Därför är det svårt att ange antalet besökare, men uppskattningsvis flera hundra personer besökte utställningslokalerna i Täby Galopps stora läktarbyggnad.

Utställarplatserna var fullbokade, vilket i detta fall innebar exakt 100 utställande företag och föreningar på det övre våningsplanet och 22 UF-företag på det nedre entréplanet. UF är förkortningen för gymnasieelevernas Ung Företagsamhet.

Jubileumsmiddagen med cirka 100 deltagare inleddes klockan 18 med mingel och musik av Brunnsoktetten. Därefter följde en festmåltid med underhållning av komikern Hasse Brontén och avslutande prisutdelningar.

Följande priser delades ut:

Årets utställare 2014 blev Städbolag Ett i Täby AB.

Årets UF-företag 2014 blev Keycase UF (ungföretagare).

Årets entreprenör 2014 blev Näsbydals Stenugnsbageri AB.

Täby kommuns miljöpris för år 2013 tilldelades Täby församling och Stockholmsmarknader AB (loppisarrangör), vilka fick 11 000 kronor vardera.

Arrangörsgruppen bestod i år av Petra Almquist, Congruenta AB, ordförande för Stiftelsen Täby Företagarträff och ordförande för Stockholms Handelskammares lokalkommitté i Täby, Annika Holst, Mercato Communications, styrelseledamot i Stiftelsen Täby Företagarträff och ordförande för Företagarna Täby/Österåker, samt Kristina Eineborg, näringslivschef och kommunikationschef för Täby kommun och styrelseledamot i Stiftelsen Täby Företagarträff.

Petra Almquist informerade Täby Allehanda om att hon kommer att avgå ur arrangörsgruppen. Det har varit mycket roligt och stimulerande men också en stor arbetsbörda att vara huvudansvarig för Täby Företagarträff, förklarade hon. Vem som ska efterträda henne är för närvarande oklart.

Täby Företagarträff stöds av ett tiotal samarbetspartners.

Arrangörsgruppen assisterades av elever från Hotell- och turismprogrammet på Åva gymnasium.

Täby Företagarträff började som en idé 1983. Två år senare arrangerades evenemanget första gången med åtskilliga näringslivsaktiviteter under en hel vecka, den 6–12 maj 1985, huvudsakligen i Täby Centrum och med festen "Täbymiddagen" på Scandic Hotel i Roslags-Näsby.

Därefter blev Täby Företagarträff ett endagsevenemang på hösten: Först på Täby Galopp 1986–1991, sedan på Täby Park Hotel (även benämnd Täby Park Konferens & Hotell) 1992–2013 och nu 2014 åter på Täby Galopp.

Täby Galopps verksamhet kommer för övrigt att flytta från Täby kommun senast den 31 december 2015 till Önsta i Upplands-Bro kommun.

Därefter kommer en ny stadsdel att byggas på galoppområdet i Täby.

Bland utställarna på Täby Företagarträffs mässa fanns Grannsamverkan, som företräddes av från vänster Therése Korkeasalo (Täby kommuns klotterkundtjänst), Lars Björkman, Bo Hammerin (Trygg i Täby), Stig-Ove Edholm (polisinspektör i Täby Närpolisområde) och Anders Jagraeus.

En av föreläsarna på Täby Företagaträffs seminarier var Anders Johnson, författare till "Entreprenörerna som byggde Stockholmsregionen".

Jubileumsmiddagen hölls i huvudrestaurangen på Täby Galopp. I förgrunden ses hedersgästerna Lars Söderblom och Lars-Gunnar Börjesson.

En av Täby kommuns miljöpristagare för 2013 var Täby församling, som här ses tacka för priset på Täby Företagarträffs jubileumsmiddag den 23 oktober 2014. Från vänster Annika Holst, Kristina Eineborg och Petra Almquist, alla tre från företagarträffens arrangörsgrupp, kommunalrådet och prisutdelaren Annica Nordgren (C) samt prismottagarna kyrkogårds- och fastighetschefen Christer Nordin och förtroendevalde Stefan Oesman (M) representerande Täby församling.

Publicerat: 1 november 2014.

 


ANNONS


 

Skulpturstråket återinvigdes i den upprustade Centralparken


VIDEO (96 sekunder). Skulpturen "Vision" avtäcktes av Sebastian af Jochnick i samband med återinvigningen av Centralparken i Täby den 25 augusti. I videon medverkar även kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins och skulptören Carl-Gustaf Ekberg.

 

Den 25 augusti 2014 klockan 15 återinvigdes Centralparken av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) efter en omfattande ombyggnad och upprustning av den långsmala parken i kommundelen Näsbypark.

Strax därefter avtäcktes de två sista av Carl-Gustaf Ekbergs skulpturer av totalt nio stycken i Centralparkens skulpturstråk.

Vädret var soligt under invigningen. Regnet kom senare på eftermiddagen. Uppslutningen från allmänheten var god: Ett hundratal vuxna och barn bjöds på kaffe, saft och kakor av Y2 Anläggning AB.

– Tack till alla Täbybor som har deltagit i medborgardialogen om Centralparken. Tack till Tema landskapsarkitekter som har gestaltat parken, Y2 som har byggt den samt kommunens projektledare Sandra Hellström och Staffan Tapper. Det sa kommunalrådet Leif Gripestam i sitt invigningstal innan han klippte det blågula bandet på den södra lekplatsen.

Han tackade även familjen af Jochnick (som har bekostat åtta av de nio skulpturerna) och fastighetsbolaget Klövern AB (som bekostade den allra första skulpturen, "Insikt", i skulpturstråket).

Besökarna bjöds också på en guidad promenad genom Centralparken under ledning av kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins. Företrädare för Centralparkens odlarförening fanns på plats och berättade om det nya odlingslottsområdet i södra delen av parken.

Promenaden avslutades med avtäckning av de två sista bronsskulpturerna i skulpturstråket. Skulpturerna "Vision" och "Glädje" avtäcktes av Sebastian af Jochnick efter inledningsanföranden av Poa Collins respektive Stadsbyggnadsnämndens ordförande och riksdagskandidaten Erik Andersson (M). Skulptören Carl-Gustaf Ekberg berättade därefter om sina skulpturers tillkomst.

Kommunalrådet Erik Andersson berättade i sitt tal att Carl-Gustaf Ekberg tog kontakt med Täby kommuns tjänstemän för några år sedan och visade sina bronsskulpturer. Ekberg har sedan på egen hand skaffat privata donatorer till skulpturerna. Kommunen har bekostat socklar, plaketter och installation av skulpturerna.

Carl-Gustaf "C-G" Ekberg är civilingenjören och företagskonsulten som på gamla dagar blev skulptör. Han föddes 1930 i Stockholm, där han blev civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad på KTH 1954.

Efter 35 års verksamhet inom byggbranschen och som företagskonsult påbörjade han 1988 sju års studier för skulptören och mentorn Axel "Wallis" Wallenberg (1898–1996). Denne hade sin tur varit elev till Carl Milles. "Wallis" var efter Milles död 1955 intendent vid Millesgården på Lidingö i nära 25 år.

Carl-Gustaf Ekberg bor i Djursholm och har sin ateljé i den forna stallbyggnaden vid Näsby Slott i Täby. Han är gift med silversmeden Kerstin Ekberg.

Skulpturstråket i Centralparken är avsett att inspirera till en meditativ process under vandringen från den första skulpturen till den sista, "Livskraft" (nummer 9). För att underlätta meditationsprocessen finns det bänkar framför varje skulptur där man sitta och meditera.

Kulturstråket utgår från bilparkeringen vid Norskogsbadet. För att uppleva kulturstråket (som även kallas meditationsstigen) ska man först gå norrut för att se skulpturen "Ensam". Därefter följer "Insikt" (tidigare stulen och numera återskapad) och "Glädje". Söder om Centralvägen står "Samspel", "Harmoni" och "Vision". Därefter kommer "Utsikt" och "Medvind". Sedan får man återvända på meditationsstigen som avslutas norr om Centralvägen med "Livskraft" i närheten av parkeringsplatserna.


Skulpturen "Glädje" har just avtäckts av Sebastian af Jochnick (utanför fotot) och förklarats av kommunalrådet Erik Andersson (med högtalaren) vara den sista att invigas av nio skulpturer i Centralparkens därmed fullbordade kulturstråk. Skulptören Carl-Gustaf Ekberg (med mikrofonen) berättade om skulpturens tillkomst.

 

Centralparken är ungefär en kilometer lång och ingår i ett stråk från Värtans strandpromenad. Visionen är att Centralparken ska bindas samman via en "sociodukt" över eller under motorvägen E18 Norrtäljevägen med en blivande stadspark på det nuvarande galoppområdet.

Under åren 2013 och 2014 har Centralparken rustats upp till "en stadspark med ett högre rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter". De två lekplatserna har byggts om och kompletterats med nya lekredskap. Den norra lekplatsen är avsedd för äldre barn och den södra för yngre.

Intill den södra lekplatsen finns även en upprustad trafiklekplats, vars syfte är att ge barn och ungdomar en möjlighet att lära sig trafikkunskap i en skyddad miljö. Trafiklekplatsen anlades på 1960-talet och gjordes om år 2007.

Centralparken anlades år 1963 och beskrivs som en av Täbys finaste parker. Centralvägen delar parken i en norra och en södra del, vilka möts under vägen genom en gång- och cykeltunnel. Till sin utformning är Centralparken en tidstypisk 1960-talspark med vidsträckta kortklippta gräsytor, buskage och träddungar.

I Centralparken finns ett allmänt bassängbad (Norskogsbadet), en upprustad tennisbana som numera är öppen för alla, boulebana, bollplaner, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, äldregym, streetbasket, blomsterrabatter, två pulkabackar, 25 nya odlingslotter för allmänheten och ny belysning längs gångvägarna.

I den nordvästra delen av parken ligger Fantasibacken, som är ett förädlat skogsparti med barrväxter och många rhododendronbuskar.


Centralparkens odlarförening har 25 odlingslotter, som är cirka 30 kvadratmeter stora och belägna i Centralparkens södra del. Marken som odlingslotterna ligger på är allmän plats. Det betyder att det är tillåtet att gå på grusgångarna och titta på grödorna. Däremot är det inte tillåtet att beträda odlingslotterna eller att plocka växter där. Skulpturen i förgrunden heter "Medvind" och är skapad av Carl-Gustaf Ekberg. Den är, liksom de övriga skulpturerna i parken, gjuten i brons och monterad på en meterhög sockel av polerad diabas.

Centralparkens odlarförening har en hemsida på www.cpof.se.
Skulptören Carl-Gustaf Ekberg har en hemsida på cgekberg.com/gallery/757.

Publicerat: 28 augusti 2014.

 


ANNONS


 

Kungaparets kommunbesök
i Täby den 3 maj 2007

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia avlade ett officiellt besök i Täby kommun torsdagen den 3 maj 2007. Besöket uppmärksammades i form av ett åtta sidor stort reportage i papperstidningen Täby Allehanda nummer 114.

Bildtext i Täby Allehanda nummer 114 (utgivet den 19 juni 2007): Hela den officiella delegationen för kungaparets besök i Täby framför Näsby Slott. Främre raden från vänster: Riksdagsledamoten Fredrik Schulte (m), oppositionsrådet Conny Fogelström (s), kommunalrådet Sofia Paulsson (m), landshövding Per Unckel, kommunfullmäktiges ordförande Jan Rosenberg (m), Kungen, Drottningen, kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (m), landshövdingens fru Titti Unckel, kommunalrådet Mats Hasselgren (fp) och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m).

 

De nedanstående två videorna från kommunbesöket har inte visats offentligt före publiceringen på den här webbsidan.


VIDEO. I ovanstående video (54 sekunder lång) ses kungen och drottningen åka nedför rullbandet till flaggviftande skolbarn i Täby Centrum. På scenen till höger ses och hörs elever från Dansskolan Sway.


VIDEO. På en för tillfället uppförd stor scen på ett parkeringsområde vid Näsby Slott presenterade Täby kommun ett kulturprogram för kungaparet, inbjudna gäster och allmänheten. I ovanstående video (40 sekunder lång) kan man höra kungen i sitt tacktal från scenen förklara varför han känner sig som en gammal Täbybo.

 


ANNONS