ANNONS

 

    Nyhetsarkiv

Detta är Nyhetsarkivsidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 13 maj 2018 klockan 16.00.

 

Trafikskylt felstavad

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har fått syn på två trafikskyltar med olika stavning av samma ord: "signal" respektive "singnal". Svenska språket är lite lurigt eftersom ordet uttalas "singnal" men stavas "signal". Trafikskyltarna finns på Stockholmsvägen i Täby som byggs om på sträckan mellan Turebergsvägen och Attundavägen.

Publicerat: 27 oktober 2016.

 


ANNONS


 

Kunskaps-
skolan Täby
tar emot fler
årskurser
i ombyggda
lokaler

Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren talade på invigningen av de nyrenoverade lokalerna hos Kunskapsskolan i Täby den 29 augusti 2016.

 

Den 29 augusti klockan 15 nyinvigdes Kunskapsskolan Täby. Ceremonin hölls utomhus på skolgården för elever, föräldrar, lärare och inbjudna gäster. Därefter visades de ombyggda lokalerna för intresserade.

Kunskapsskolan Täbys årskurs 6–9 har funnits sedan år 2000, men från och med i höst tar skolan också emot elever i årskurs 4 och 5 i sina utökade och nyrenoverade lokaler.

Detta firades med en invigningsceremoni. Korta anföranden hölls av Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren, Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage och Barn- och grundskole-nämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

Utöver lokalvisningen presenterades skolans fotbollsprofil och bjöds på tårta med skolans logotyp.

Kunskapsskolan med grundskolor för årskurs 4–9 och Kunskapsgymnasiet är en del av Kunskapsskolan i Sverige.

Skolornas viktigaste kännetecken uppges vara arbetssättet med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Numera har Kunskapsskolan i Sverige 29 grundskolor och sju gymnasier med drygt 1 100 medarbetare och över 11 000 elever.

Kunskapsskolan Täby ligger vid Centralvägen men har adressen Källtorpsvägen 4 (f d Maskinvägen 4).

Täby kommuns utbildningschef Patrik Forshage medverkade som talare i nyinvigningen av Kunskapsskolan ...

... liksom Barn- och grundskole-nämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

Kunskapsskolans rektor Callie Carning berättade om ombyggnaden och guidade runt i lokalerna.

Skolans ägare representerades under nyinvigningen i Täby av styrelseledamoten Calle Emilsson.

 

Kunskapsskolan i Sverige AB, som driver grund- och gymnasie-skolorna, ägs av Kunskapsskolan Education Sweden AB.

Moderbolaget Kunskapsskolan Education är ett onoterat bolag vars största ägare är Peje Emilsson med bolag och familj (60%).

Investor är näst största ägare (38%).

Moderbolaget Kunskapsskolan Education arbetar med att utveckla ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av Kunskapsskolans arbetssätt, the KED Program.

Idag omfattar nätverket omkring 5 000 elever i skolor i USA, Indien, Storbritannien och Holland, enligt företagets hemsida.

Publicerat: 3 september 2016.

 

Fel färg i Täbys kommunvapen på kommunal förskola

Felfinnarfreningen (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en felaktig färg (nämligen svart) i Täbys kommunvapen. Det sitter på ytterväggen till den relativt nybyggda kommunala Brinkens förskola i Östra Vallabrink – alltså i offentlig miljö.

Enligt Täby kommuns hemsida angående den grafiska profilen utgör logotypen en sammansättning av Täbys symbol (= kommunvapnet) och ett ordmärke (= namnet TÄBY skrivet i det unika typsnittet Risbyle).

Där står även att "Täbys grundlogotyp är blå med vitt kors". Således blå färg, inte svart.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 


ANNONS


 

Täby har
anlagt en
discgolfbana –
eller är det en
discolfbana?

Rettstavningsackademin (stavas endast på detta sätt) har upptäckt en lustig stavning på skyltar i den av Täby kommun nyligen anlagda discgolfbanan i skogen mellan Erikslund och Östra Vallabrink.

På skyltarna står det som synes "discolfbana" utan ett g. På kommunens webbadress längst nere på skyltarna står det "taby.se/discgolfbana" med ett g.

Discgolf eller frisbeegolf är en sport som fungerar ungefär som vanlig golf. I stället för klubbor använder man en eller flera discar/frisbees per person.

Hålen utgörs av metallkorgar på denna 9-hålsbana, som är gratis att spela på.

Fotograferat: 7 augusti 2016.
Publicerat: 13 augusti 2016.

 

Besqab flyttar från Täby till Danderyd Centrum

Det börsnoterade Täbyföretaget Besqab växer och ska flytta huvudkontoret till nya lokaler i Danderyd Centrum (nuvarande Mörby Centrum).

Läget blir centralt vid Tunnelbanan. Inflyttning sker i december 2017.

Under förra året, 2015, anställde Besqab över 20 personer och planerar att fortsätta expandera.

Besqab tecknar därför hyresavtal med Skandia Fastigheter för kontor i det planerade södra kontorshuset som uppförs i Danderyd Centrum under 2016–2017.

Under 2016 kommer Skandia Fastigheter att omvandla nuvarande Mörby Centrum till Danderyd Centrum, där "tanken är att handel och kontor kommer att förenas med service och boende".

Besqab kommer att disponera de tre översta våningsplanen. Lokalerna beskrivs som "ljusa med stora öppna ytor för ett kreativt samarbete och en trivsam och inspirerande arbetsmiljö".

Kontorshuset kommer att vara miljöklassat enligt Breeam Excellent. Det kollektivtrafiknära läget är också en viktig aspekt i ett hållbarhetsperspektiv.

– I och med detta får vi utrymme att fortsätta växa, säger Besqabs VD Anette Frumerie i ett pressuttalande och tillägger:

– Vi är övertygade om att kontoret och läget skapar en inspirerande arbetsmiljö och även attraherar nya medarbetare.

Inflyttning beräknas ske i december 2017. Kontraktet med Skandia fastigheter omfattar fem år.

Besqab AB (publ) har sitt huvudkontor på Kemistvägen 17 i Täby. Det ligger nära PostNord Täby Kemistvägen och det nya asylboendet "Täby Park Hotell".

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter lokaler.

Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Publicerat: 12 mars 2016.

 


ANNONS


 

Ankomst-boendet blev asylboende – nu behöver flyktingbarnen gå i skola

Täby kommun har för när-varande avtal med det statliga Migrationsverket om att ha 37 asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen hade vid det senaste årsskiftet 208 asylplatser belagda.

Kommunen har även ansvar för ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd. Idag är det cirka 30 barn, enligt besked från Täby kommun den 29 februari 2016.

Därutöver har Täby kommun avtalat med Migrationsverket om att ta emot 106 personer med permanent uppehållstillstånd. Under förra året, 2015, tog kommunen emot 55 personer.

Länsstyrelsen räknar ut kvoter för hur många personer varje kommun ska ta emot (beroende på antalet invånare). Sedan skriver varje kommun avtal med Migrationsverket.

Kommunen har ansvar för att ordna med bostad, svenskundervisning och samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Kommunerna tecknar överenskommelser om mottagande med Migrationsverket.

Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

På grund av att det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar än beräknat och söker asyl i Sverige behövs fler än de överenskomna 37 platserna i Täby.

Därför anvisar Migrationsverket barn och ungdomar till alla kommuner, även de kommuner som redan har tagit emot så många barn som de enligt avtal ska ta emot.

Täby kommun har tre olika boenden för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem), varav ett är tillfälligt. Ett HVB-hem är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj (HVB = hem för vård eller boende).

När asylsökande har registrerat sin ansökan i Sverige flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Asylboende benämns ibland som långtidsboende, anläggningsboende och tillfälligt asylboende.

Migrationsverkets asylboende i Täby (f d Täby Park Hotell) rymmer totalt drygt 600 personer, varav ungefär 290 är barn och ungdomar. Uppgifter om antalet personer kan ändras över tid, framhåller Täby kommun.

Tidigare har hotellet använts som ankomstboende, vilket betyder att människor har stannat där i 3–7 dagar, medan de får sina asylansökningar registrerade. Ankomstboende benämns ibland som korttidsboende, transitboende och fördelningsboende.

Nu i början av 2016 är det betydligt färre människor som söker asyl i Sverige jämfört med i höstas. Därmed har också behovet av platser i ankomstboende minskat.

Det är dock fortfarande mycket svårt att hitta platser där asylsökande kan bo under tiden som deras ansökningar prövas. Därför övergick ankomstboendet till asylboende på det tidigare Täby Park Hotell den 1 februari 2016.

– I förrgår besökte jag Täby Park Hotell som omvandlats till asylboende, skriver kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) i sitt nyhetsbrev daterat den 12 februari 2016.

– Jag fick se lokalen och träffade även ansvarig personal från migrationsverket. På boendet bor det i princip bara barnfamiljer och några ensamstående kvinnor med barn. Min uppfattning är att föräldrarna är mycket måna om att barnen ska gå i skolan.

– Vad som även är mycket prioriterat är att de vuxna inte går sysslolösa. Att aktivera sig är mycket viktigt för att undvika problem som kan uppstå när man har en oviss väntan, framhåller Leif Gripestam.

Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny bosättningslag för nyanlända med uppehållstillstånd. Lagen gäller från och med den 1 mars 2016. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända enligt anvisning.

– Av någon outgrundlig anledning finns inte bostadssituationen med som ett kriterium i fördelningen vilket däremot arbetsmarknads-förutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt antalet asylsökande gör.

– Det är anmärkningsvärt att bostadssituationen enligt regeringen är ovidkommande särskilt i Stockholmsregionen där det i praktiken inte finns en enda tom lägenhet att tillgå. Det skriver Leif Gripestam i ett nyhetsbrev daterat den 26 februari 2016.

– Regeringen tar till med storsläggan och lagen innebär därför att en anvisning inte går att överklaga och kommunerna har två månader på sig att ordna en bostad åt de anvisade. En helt orimlig ordning.

För att förstå omfattningen upphandlar Stockholms stad förnärvarande 4 000 bostadsmoduler som ska ställas ut runt om i staden. Även Täby arbetar givetvis med frågan och utreder platser för uppställning.

– Över hela Stockholmsregionen måste nu människor ställa in sig på att det kommer att byggas tillfälliga bostäder på ett stort antal platser. Det är ingen önskvärd utveckling men som situationen nu ser ut har vi inget val, enligt Leif Gripestam.

I Täby finns just nu ungefär 125 nyanlända barn i grundskoleålder, som behöver få börja sin skolgång under våren 2016, enligt kommunen. Efter att skolvalet har avslutats och alla elever har fått en plats kommer Täby kommun att undersöka hur de nyanlända barnen kan placeras. De skolor som tar emot nyanlända elever får ett stöd.

Publicerat: 2 mars 2016.

 

Film om Stig Dagerman på biblioteket

Fredagen den 4 mars 2016 klockan 18–19 var det filmkväll med "Stig Dagerman – det fria ordets rebell" och efterföljande samtal med publiken på huvudbiblioteket i Täby Centrum.

Filmen är gjord av Roger Persson, Susanne Wolf-Söderström och Albin Ohlsson.

Filmen visar den kände författaren och journalisten Stig Dagermans liv och leverne från barndomen i Älvkarleby i norra Uppland via framgångsperioden i bland annat Stockholm och till skrivkrampstiden i Enebyberg i Danderyds kommun.

Han tog livet av sig i garaget hemma i Enebyberg blott 31 år gammal år 1954.

Han var då gift med skåde-spelerskan Anita Björk. Han hade en dotter med henne och två söner från ett tidigare äktenskap.

I Enebyberg finns sedan några år "Stig Dagermans park" med en skulptur till författarens ära.

Bland hans kända verk finns Ormen, De dömdas ö, Bränt barn, Bröllopsbesvär, Tysk höst, Nattens lekar, Att döda ett barn och Dagsedlar.

Bibliotekets filmvisningar är avgiftsfria.

Publicerat: 5 mars 2016.

 


ANNONS


 

De fyra allians-partierna fortsätter styra Täby kommun

De fyra allianspartierna Moderaterna (M), Folkpartiet (FP), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) i Täby har slutit en överenskommelse för perioden 2015–2018.

Det framgår av ett gemensamt pressmeddelande den 23 oktober 2014.

Allianspartierna kan regera vidare i det kraftigt borgerliga Täby med en klar majoritet på 46 mandat mot övriga partiers 15 mandat (S, MP och SD) av de totalt 61 platserna i kommunfullmäktige.

Överenskommelsen inom Alliansen i Täby heter "Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015–2018". Det omfattar 15 A4-sidor.

– Målsättningen är att skatten ska vara oförändrad. Samtidigt leds Sverige av en ny vänsterregering, vilket kan påverka ekonomin negativt. Det råder således ett visst mått av osäkerhet, vilket vi måste ta höjd för att kunna parera kommande år.

Det framhåller de fyra partiernas gruppledare Leif Gripestam (M), Mats Hasselgren (FP), Annica Nordgren (C) och Camilla Brodin (KD).

Under den kommande mandatperioden kommer mycket arbete att koncentreras till utvecklingen av den regionala kärnan. Inte minst planering och byggstart för Galoppområdet, Västra Roslags-Näsby, färdigställande av Täby centrum och utveckling av handelsplatsen i Arninge.

Kapacitetsökningen och utvecklingen av Roslagbanan fortskrider.

Nämndstrukturen blir oförändrad. Däremot skapas ett nytt utskott under kommunstyrelsen med ansvar för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Nedan följer ett antal prioriteringar som fyrpartialliansen kommer att arbeta med under de närmaste fyra åren:

•  Valfriheten och mångfalden kommer att vidareutvecklas.
•  Medborgardialog kommer att användas vid större projekt.
•  Ett utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska tas fram (för Täby kyrkby centrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyparks cedntrum).
•  Projektet för säkra skolvägar fortsätter.
•  Arbetet med infartsparkeringar intensifieras. Större infartsparkeringar ska skapas i Arninge, Galoppområdet, Roslags-Näsby och Karby (vid Norrortsleden och Roslagsbanan).
•  Cykelvägsnätet ska kompletteras med saknade länkar.
•  De gröna korridorerna och portarna in till de gröna kilarna ska förstärkas.
•  Matavfallsinsamling ska erbjudas samtliga hushåll.
•  Alla skolelever ska känna trygghet, arbetsro och arbetsglädje.
•  Andelen förskollärare ska öka. Även antalet ska öka, står det i överenskommelsen.
•  Lärarnas tid med eleverna ska öka och administrationen förenklas.
•  Rektorernas ledarskap ska stärkas.
•  Gymnasieskolan ska erbjuda fler spetsutbildningar.
•  En kvalitetspeng i äldreomsorgen kommer att utvecklas.
•  Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS ska prioriteras (LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
•  Kryssarvallen (i Näsbypark) iordningställs med konstgräs 2015.
•  Täby IP (Vikingavallen i Täby kyrkby) förstärks och upprustas.
•  Kulturskolans verksamhet breddas.
•  Renoveringen av Tibble teater ska slutföras och verksamheten ska utvecklas.

Publicerat: 2 november 2014.

 

Jim Åkerstedt
i Erikslund ny
svensk mästare
i folkmusik

Lördagen den 19 juli 2014 avgjordes Låt-SM dvs svenska mästerskapet i nyskapande folkmusik på Gränsfors spelmansstämma i Hälsingland.

Vinnare och Sveriges spelmanslåt 2014 blev schottisen "Humbug". Den är komponerad och framförd av riksspelmannen på munspel Jim Åkerstedt, 75 år, som bor i Erikslund i Täby.

Jim Åkerstedt är en veteran i Låt-SM med flera finaldeltaganden genom åren. I år segrade han för första gången.

I årets Låt-SM deltog elva bidrag med nyskrivna låtar som inte hade framförts tidigare. Ett SM-guld i nykomponerad folkmusik gör segraren 10 000 kronor rikare.

Inkomna bidrag bedöms av en jury bestående av tre personer "med stort folkmusikaliskt kunnande". En av domarna utses av Svenskt visarkiv och de övriga två av Nordanstigs Spelmanslag.

Gränsforsstämman är ett samarrangemang mellan Svenskt visarkiv, Nordanstigs Spelmanslag och Gränsfors Byalag.

Tävlingen Låt-SM arrangeras av Nordanstigs Spelmanslag i samarbete med Hälsinglands Spelmansförbund och Svenskt visarkiv.

Huvudsponsor för Låt-SM är Nordanstigs kommun, där bruksorten Gränsfors ligger mellan Hudiksvall och Sundsvall.

Hör smakprov på de tre pristagarlåtarna i kompositionstävlingen här.

Publicerat: 29 juli 2014.

 


ANNONS


 

Carina Lundberg Uudelepp blir ny kommun-
chef i Täby

Carina Lundberg Uudelepp utsågs den 16 september av kommunstyrelsen i Täby till ny kommundirektör. Hon påbörjar sin anställning den 10 januari 2014.

Carina Lundberg Uudelepp har över två decenniers erfarenhet av offentlig förvaltning, varav 17 år som chef i olika befattningar,enligt kommunens pressmeddelande.

Hon har bland annat varit stadsdelsdirektör på Östermalm och biträdande stadsdirektör i Stockholms stad. De senaste åren har hon bedrivit konsultverksamhet i egen firma.

Hon har bred erfarenhet av bland annat ledning, styrning, kvalitetsutveckling och effektvisering av offentlig verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) säger i en kommentar:

– Det här är en topprekrytering! Carina Lundberg Uudelepp har en bred och gedigen kunskap som kommer väl till pass i Täby. Hon har den nödvändiga erfarenhet som krävs för att ta sig an de utmaningar som vi står inför i kommunen.

Rekryteringsarbetet har genomförts av en brett sammansatt grupp med representanter för fackliga organisationer och med förtroendevalda från både opposition och majoritet.

Tillförordnad kommunchef är Lisbeth Sämå, sedan den förre kommunchefen Joachim Danielsson den 15 april 2013 tillträdde tjänsten som stadsdirektör i Uppsala kommun.

Se video från den 1 mars 2013 med den då avgående Joachim Danielsson i fliken Nyhetsarkiv.

Publicerat: 17 september 2013.

 

Kommunchefen
Danielsson
byter jobb:
Tiden i Täby
den roligaste
i mitt liv!


VIDEO. Joachim Danielsson blir chef för en ännu större kommun. I ovanstående video (1 minut 2 sekunder lång) berättar han om sin tid i Täby. Filmat utanför Karby Gård i Täby den 1 mars 2013. Videon publicerad: 2013-03-04.

 

Kommunchefen i Täby, Joachim Danielsson, kommer den 15 april 2013 att tillträda tjänsten som stadsdirektör i Uppsala kommun.

Det formella beslutet fattades den 6 februari av Uppsalas kommun-styrelse.

Joachim Danielsson är 54 år och har varit kommunchef i Täby i cirka sju år. Dessförinnan var han kommunchef i Nykvarn.

Rekryteringsarbetet för att tillsätta en ny kommunchef i Täby har påbörjats.

Lisbeth Sämå, som arbetar som socialchef i kommunen, kommer att utses till tillförordnad kommunchef.

Publicerat: 20 februari 2013.

 


ANNONS


 

Kungaparets
kommunbesök
i Täby 2007

Kungaparets besök i Täby skildrades i papperstidningen Täby Allehanda nummer 114, som gavs ut den 19 juni 2007.

Se även de två videorna från besöket längst nere på denna webbsida (Nyhetsarkivsidan).

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Intressanta nyheter arkiveras här

Här i Nyhetsarkivet ges plats för gamla nyheter som är värda att sparas.

 

Premiär för kommunfull-
mäktiges sammanträden
i nya kommunhuset

Så här såg det ut när Täbys kommunfullmäktige måndagen den 22 maj 2017 klockan 18.00 inledde sitt första sammanträde i det nya kommunhuset på Esplanaden 3 i Täby Centrum. Det var dygt en månad efter att Täbys nya kommunhus hade öppnat dörren för allmänheten på premiärdagen den 18 april.

Kommunfullmäktiges sammanträdessal utgör en del av entréplanet och kan avskärmas med skjutbara väggar. Fullmäktiges presidium sitter på det höj- och sänkbara podiet till höger. I förgrunden ses den ena av de två talarstolarna.

Väggarna är dekorerade med ett konstverk med naturmotiv av Roland Persson. Det består av tryckta bilder av trädstammar och grenverk på de befintliga perforerade väggskivorna samt av ett antal hängande blommor.

I fullmäktigesalen finns fyra kategorier av sittplatser: Längst borta i bakgrunden ses det upphöjda podiet med presidiebordet. Därefter kommer platser med bord för de ordinarie ledamöterna och bakom dem platser utan bord för ersättarna. Närmast i bild ses platser för åhörare. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för besök av allmänheten. Man kan även lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via ljudsändningar på internet såväl direkt under pågående möte som i efterhand. Det kommer ganska snart att bli möjligt att följa kommunfullmäktiges sammanträden via videosändningar på internet.

Publicerat: 29 maj 2017.

 

Premiär för Täby Företagar-
träff i nya kommunhuset

Entréhallen fungerar även som mässlokal

Den rymliga entréhallen i Täbys nya kommunhus skulle kunna få plats med något fler utställare än de knappt 60 som tilläts under premiäreventet Täby Företagarträff den 27 april 2017.

 

Affischställ på det nya stråket Esplanaden utanför det nya kommunhuset i Täby Centrum förkunnade med orden "mässa, mingel, möten" den rätta vägen till Täby Företagarträff 2017. Denna är årets näringslivsdag i Täby kommun och arrangerades torsdagen den 27 april i entréhallen i den blott tio dagar gamla mässingbyggnaden vid Estrids torg.

Årets näringslivsmässa hade temat "Låt hållbarhet bli lönsamhet". Det märktes bland annat på ämnena för "microföreläsningarna" i konferensrummet till höger om huvudentrén, den "ekofika" (kaffe och kakbuffé) som besökarna bjöds på och de miljöbilar som visades utomhus på Täby torg.

Antalet utställare uppgick i år till strax under 60 stycken inklusive de bilföretag som ställde ut sina miljöbilar på Täby torg. Antalet besökare däremot går inte att fastställa med säkerhet eftersom det är fritt inträde till entréhallen för allmänheten.

Intrycket är dock att det kom tillräckligt många besökare utan att de behövde trängas under utställningstiden klockan 12–18. Det finns med andra ord utrymme för fler besökare. De flesta besökarna i år tycktes dessutom vara välbekanta med företagarträffen som företeelse.

Evenemanget arrangerades av Täby kommun, Företagarna Täby och Stockholms Handelskammare. De praktiska arbetena utfördes i år av loppisarrangören Stockholmsmarknader AB.

Täby Företagarträff arrangerades första gången 1985 och genomfördes årligen till och med 2015: För det mesta på Täby Park Hotell och några år på Täby Galopp.

Efter uppehållet under 2016 återkom näringslivsdagen nu 2017 med nya tag och i en ny lokal dvs entréhallen i Täbys nya kommunhus med adress Esplanaden 3. Evenemanget hölls således i år för 32:a gången i ordningen.

Den organisation, Stiftelsen Täby Företagarträff, som bildades 1998 och arrangerade de årliga företagarträffarna under åren 1998–2015 står nu utan styrelse och kommer att avvecklas, enligt vad Täby Allehanda erfar.

Utöver de tre arrangörerna har i år åtta företag bidragit som samarbetspartner till Täby Företagarträff: Täby Nyheter (DirektPress), Swedbank, Synvårdsmottagningen Täby Centrum, Handelsbanken, Länsförsäkringar Stockholm, PWC, Westmans Uthyrningsservice och Taxi Kurir.

Segrare i Företagarna Täbys tävling "Dragons' Den" (Draknästet) för Ung Företagsamhet (UF) på gymnasieskolorna i Täby blev Art In Progress UF. På fotot ses laget ta emot priset på scenen under Täby Företagarträff den 27 april 2017 i det nya kommunhuset. Det vinnande laget, som kommer från Tibble Gymnasium, består av Felix Agvald, Elsa Beckérus, Sophia Carlstedt, Hanna Posette och Emilia Romero. På andra plats kom Libro UF från Åva Gymnasium med Wilma Begby Persson, Linnéa Jacobsson och Sofia Lindau. På delad tredje plats kom lagen Sustainable living UF, Audiobuddy UF, Pretty in brown UF och Wings Youth UF. Längst till höger står Maurice Parry, prisutdelande styrelseledamot i Företagarna Täby.

Joakim Skotte, 30 år, utsågs till "Årets Unga Företagare i Täby 2017" på Täby Företagarträff den 27 april. Han är VD för Näsby Park Livs AB som driver livsmedelsbutiken Hemköp Alléns Livs på Djursholmsvägen 27 mitt emot Näsby slott. Han skriver att "Jag tycker det går för sakta att ta bort besprutade varor varor som framförallt når våra barn väldigt lätt – att flytta vindruvorna till kemikaliehyllan är en aktivitet jag kom på just för att råda bot på det." Näsby Park Livs AB omsätter cirka 34 miljoner kronor och har nio anställda.

"Årets Företagare i Täby 2017" blev Annica Forsgren Kjellman (till vänster) och Mikael Kjellman i företaget Skincity Sweden AB. Priset överlämnades på Täby Företagarträff den 27 april av kommunalrådet Camilla Brodin och Företagarna Täbys ordförande Annika Holst (med mikrofon). Annica Forsgren Kjellman och hennes make Mikael Kjellman startade Skincity, en e-handelssajt för hudvårdsprodukter, år 2011. Företaget har gått från 0 till nästan 200 miljoner kronor i omsättning enbart genom organisk tillväxt. Dessutom har företaget redovisat vinst varje år. Numera arbetar fler än 60 personer på Täbyföretaget Skincity, Sjöflygvägen 35 i Hägernäs.

De tre Rotaryklubbarna i Täby var väl representerade under hela dagen på Täby Företagarträff. Här är några av rotarianerna: Från vänster Marie Rooslien, Täby Attunda Rotaryklubb (RK), Ari Keinänen, inkommande president i Täby Attunda RK, Anders Skogsmo, Täby Jarlabanke RK, Mika Lindfors, inkommande president i Täby Rotyaryklubb, och Hans Gösta Engzell, Täby Jarlabanke Rotaryklubb.

Fyra företrädare för de tre arrangörerna Täby kommun, Företagarna och Handelskammaren: Från vänster Maria Wiberg, Företagarna Täby, Leif Eriksson, näringslivschef i Täby kommun, Karin Malmström, Stockholms Handelskammare, samt Camilla Brodin (KD), kommunalråd och ordförande för Utskottet för arbetsmarknad och näringsliv (UAN) i Täby kommun.


Publicerat: 28 april 2017.

 

Täbys nya kommunhus
i Täby Centrum har öppnat

Täby kommun har nu flyttat från sitt gamla kommunhus på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby till det splitternya på Esplanaden 3 i Täby Centrum. Premiärdagen för öppethållande var tisdagen den 18 april, då ovanstående foto togs på förmiddagen i entréhallen. Som synes blev det en lugn inledning på den nya adressen. Framöver kommer där att anordnas aktiviteter av skilda slag, till exempel näringslivsdagen Täby Företagarträff med utställare och seminarier den 27 april klockan 12–18. Fotograferat den 18 april 2017.

Publicerat: 23 april 2017.

 

Täbys nya kommunhus i Täby Centrum öppnas 18 april

Interiörbilder från förhandsvisning

Täbys nya kommunhus i Täby centrum har en glasfasad med fasadlameller av mässingplåt. Denna plåt kallas "Nordic Brass" och är en legering mellan koppar (80%) och zink. Mässingplåten har på några månader förvandlats av väder och vind från nästan guldglänsande till brunfärgad. Eller som White Arkitekter uttrycker det: Går med åren "från ljusare toner till stilren patina". Till vänster om det nya kommunhuset ses Tibble kyrka i Esplanadens förlängning. Till höger ligger det blivande Estrids torg med Biblioteksgångens byggnader i bakgrunden. Kommunhusets huvudingång är belägen vid Estrids torg, men uppges få besöksadressen Esplanaden 3. Estrids torg beläggs med naturstenshällar av granit. Samtliga foton i reportaget är tagna den 9 mars 2017.

 

Tisdagen den 18 april 2017 slås porten upp för allmänheten till Täbys nya kommunhus ("Täby kommunhus"). Det ligger på Esplanaden 3 mellan Tibble kyrka och Bibliotekshuset i Täby centrum. Då har flyttlassen gått under påskhelgen den 13–17 april från det hittillsvarande kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby.

Datum för invigningen av det nya kommunhuset på fastigheten Marknaden 21 och det intilliggande Estrids torg har ännu inte bestämts.

Kontorsbyggnaden är uppförd i fem våningar plus en sjätte våning som takterrass med personalutrymmen. Bruttoarean är 9 743 kvadratmeter. Därtill kommer underjordiskt parkeringsgarage i två våningar under kontorsbyggnaden och i en våning under Estrids torg med en bruttoarea om 5 542 kvadratmeter. Total bruttoarea (BTA) är således 15 285 kvadratmeter.

Cirka 500 personer ska arbeta i det nya kommunhuset. Ytan per person blir betydligt mindre än i den gamla betongbyggnaden i Roslags-Näsby.

Det finns flera skäl att satsa på ett nytt kommunhus, enligt Täby kommun. Det nuvarande kommunhuset i Roslags-Näsby är tekniskt nedgånget. Det skulle bli för dyrt att renovera så att det uppfyller moderna krav. Målet är att skapa ett kommunhus präglat av öppenhet och tillgänglighet.

Under våren 2010 genomfördes en arkitekttävling för att ta fram ett förslag på ett nytt kommunhus i Täby centrum. Tävlingsjuryn utsåg enhälligt White Arkitekters bidrag "Tid för Täby" till vinnare.

Det nya kommunhuset utformas för kostnadseffektiv förvaltning, effektiv lokalförsörjning och minskad energiförbrukning. Täby kommun vill att dess nya hemvist ska bli ett föredöme för långsiktig miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Huset är preliminärt certifierat som Miljöbyggnad Guld. När byggnader klassas som Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld bedöms bland annat energianvändning, ljudmiljö, ventilation och klimat samt byggnadsmaterial och hantering av farliga ämnen. För miljöbyggnad Guld ska energianvändningen ligga på 65 procent eller lägre jämfört med kraven i Boverkets byggregler (BBR).

Hållbarhet är viktigt även vad gäller möbler och inventarier. De nya möblerna ska vara miljömärkta och får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel eller tungmetaller som till exempel bly och kadmium.

En del av möblerna från det gamla kommunhuset kommer att återanvändas i det nya. Större delen av de gamla möblerna kommer dock att skänkas till kommunens olika verksamheter såsom skolor och förskolor. Resterande inventarier skänks till välgörande ändamål.

Rivningen av det gamla kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags-Näsby kommer att ske på ett miljömässigt kontrollerat sätt. Det första som sker i maj är att alla fasta inventarier skruvas ned och sorteras för återanvändning eller återvinning.

Efter sommaren kommer huset att rivas plan för plan med mesta möjliga hänsyn tagen till de kringboende, understryker kommunen. Det låga, äldre kommunhuset i tegel ska inte rivas utan byggas om till studentlägenheter.

Det här är det nya kommunhusets atrium (ljusgård) med huvudingång från Estrids torg. Till höger finns en lång receptionsdisk. Uppe i atriets luftrum över entréplanet ses något som vid första anblicken påminner om en stor grå myggsvärm. Vi närmare betraktande ser man att det består av cirka 2 500 silikongjutna fåglar målade med nordiska fågelfärger. Detta är en del av ett konstverk kallat "Mötet (eller hur man närmar sig ett moln av fåglar)". Det är skapat av konstnären Roland Persson.

 

Det nya kommunhuset har både tagit längre tid att bygga och blivit dyrare än planerat. Så sent som i oktober 2013 beräknades det vara inflyttningsklart första kvartalet 2016. Nu blir huset inflyttningsklart det andra kvartalet ett år senare.

Även kostnaderna för det nya kommunhuset har ökat något under årens lopp. Enligt årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamhet 2016 som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde häromdagen, den 6 mars 2017, kommer projektet att avslutas på en kostnad av 530 miljoner kronor. Tidigare beräkningar har legat under halvmiljarden.

Som jämförelse kan nämnas att kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2012 om en investeringsram på totalt 483 miljoner kronor. I anslaget ingick utgifter för byggnad, mark och inventarier.

Det nya kommunhusets atrium är "ganska stramt, ljust och monumentalt". Det domineras arkitektoniskt av de spektakulära trapporna mellan våningsplanen. Även konstnären Roland Perssons fågelmoln har som synes en framträdande plats. Fotograferat från entrésidan vid Estrids torg. Längst borta i entréplanet ligger kommunfullmäktiges sal med skjutbara väggar. På våningsplanet ovanför, bakom glasväggen, ligger kommunens krisrum. Därifrån ska kommunen styras under eventuella krislägen.

Här är en närbild på kommunfullmäktiges sammanträdessal i entréplanet: Som synes under arbete i slutspurten inför öppnandet om ungefär en månad. Inredningen blir flexibel med flyttbara bord och stolar. Väggarna är dekorerade med ytterligare ett konstverk, "The Listener", av Roland Persson. Det består av tryckta bilder av trädstammar och grenverk på de befintliga perforerade väggskivorna samt av ett antal blommor hängande från väggarna. Blommorna är i form av magnolior och trumpetblommor. De är gjutna i silikon dvs i samma material och teknik som fåglarna i entréhallen. Genom fönstren i bakgrunden skymtar Tibble kyrka, som ligger på andra sidan Attundavägen.

 

RUM FÖR POLITIKER I NYA KOMMUNHUSET

Kommunstyrelsen beslutade häromdagen, den 6 mars 2017, att
1. De politiska partier som får tillgång till ett rum är de som har ett kommunalråd (dvs minst 40% av heltid).
2. Rummen fördelas storleksmässigt efter andelen kommunalrådsposter räknade i heltid (dvs ej personer). Uppgår dessa till lika antal ska fördelning av största rum ske till det parti som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.
3. Den styrande koalitionen bör sitta samlad.

Bakgrunden till beslutet är att det nya kommunhuset innebär en övergång från ett mer traditionellt arbetssätt med en sluten struktur med företrädesvis cellkontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt som sker i öppna ytor.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är en kontorslösning där en traditionell cellkontorsstruktur bryts upp och ersätts av olika typer av öppna lösningar i form av zonindelningar för att effektivisera verksamheten.

Arbetssättet innebär att medarbetarna inte har egna fasta arbetsplatser utan arbetar på platser som passar för de arbetsuppgifter som medarbetarna har för stunden.

Ett aktivitetsbaserat kontor omfattar tre olika zoner: En lugn zon där det kan arbetas ostört, en mellanzon som speglar ett öppet kontorslandskap och en aktiv zon för möten och diskussioner.

– Att arbeta aktivitetsbaserat tillåter oss att snabbt anpassa oss utifrån verksamheternas behov samt möjliggör effektivare samarbeten mellan kommunens olika delar. För att få effektivitet i ett aktivitetsbaserat kontor krävs en hög grad av digitalisering samt tekniska lösningar. Det skriver Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp och planeringsavdelningens chef Leif Eriksson i sitt tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2017.

Det aktivitetsbaserade arbetssättet kompletteras även av en stor mängd konferensrum för att möta arbetsmetodiken i kommunen. Då det inte längre förekommer fasta platser kommer varje medarbetare och politiska gruppledare utan eget rum att få tillgång till ett personligt låsbart skåp.

En trappa upp i det nya kommunhuset finns det här utrymmet som ska bli ett slags fikaplats. Det vetter mot från vänster Estrids torg med Bibliotekshuset, köpcentrumet Täby Centrum i fonden och Esplanaden med de nya bostadshusen längst till höger.

Den enda fasta punkten för varje anställd i det nya kommunhuset är ett sådant här skåp. Där finns tre hyllplan med plats för personliga tillhörigheter, arbetsutrustning och skor.

Arbetsplatserna i det nya kommunhuset är utformade enligt den rådande kontorstrenden med "aktivitetsbaserade ytor". Konceptet kan enklast beskrivas som kontorslandskap utan permanenta arbetsplatser. Man väljer en för tillfället lämplig ledig plats att arbeta ifrån. Skrivborden på bilden är höj- och sänkbara och kommer att utrustas med punktbelysning, dataskärmar och stolar.

 

Byggherre för det nya kommunhuset är Täby kommun. Projekteringsledare är Projektbyrån Stockholm AB. Entreprenadformen är delad med drygt 35 delentreprenader. Arkitekter har varit White Arkitekter AB genom Thomas Rudin och Robert Schmitz.

Täby Allehanda följde med en guidad förhandsvisning inne i det nya kommunhuset anordnad den 9 mars 2017 av Täbymoderaternas torsdagsklubb. Guide var Täby kommuns fastighetschef Maria Östholm. Från politikerhåll medverkade bland andra Stadsbyggnadsnämndens ordförande kommunalrådet Johan Algernon (M) och kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M).

Text och foton: Mac Lennart Lindskog
Publicerat: 11 mars 2017.

 


ANNONS


 

Två döms till fängelse
för stöldkuppen mot
guldbutik i Täby Centrum

Attunda tingsrätt i Sollentuna meddelade den 29 juni 2017 dom i den uppmärksammade väpnade stöldkuppen den 27 februari 2017 mot guldbutiken Guldsmedjan på Biblioteksgången 9 vid köpcentret i Täby Centrum. Polisstationen i Täby ligger på Biblioteksgången 11.

Den ene gärningsmannen (A) döms för grov stöld (i två fall varav ett vid annat tillfälle), grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till påföljden fängelse i två år och två månader. Den andre gärningsmannen (B) döms för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till påföljden fängelse i ett år och fyra månader.

En tredje gärningsman avled på sjukhus efter att deras flyktbil hade kört av Danderydsvägen i Sollentuna efter stöldkuppen i Täby.

De två dömda gärningsmännen är födda 1992 och 1997. De har utlandsklingande namn och är hemmahörande i Kista i Stockholms kommun.

Polisen har tagit i beslag byggsäck, handskar, vapen (ett halvautomatiskt gevär av märket Ruger kaliber .22 Long Rifle) med tillhörande magasin och skarp ammunition, halsduk, skoskydd, engångsoveraller, skyddsväst, mask och narkotika.

De båda gärningsmännen ska betala skadestånd till Länsförsäkringar Gävleborg och till If Skadeförsäkring AB för stora skador på de två bilar som hade stulits och använts i samband med stöldkuppen. Båda bilarna har skrotats efter händelsen.

Attunda tingsrätt anser att följande är bevisat genom utredningen i målet. Vid 19.40-tiden den 27 februari 2017 kördes två stöldanmälda bilar, en Ford Mustang (mustangen) och en Porsche Cayenne (porschen), fram till butiken Guldsmedjan på Biblioteksgången 9 i Täby.

Porschen stannades medan mustangen upprepade gånger kördes in i butikens skyltfönster och dörr. Ur bilarna klev tre maskerade personer, klädda i vita engångsoveraller och blå skoskydd, varav två tog sig in i butiken.

En av dessa två gärningsmän bar på ett vapen som avlossades mot butikens entrédörr och mot en monter inne i butiken. Båda två hjälptes åt att lasta varor i en byggsäck som den tredje gärningsmannen sedan bar bort till porschen. Varornas värde har i efterhand uppskattats till cirka 1 300 000 kronor.

De tre gärningsmännen lämnade sedan platsen i porschen, som i hög hastighet kördes i samma riktning som den tidigare hade kommit ifrån. Det innebär att porschen efter inbrottet kördes längs gång- och cykelstråket Biblioteksgången i riktning mot öppningen mellan Storstugans två huskroppar. Porschen svängde sedan åt vänster, in på en smal gångväg.

Under tiden som inbrottet pågick befann sig butikens ägare och tre anställda i en verkstad bakom butiken. De hörde smällar från butiken och flydde till en angränsande butikslokal där de stannade tills polisen kom.

En polispatrull följde efter porschen som efter en stunds biljakt fick sladd, körde av vägen och voltade. Vid den voltade bilen greps gärningsman B och ytterligare en person, som senare avled på sjukhus till följd av sina skador. I anslutning till bilen påträffades även stöldgods, ett vapen och diverse kläder. Sedan en hundpatrull hade spårat från olycksplatsen greps gärningsman A i närområdet.

Tingsrätten konstaterar att kränkningsersättning vanligtvis inte utgår vid tillgreppsbrott som har skett i butikslokaler, annat än vid rån. Med hänsyn till att något hot inte har framförts till målsägandena utan att det i stället framstår som att gärningsmännen har varit helt ovetande om att målsägandena befunnit sig på platsen, anser tingsrätten inte att situationen är jämförbar med ett rån. Någon kränkningsersättning ska därför inte utgå till butikspersonalen.

Avseende påståendena om ringa narkotikabrott den 27 februari 2017 kan det konstateras att bägge gärningsmännen A och B har erkänt såväl bruk som innehav av cannabis.

Gärningsman A döms för (en annan) grov stöld den 17 januari 2017 samt för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott den 27 februari 2017. Straffvärdet för den första grova stölden uppgår till sex månaders fängelse.

Den grova stölden den 27 februari 2017 har ett straffvärde som motsvarar fängelse i drygt ett år och fyra månader. Straffvärdet för det grova vapenbrottet uppgår till ett år och två månader. Den samlade brottslighetens straffvärde uppgår enligt tingsrätten till fängelse i två år och två månader (således inte till tre år).

Gärningsman B döms för grov stöld, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott, allt den 27 februari 2017. Den grova stölden har ett straffvärde som motsvarar fängelse i drygt ett år och fyra månader. Straffvärdet för det grova vapenbrottet uppgår till ett år och två månader.

Den samlade brottslighetens straffvärde uppgår enligt tingsrätten till fängelse i två år för en vuxen person (således inte två år och sex månader). Gärningsman B var vid gärningstillfället 19 år gammal. Med beaktande av hans ungdom uppgår straffmätningsvärdet för hans del till fängelse i ett år och fyra månader.

I avgörandet har en rådman samt tre nämndemän deltagit. En av nämndemännen (en kvinna) är skiljaktig i fråga om skadeståndsyrkandet från guldbutikens personal. Den situation som dessa fyra målsägande befann sig i när de tog skydd från gärningsmännen måste ha varit i det närmaste lika obehaglig som vid ett rån, anser hon.

De båda gärningsmännen ska därför, enligt henne, solidariskt utge skadestånd med skäliga 5 000 kronor till var och en av de fyra målsägandena. Överröstad i denna del är hon i övrigt överens med majoriteten.

Publicerat: 29 juni 2017.

 

Attunda tingsrätt har häktat
två personer för kuppen
mot guldbutiken i Täby

På torsdagseftermiddagen den 2 mars 2017 meddelade Attunda tingsrätt efter häktningsförhandlingar i tingssal 3 att två personer har häktats på sannolika skäl misstänkta för grov stöld och grovt vapenbrott. Åtal ska vara väckta senast den 30 mars 2017 klockan 11.00.

Bakgrunden till häktningarna är att Attunda tingsrätt på eftermiddagen den 1 mars 2017 meddelade att två häktningsframställningar har inkommit gällande grov stöld och grovt vapenbrott den 27 februari 2017 i en guldbutik, Biblioteksgången 9, Täby kommun.

Attunda tingsrätt bildades den 1 april 2007. Tingsrätten är en sammanslagning av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter. Attunda tingsrätt är sedan 2010 belägen vid Sollentuna centrum.

Attunda tingsrätts domsaga består av tio kommuner: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Täby Allehanda kontaktade på onsdagen den 1 mars den handläggande åklagaren Pontus Klang på Norrorts åklagarkammare i Sollentuna angående guldsmedskuppen.

Kammaråklagaren svarade: "Senast på fredag klockan 12 måste jag lämna in en häktningsframställning till tingsrätten. Några handlingar lämnas inte ut och jag har heller inga andra kommentarer till ärendet just nu."

Se mer om guldkuppen i nedanstående artikel med rubriken "Guldbutik i Täby rånad – tre personer gripna efter biljakt. En av de misstänkta dog på sjukhus".

Publicerat: 1 mars 2017, uppdaterat 2 mars 2017.

 

Guldbutik i Täby rånad – tre personer gripna efter biljakt

En av de misstänkta dog på sjukhus

Den rånade butiken Guldsmedjan ligger på gång- och cykelstråket Biblioteksgången i närheten av shoppinggallerian Täby Centrum. På bilden ses arbetare från ett säkerhetsföretag sätta upp ett skyddsplank framför det krossade skyltfönstret. Fotograferat vid 13-tiden tisdagen den 28 februari.

 

Polisen Stockholms län larmades måndagskvällen den 27 februari 2017 klockan 19.41 angående ett rån mot en guldsmedsaffär på Biblioteksgången i Täby Centrum.

En personbil har körts in i butiken som ligger alldeles i närheten av polisstationen. Efter en dramatisk biljakt och insats av hundpatrull har polisen gripit tre personer i Sollentuna.

Gärningspersonerna var klädda i vita overaller. De ska ha lastat gods från guldsmedsaffären i en grön big bag-säck och lämnat platsen i ytterligare en personbil.

Enligt vittnen ska gärningspersonerna ha haft något form av vapen.

Enligt de initiala uppgifterna ska ingen personal ha skadats i samband med rånet, rapporterar Polisen.

Polisens uppdatering klockan 20.10: Två personer är gripna. Ytterligare gärningsperson ska vara på fri fot. Hundpatrull ingår i sökandet.

Polisens uppdatering klockan 20.56: Ytterligare en person är gripen misstänkt för inblandning i rånet.

Polisens uppdatering klockan 22.20: Tekniker kommer att genomföra en brottsplatsundersökning i guldsmedsbutiken under kvällen.

En förundersökning om grovt rån är inledd.

Bilen som kördes in i guldsmedsaffären är anmäld stulen.

Den rånade guldsmedsbutiken tillhör Guldsmedjan Täby AB och ligger på Biblioteksgången 9 strax utanför shoppinggallerian Täby Centrum. Polisstationen i Täby ligger på Biblioteksgången 11.

Biblioteksgången är en gång- och cykelväg.

Polisens uppdatering 28 februari klockan 08.50: Vid efterföljande av flyktfordonet körde det av vägen och voltade. De gripna personerna fördes till sjukhus.

Polisens uppdatering 28 februari klockan 14.07: En av personerna som greps avled senare på sjukhus. Anhöriga är underrättade.

Publicerat: 27 februari 2017 kl 21.50, uppdaterat senast 28 februari 2017 kl 15.30.

 


ANNONS


 

Flygvapenchefen deltog
i minnesceremoni på
F2-området i Hägernäs


VIDEO (63 sekunder). Flygvapnets 90-årsceremoni på F2-området i Hägernäs ägde rum vid sjöflygflottiljens minnesmonument intill Catalinatorget och restaurang Pont (i bakgrunden) onsdagen den 17 augusti 2016. Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson höll tal liksom kamratföreningens representant Kurt Jörgne (i rullstol). Chefen för Luftstridsskolan överste Anders Persson har ansvar för att bära F2:s traditioner vidare. Minnesceremonin avslutades med kransnedläggning vid monumentet. Det var duggregnigt och blåsigt, vilket märktes mest på fanborgen.

 

Det svenska flygvapnet firar 90 år under 2016. Som ett inslag i 90-årsjubileet reser flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson runt till landets nedlagda flygflottiljer och dess kamratföreningar nu under det andra halvåret. Det första besöket i rundresan ägde rum på det forna F2 i Hägernäs under förmiddagen den 17 augusti.

Under vecka 33 startade rundresan i Stockholmsområdet. Den 17 augusti besöktes både F2 i Hägernäs (i Täby kommun) och F8 i Barkarby (i Järfälla kommun).

Besöket i Hägernäs genomfördes med en ceremoni vid F2:s minnesmonument tillsammans med flera före detta medarbetare från F2.

Från berörda kamratföreningars sida medverkade bland andra Gunnar Persson, Kurt Jörgne, Torbjörn Armandsson, Leif Varverud och Gunnar Lindbergh.

F2 har under årens lopp sedan 1926 bytt namn flera gånger. Från 1949 till nedläggningen 1974 hette förbandet Kungl Roslagens flygkår.

Noterbart i historiken är bland annat att den legendariske svenskättade amerikanske flygaren Charles Lindbergh besökte F2 år 1933. Han är mest känd för att 1927 ha blivit den förste som genomförde en ensamflygning utan mellanlandning över Atlanten på sträckan New York–Paris.

I juni 1952 blev ett Catalina-flygplan från F2 nedskjutet av ryskt jaktflyg i samband med spaning efter en saknad svensk DC-3:a över Östersjön. Hela besättningen i Catalinan räddades. En av dem lever fortfarande, fick deltagarna veta den 17 augusti, men han kunde inte delta i minnesceremonin.

Mer om 90-årsfirandet: Under eftermiddagen den 17 augusti genomfördes ett besök på F8 i Barkarby. Där hade man från kamratföreningens sida valt att inte genomföra en minnesceremoni vid minnesstenen av praktiska skäl, enligt Luftstridsskolans informationschef major Mats Gyllander. Besöket på F8 bestod av en visning av delar av det gamla flottiljområdet inklusive ett besök i berghangaren.

Två dagar senare, fredagen den 19 augusti, besöktes F18 i Tullinge (i Botkyrka kommun). I likhet med både F2 och F8 byggs det bostäder och olika verksamheter på de gamla flottiljområdena.

I Tullinge genomfördes en minnesceremoni vid F18:s minnessten strax nedanför det gamla kanslihuset, som står kvar på högsta punkten i området. Även där medverkade flera medlemmar från F18:s kamratförening.


VIDEO (50 sekunder). Under samlingen på restaurang Pont i Hägernäs Strand inför minnesceremonin för F2 svarade flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson på Täby Allehandas fråga om det kan bli aktuellt igen med militära sjöflygplan. I bakgrunden på videon ses Luftstridsskolans chef överste Anders Persson och Täby kommuns Kultur- och fritidsnämnds ordförande Robert Stopp (L). I sammankomsten representerades kommunen även av kommunalrådet Hans Ahlgren (L).

 

Flygvapenchefens rundresa är planerad att pågå till en bit in i november, då målet att ha besökt 19 olika platser ska vara uppnått.

Närmast i tur står besök på F3 och AF2 i Malmslätt under söndagen den 28 augusti. Sedan fortsätter ceremonierna på måndagen den 29 augusti vid F13 i Norrköping och F11 i Nyköping.

Flygvapnets 90-årsjubileum inleddes den 1 juli 2016 med ett offentligt evenemang vid Flygarmonumentet vid Karlaplan i Stockholm.

Flygvapnet bildades den 1 juli 1926 som en egen försvarsgren efter riksdagens beslut att slå samman marinflyget och arméflygets flygande förband, enligt Flygvapnets webbplats.

Inledningsvis avdelades 400 officerare, 700 värnpliktiga, fyra flygkårer, en flygskola och två flygverkstäder. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i en snabb takt. Under efterkrigstiden hade Sverige ett av de största flygvapnen i världen.

Flygvapnet har haft över 20 flygflottiljer och deltagit i internationella insatser i stora delar av världen.

Idag består Flygvapnet endast av Skaraborgs flygflottilj (F7), Blekinge flygflottilj (F17), Norrbottens flygflottilj (F21), Helikopterflottiljen (Hkpflj) och Luftstridsskolan (LSS).

En historisk rest från F2-tiden är denna hangarbyggnad, som numera är ombyggd till bilgarage för de boende i Hägernäs Strand. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Det pågår fortfarande sjöflygverksamhet på det forna F2-området i Hägernäs. Här ses flygplan med pontoner vid bryggan som tillhör Täby Sjöflygklubb. Planen startar och landar på vattnet i Hägernäsviken, som är en del av Stora Värtan som i sin tur är en del av Östersjön. Fotograferat den 17 augusti 2016.

Publicerat: 23 augusti 2016.

 


ANNONS


 

De flytande våtmarkerna som renar dagvattnet till Stora Värtan har blivit ny hemvist för fåglar

Vid Sjöängen mellan Viggbyholms båthamn (som skymtar till vänster i bakgrunden) och Kråkudden i Näsbypark finns en utsiktsbrygga (som ses i förgrunden). Där kan man uppleva det rika fågellivet på de nyligen anlagda "flytande våtmarkerna" i Stora Värtan, som är en havsvik i Östersjön. Stora Värtans stränder har, enligt Täby kommun, ett mycket rikt fågelliv och fiskliv. Stora Värtan har god kemisk status enligt EU:s vattendirektiv, men inte god ekologisk status. Senast år 2021 ska Stora Värtan ha uppnått god ekologisk status. Fotograferat den 7 juli 2016.

 

Täby kommun försöker ständigt att minska dagvattnets negativa påverkan på sjöar och vattendrag. Täby arbetar aktivt med att skapa och sköta om reningsanläggningar för dagvatten, framhåller kommunen på sin hemsida. Ett färskt exempel är de "flytande våtmarkerna" i avskärmade reningsbassänger i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna har snabbt blivit populära tillhåll för många fågelarter.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken, till skillnad från exempelvis grundvatten som rinner i marken. I samhällen är en stor del av marken täckt av hus, vägar och torg som gör att vattnet inte kan infiltreras och tas upp i jorden.

För att förhindra översvämning leds då istället dagvattnet ned i rännstensbrunnar och vidare i ledningar och diken till någon sjö i eller i närheten av samhället, enligt VA-ingenjör Andreas Jacobs i Täby kommun.

Den största delen av allt dagvatten som rinner ned i rännstensbrunnar, stuprör och dräneringsledningar går orenat ut i sjöar och vattendrag – ofta med övergödning och algblomning som följd. Även på de ställen där en damm eller någon annan typ av reningsanordning har anlagts, slipper en hel del av föroreningarna igenom.

Reningsanläggningarna i Täby är ofta vackra dammanläggningar som även fyller funktionen som rekreationsområde för närboende och livsutrymme för hotade arter av växter och djur. Det är en fördel att kunna kombinera rening med andra typer av miljövård, det eftersträvas alltid där det finns utrymme.

Förutom dammar har Täby även anlagt ett antal sjöförlagda bassänger. Detta är en typ av förenklade dammar som skapas genom att avskärma en del av en sjö. Dagvattnet rinner till bassängen och partiklarna sedimenterar innanför skärmarna.

Åtskilliga fågelarter markerar revir på de nyanlagda öarna i det flytande våtmarksområdet i Stora Värtans bräckta vatten. "Fågelöarna" består av en porös stomme och frodig grönska med mängder av mikroorganismer som på ett naturligt sätt bryter ned de vattenburna föroreningarna.

 

Sveriges första flytande våtmarker anlades under sommaren 2013 i Rönningesjön i Täby. Det gamla otidsenliga kemiska reningsverket för dagvatten lades ned och ersattes med en naturlig reningsmetod. "Istället för energi och kemikalier är det nu blommor och blad som gör jobbet", enligt kommunen.

Ett antal små öar med en speciell stomme och frodig grönska renar det inkommande dagvattnet mer än vad reningsverket gjorde tidigare.

Investeringskostnaden för de flytande våtmarkerna i Rönningesjön, cirka en halv miljon kronor, tjänades in på bara ett års utebliven drift av reningsverket. Dessutom är det mycket låga driftkostnader för de flytande våtmarkerna.

Förutom den goda reningseffekten är de blommande öarna dessutom ett vackert inslag längs med promenadstråket runt Rönningesjön och utgör skyddade platser för häckande fåglar.

Nya skärmbassänger (dvs bassänger med mjuka plastväggar under vattnet) anlades och ersatte de gamla. Där avsätts en hel del partikelbundna föroreningar.

Flytande våtmarker bestående av 28 blommande öar placerades ut i den största skärmbassängen i Rönningesjön. Skärmbassängerna styr dagvattnet förbi öarna, där det finns mängder av mikroorganismer som på naturlig väg bryter ned de vattenburna föroreningarna.

En del av näringen tas omhand av växtligheten på öarna, men den stora reningseffekten sker i öarnas stommar. Öarna är konstruerade av återvunnen PET-plast med en mycket porös struktur. Detta ger en mycket stor yta som mikroorganismerna kan växa på. Det är mikroorganismerna som gör jobbet dvs renar vattnet.

I förgrunden ses en skärmbassäng med flytande våtmarker för rening av dagvatten som rinner ut i Stora Värtan. De flytande våtmarkerna, som är några kvadratmeter stora, har som synes blivit populära "fågelöar". En lustig tillfällighet är att Täby kommuns drakskepp "Viking Plym" seglade förbi i bakgrunden när fotot togs den 7 juli 2016. "Viking Plym" är uppkallad efter sin första ägare båtkonstruktören August Plym och byggdes till Olympiska Spelen i Stockholm 1912 för att imponera på utländska OS-besökare.

Publicerat: 8 juli 2016.

 


ANNONS


 

Täbys kulturstipendiat Alexzandra Wickman debuterar som programledare för Sveriges Radios "P4 Country"


VIDEO (41 sekunder). Täbybon Alexzandra Wickman fick Täby kommuns kulturstipendium år 2015 på 15 000 kronor för att göra en studieresa till Nashville, Tennessee, USA. I Täby Allehandas video svarar hon att kulturstipendiet har betytt jättemycket för henne. Inspelat den 29 juni 2016 i närheten av hennes arbetsplats i en ombyggd lada på idylliska Stora Skuggan på Norra Djurgården i Stockholm.

 

Förra året, i juni 2015, fick Alexzandra Wickman ett kulturstipendium av Täby kommun. I år, i juni 2016, har hon debuterat som programledare för Sveriges Radios musikspecial "P4 Country" med Orsa-spelmannen och BAO-musikern Kalle Moraeus som "side-kick".

Musikspecial i P4 är en programserie för olika sorters musik: Country, rock, soul, hårdrock, pop, schlagers med mera. Musikspecialprogrammen är cirka 55 minuter långa och sänds sista timmen före midnatt vissa dagar. Man kan även lyssna på programmen i efterhand på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4963.

I P4 Country tar Alexzandra Wickman och Kalle Moreaus med radiolyssnarna på en roadtrip till countryns värld, både i amerikanska Nashville och i Sverige. Välkända countrylåtar blandas med ny countrymusik som sällan hörs i Sverige. Ett exempel på modern country från USA är den musik som spelas av det nya stjärnskottet Kelsea Ballerini.

I programserien intervjuas artister, producenter, musiker och låtskrivare som till exempel Wes Hightower, Rob McNelly, Barbara Lamb och Thompson Square. Samt inte minst den svenske basisten Victor Brodén, som är en etablerad countryartist i Nashville.

Alexzandra Wickman (med ett karakteristiskt "xz" i förnamnet) är 30 år och bor numera i Lahäll i Täby kommun. Hon föddes 1986 i Nyköping. Växte upp i det lilla sörmländska brukssamhället Nävekvarn vid Bråviken med mamma Brith, pappa Nils-Erik och sin vita kanin.

Alexzandra var åtta år när hon upptäckte sin starka känsla för att skriva musik. Musiken utgjorde en stor del av familjens vardag: Mamma spelade piano, gitarr och mandolin. Pappa spelade gitarr och banjo. Båda sjöng och skrev musik.

Alexzandra Wickman började pendla till Nyköping för att gå i musikklass på högstadiet. Sedan tog hon "gitarren på ryggen som 15-åring och begav sig till Stockholm för att följa sina drömmar". Ungefär som Dolly Parton gjorde i USA. I Stockholm gick Alexzandra på artistgymnasiet Rytmus.

Därefter har hon studerat låtskrivning och musikproduktion på RML (Rockmusiklinjen) i Stockholm. Det blev även MUHF (Musikhögskoleförberedande) och sedan KMH (Kungliga Musikhögskolan), där hon tog en konstnärlig kandidatexamen i Musik och Media.

Numera arbetar Alexzandra med sitt eget företag inom musikproduktion, låtskrivning, artisteri, undervisning, foto, film och redigering. Hennes mål är att ägna sig helt och hållet åt att skriva låtar dvs kompositioner med text och musik samt att bidra till att sprida countryn och bluegrassen i Sverige.

Historiskt sett har countrymusiken aldrig haft något särskilt starkt fäste i Sverige. Men intresset växer, delvis tack vare TV-programserien "Jills veranda" med den svenska countrysångerskan Jill Johnson. Sannolikt bidrar Alexzandra Wickman med radioprogramserien P4 Country till att öka intresset ytterligare.

Alexzandra har i egen regi spelat in plattor och musikvideor med sitt tidigare band Molly Bán. Hon är nu aktuell med ett soloalbum.

Alexzandra Wickman har egenhändigt producerat sin webbplats www.alexzandrawickman.com. Där finns länkar till henne på Facebook, Itunes, Youtube och Instagram. De konstnärliga fotona med henne i norrländskt vinterlandskap är tagna av hennes morbror Jan Samuelsson.

I Alexzandra Wickmans arbetsrum i en ombyggd lada på Stora Skuggan i Stockholm hänger den här tavlan med en ung Alexzandra på gunghäst målad av hennes mamma Brith Samuelsson.

Publicerat: 2 juli 2016.

 


ANNONS


 

Täby Galopp flyttar ut och Täby Park flyttar in på Galoppfältet

Dagen efter den sista tävlingsdagen såg Täby Galopp ut så här. Fotograferat torsdagen den 19 maj 2016 från Täby Centrums parkeringstak i hörnet av Stora Marknadsvägen och Gustaf Bergs väg. I förgrunden ses Roslagsbanans järnvägsspår. "Dagen efter" är den första dagen i en ny epok för hela galoppfältsområdet. Där kommer en ny stadsdel att anläggas successivt under en 20-årsperiod med beräknad byggstart 2017. Läktarbyggnaden kommer sannolikt att stå kvar i ungefär tio år för att ge tillfällig plats för evenemang, förskola och företag innan den rivs.

 

Onsdagen den 18 maj 2016 anordnades de allra sista galopptävlingarna någonsin på anrika Täby Galopp. Evenemanget kallades "Tribute Day" och var dagen till ära sällsynt välbesökt.

Under en ceremoni överlämnades Täby Galopps område symboliskt till Täby kommun för detaljplanering och till den nya markägaren Täby Park AB, som ägs gemensamt av byggföretagen Skanska och JM. Det formella ägarskiftet sker den 1 juli 2016.

Därmed togs ett stort steg i förverkligandet av Stor-Stockholms blivande nordöstra stadskärna. Täby Galopps verksamheter flyttar nu till den helt nybyggda anläggningen Bro Park vid Önsta gård i Upplands-Bro kommun.

Täby Park är alltså namnet på den stadsdel som byggs kring den före detta galopparenan i Täby. Det är också namnet på bolaget som ansvarar för planläggningen av området i samarbete med Täby kommun, Riksbyggen och Trygghem.

Den blivande stadsdelen Täby Park har tagit över både namnet och webbadressen (tabypark.se) från det forna fyrstjärniga Best Western-hotellet, som numera är asylboende på Kemistvägen 30.

Programområdet omfattar cirka 70 hektar. Det är nästan lika stort som två Gamla stan i Stockholm. Programområdet avgränsas av E18/Norrtäljevägen, Roslagsbanan/Stora Marknadsvägen, Täby allé (vid Grindtorp) och Bergtorpsvägen.

Sedan den sista tävlingsdagen, den 18 maj, är det möjligt för allmänheten att besöka Täby Park för att i ett nytt "showroom" (utställningsrum och kundcenter) inne i läktarbyggnaden ta del av framtidsplanerna för området.

– Det är en storstad på kartan, men vi vill bygga en småstad med själ. En kombination där man lever nära allt utbud som finns i storstaden men där det också är nära till vänner, umgänge, natur och aktiviteter. Planarbetet pågår och vi hoppas kunna börja bygga det första kvarteret i slutet av 2017. Det sa Anna Galli, VD för Täby Park AB, under pressträffen den 18 maj i showrummet.

Första spadtaget för den nya stadsdelen beräknas således tas i slutet av nästa år när den första detaljplanen har antagits.

Inom 20–25 år kommer det att finnas 6 000 lägenheter och nästan lika många arbetsplatser i den nya stadsdelen Täby Park (som i kommunala sammanhang skrivs Täby park). Sammanlagt beräknas 20 000 människor komma att bo och arbeta i området.

Täby Parks detaljplaner är kopplade till Citylab Action, framkom det under pressträffen. Citylab Action är, ett övergripande hållbarhetsprogram som syftar till att sätta en helt ny standard inom internationell utveckling av hållbara stadsdelar.

För närvarande är ett tiotal svenska stadsutvecklingsprojekt anslutna till Citylab Action som ligger under Sweden Green Building Council, en ideell organisation knuten till bygg- och fastighetssektorn.

Ett för Täbyborna välbekant evenemang, som härnäst anordnas den 28 maj, är den populära loppmarknaden, Sveriges största "bakluckeloppis". Den blir kvar även när Täby Galopp har blivit Täby Park.

När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta och etablera sig i Upplands bro såldes marken i Täby. År 2010 beslöt Täby kommun att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter, som sedan arbetades in i planprogrammet.

Täby Park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning.

Om allt går enligt planerna så kommer byggstart att ske under 2017 med den första inflyttningen under 2018. Området kommer att byggs ut i etapper, cirka 200–300 lägenheter per år. Runt år 2035 räknar man med att bli helt klar.

I pressträffen om den blivande stadsdelen Täby Park den 18 maj i läktarbyggnadens nya "showroom" medverkade från vänster Täbys kommunstyrelseordförande Leif Gripestam (M), Täby Park AB:s VD Anna Galli och Täby Park AB:s vice VD Olof Pettersson Herold. Täby Park AB kommer under de närmaste åren framöver att ha sitt kontor i läktarbyggnaden.

Exteriört ute på läktarbyggnaden har tidens tand satt sina spår. Här ses ett avspärrat område med omfattande sprickor i betongen. Fotograferat under den sista tävlingsdagen den 18 maj 2016.

Interiört inne i läktarbyggnaden har de delar av lokalerna som inrymmer Täby Park AB:s nya utställningsrum och kundcenter, kallat "showroom", fått en välbehövlig upprustning. Motivet i den nya väggdekorationen (som ses i bakgrunden) återkommer som tema i informationsmaterialet för den blivande stadsdelen Täby Park. Fotograferat den 18 maj 2016.

Svenska Galopps VD Ulf Hörnberg deltog i pressträffen under den sista tävlingsdagen på Täby Galopp den 18 maj 2016. Han har en synnerligen intensiv månad framför sig, enligt Svensk Galopp. Han inleder med en smygpremiär för galopptävlingar på Bro Park i Upplands-Bro den 1 juni. Han fortsätter sedan med Nationaldagsgaloppen på Gärdet i Stockholm den 6 juni. Den 11 juni är det dags att packa picknickkorgen och åka till Strömsholms slott, där bland annat Grand National rids på Österängen. Sedan blir det dags för officiell invigning av den nya galopparenan Bro Park söndagen den 19 juni. Storlopp som Stockholms Stora Pris (Gr3), Jockeyklubben 2000 Guineas, Dianalöpning, Bloomers' Vase (L) och Stockholm Vårsprint blir stommen i premiärdagen.

Den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda, www.stockholmsvarjehanda.se, kommer att vara på plats och bevaka Bro Parks smygpremiär med pressvisning och generalrepetition den 1 juni klockan 11.00.

Publicerat: 21 maj 2016.

 

Sista tävlingen hålls på Täby Galopp den 18 maj – sedan byggs stadsdelen Täby Park där


VIDEO (12 sekunder). Ett av loppen på Täby Galopps näst sista tävlingsdag den 5 maj 2016. Observera speciellt bakgrunden: Galoppfältet med omgivningar kommer att bebyggas med en ny stadsdel. I fonden ses först det stora bostadsområdet Grindtorp och sedan både den nya och befintliga bebyggelsen vid Täby Centrum. Det vi ser i videoklippet har på det hela taget sett ut så här under Täby Galopps 56-åriga existens, men kommer att se helt annorlunda ut redan om några år. Detta blir lokal historia i snabb förändring.

 

Den allra sista tävlingsdagen på Täby Galopp anordnas onsdagen den 18 maj 2016. Dagen till ära är det fritt inträde till denna speciella "Tribute Day" med tävlingar på både lunchtid och kvällstid. Därefter flyttas verksamheten över till huvudstadsregionens nya galoppbana Bro Park. Den ligger i Upplands-Bro kommun och i närheten av motorvägen E18 mot Enköping.

På Bro Park smygstartar tävlingarna onsdagen den 1 juni med en generalrepetition inför invigningen i form av lunchgalopp.

Den stora invigningsfesten på Bro Park sker söndagen den 19 juni med bland annat Stockholms Stora Pris. Bro Park är 186 hektar stor, vilket uppges vara fyra gånger större än själva Täby Galopp.

Här i Täby kommun går således en epok i graven när Täby Galopp läggs ner efter det sista loppet den 18 maj. Anläggningen ska senare rivas för att ge plats åt en helt ny stadsdel med namnet Täby Park (ibland stavat Täby park i kommunala sammanhang).

Ett inslag i "Tribute Day" den 18 maj blir "överlämning av anläggningen till Täby Park". På Täby Parks hemsida beskrivs Täby Park som "ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. För att den nya stadsdelen ska bli riktigt bra, varierad och uppskattad är vi flera som skapar den i gott samarbete. Helheten – det vill säga planläggningen av marken – sköts av Täby Park AB, Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB. Täby Park AB ägs av Skanska och JM tillsammans".

Täby Allehanda besökte Täby Galopp på dess näst sista tävlingsdag som hölls på Kristi Himmelsfärds dag den 5 maj i strålande solsken. Det blev en dag med omväxlande tävlingar: Slätlopp, häcklopp, steeplechase, kvallopp och ponnylopp.

Wikipedia sammanfattar galoppanläggningen på ett utmärkt sätt: "Täby Galopp är Skandinaviens största galoppbana och ligger i Täby kommun norr om Stockholm. Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf och ersatte den nedlagda Ulriksdals kapplöpningsbana i Solna. Vid Täby Galopp finns två hinderbanor, en träningsbana, dirttrackbana och en gräsbana. Banan ägs av galoppsportens gemensamma organisation Svensk Galopp".

Huvudbyggnaden är cirka 100 meter lång och rymmer en huvudrestaurang med 300 platser och en enklare serveringsdel med 200 platser. Därutöver finns, enligt Täby Galopps hemsida, i denna 1960-talsbyggnad i fyra plan förutom stora publikutrymmen inomhus och utomhus även kontorsutrymmen, sekretariat, hästägarrum, konferenslokaler, läktare, balkonger, jockeyrum, omklädningsrum, bastu, vågrum, sammanträdesrum för galoppdomstolen, ett litet bibliotek i Jockeyklubbens finrum, tävlingsledaretorn på taket, arkiv för filmade lopp sedan starten, TV-studio, totokassor och teknikledarrum för speldatorerna, stallcafé, ställverk för banbelysningen m m. Därutöver finns lokaler som hyrs ut till sadelmakare och skräddare samt en fotofirma.

Täby Galopps stora publikutrymmen både inomhus och utomhus är dimensionerade på 1950-talet (flera decennier före dataåldern) för att kunna ta emot uppemot 10 000 åskådare. Det var då det. Numera är antalet besökare betydligt färre när allt fler spelar allt mer på hästar digitalt.

Här i Täby Galopps huvudbyggnad fanns tidigare en enklare restaurang. Nuförtiden används lokalen ibland för utställningar. Här hölls exempelvis Täby Företagarträffs utställning så sent som den 15 oktober 2015.

Täby Galopps spelhall med totokassor (toto = totalisator). Svensk Galopp informerar om att "Befinner du dig på galoppbanan kan du spela i totokassorna. Är du nybörjare och osäker kan du fråga totopersonalen och lämna ett muntligt vad. Men för att vara helt säker på att spelet blir rätt rekommenderar vi att du fyller i en spelbong och lämnar över i kassan. Har du en smartphone kan du numera även ladda ner en app och spela direkt via ditt spelkonto på ATG". Om man inte har möjlighet att ta sig till banan går det att spela i ett av landets cirka 1 800 "totomatombud". Där spelar man ungefär som om man vore på banan. De större ATG-ombuden sänder dessutom loppen direkt via TV-monitorer. Spel via nätet har ökat enormt de senaste åren. ATG = AB Trav och Galopp.

För att alla hästar ska komma iväg samtidigt i starten används numera oftast startboxar, som ses här på fotot. Täby Galopp var först i Sverige, faktiskt även i Europa, med att införa startboxar. Det skedde i juli 1962. Det är alltid nervöst för galopphästarna att ställa sig i startboxarna. Men när det väl är gjort går starten blixtsnabbt.


Samtliga foton i reportaget från Täby Galopp är tagna den 5 maj 2016.
Publicerat: 8 maj 2016.

 


ANNONS


 

Stort intresse för mötet om Grannsamverkan mot brott

I Grannsamverkansmötet den 6 april 2016 i Täby medverkade bland andra från vänster mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby, Anders Jagraeus från Grannsamverkan i Täby, Anders Holmqvist från Toyota som sponsrar Grannsamverkansbilen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan i Täby.

 

Höstens och vinterns inbrottsvåg i Täby, först mot bostäder (framför allt villor och lägenheter) och sedan mot lyxbilar (BMW, Audi m fl), bidrog till det stora intresset för informationsmötet för huvudkontaktmännen inom Grannsamverkan. Mötet hölls onsdagen den 6 april klockan 19–21 i en samlingslokal i sjukvårdshuset på Biblioteksgången 10 i Täby Centrum.

Bo "Botte" Hammerin ledde mötet som hade samlat ett 80-tal deltagare i lokalen som blev fullsatt. Han är utvecklingsledare för det brottsförebyggande arbetet inom det kommunala organet Trygg i Täby.

Lokalpolisområdets chef Anette Haag informerade inledningsvis om Polisens nya organisation. Hennes lokalpolisområde omfattar kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Huvudsätet för lokalpolisområdet är och förblir inom överskådlig tid det nuvarande polishuset på Biblioteksgången 11 i Täby.

Kommunpolisen för Täby Jan Berlin (ytterligare en polis med huvudstadsefternamn) berättade om den lokala verksamheten i kommunen. Här finns cirka 20 poliser, vilket betecknas som positivt.

Jan Berlin ser dock ingen minskning av narkotikaanvändningen bland ungdomar. Svenskodlad marijuana är uppenbarligen mycket lättillgänglig.

Mats Hessler från Polisen och Lars Björkman från Grannsamverkan redogjorde för den aktuella brottssituationen och Grannsamverkansarbetet i Täby. Under förra året, 2015, utsattes så mycket som 162 bostäder i kommunen för inbrott eller inbrottsförsök. Framför allt är det guld, juveler och kontanter som stjäls.

– Städa inte för mycket hemma. Lagom mycket damm gör det lättare att hitta spår efter förövarna, framhöll Mats Hessler.

Ett viktigt inslag i Grannsamverkan (GSV) är GSV-bilen, som sponsras av Toyota för fjärde året i följd. Grannsamverkan i Täby får varje år använda en ny bil, som körs cirka 2 000 mil lokalt under året.

I det här sammanhanget kan nämnas att Grannsamverkansbilens eldsjäl Lars Björkman har tilldelats 2015 års Trygg i Täby-stipendium.

Därefter informerades om en larm-app, "Neighbours CALL", som dataföretaget Nevea AB håller på att utveckla i samarbete med Grannsamverkans utvecklingsgrupp. Larmapplikationen presenterades av företagets VD Niclas Nevenstam och medarbetaren Daniel Eriksson.

Avslutningsvis meddelade Bo Hammerin den glädjande nyheten att kostnaderna för klotterbekämpningen i kommunen har minskat kraftigt under de senaste åren.

Lyssna: Så låter det när en bilruta krossas


VIDEO (71 sekunder). Grannsamverkansmötet i Täby den 6 april avslutades av Polisen med hur det låter när någon krossar en härdad bilruta. Svaret är att det låter förvånansvärt lite när en erfaren inbrottstjuv krossar en bilruta. Medverkande i demonstrationen av glaskrossningen var Stig Ove "Stickan" Edholm (som går i pension den 1 juni 2016) från Polisen i Täby och Lars Björkman från Grannsamverkan samt mötesledaren Bo Hammerin från Trygg i Täby. Polisens råd är "Ställ in bilen i garaget och DNA-märk bilen".

Kurs för nya förare av GSV-bilen

Personer som är intresserade av Grannsamverkansbilen (GSV-bilen) i Täby är välkomna till en avgiftsfri och kort introduktionskurs för förare. Kursen anordnas tisdagen den 10 maj 2016 klockan 18–21 på Biblioteksgången 10 plan 3 i Täby Centrum. Kaffe och smörgås serveras.

Kursen innehåller genomgång av GSV-bilen och dess utrustning, telefonen, kameraanvändning, bokning, förarinstruktioner, kontakter med Polisen, vad förarna får göra och inte får göra, sekretess, Polisens arbete med bostadsrelaterad brottslighet, misstänkta bilar och personer m m samt tid för frågor och samtal.

Medverkande i kursen är Mats Hessler från Polisen i Täby, Bo Hammerin från Trygg i Täby, Lars Björkman och Anders Jagraeus från Grannsamverkans utvecklingsgrupp, ansvariga för GSV-bilen samt de kursansvariga Jan Lundin, Kerstin Lundin och Mats Söderberg.

Deltagande i kursen ska anmälas senast måndagen den 2 maj till jan.lundin.07@bredband.net.

Se även fotot från Grannsamverkansmötet den 6 april med bland andra poliserna Anette Haag, Jan Berlin och Mats HesslerFörsta sidan.

Publicerat: 18 april 2016.

 


ANNONS


 

Cecilia Hagen drog fullt hus
på Näsbyparks bibliotek

Författarbesöket med Cecilia Hagen (till vänster) på Näsbyparks bibiotek den 31 maj klockan 18 blev snabbt fullbokat. Ett 60-tal personer fick plats som publik i det lilla filialbiblioteket i Näsby Parks Centrum. Evenemanget genomfördes i form av ett samtal mellan Cecilia Hagen och hennes bokförläggare Eva Bonnier (till höger) från Albert Bonniers Förlag. Samtalet handlade mest om Cecilia Hagens nya bok "Ständigt frågvis – 726 människor jag mött". Cecilia Hagen har arbetat i mer än 40 år som journalist på Expressen.

Publicerat: 9 juni 2016.

 

Fullsatt litteraturkväll när
Stig Fredrikson berättade
om Svetlana Aleksijevitj


VIDEO (52 sekunder). Journalisten och författaren Stig Fredrikson ses och hörs här i videoklippet berätta om Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs nationalitet och om vad man bör kalla hennes hemland – Vitryssland eller Belarus. Litteraturkvällen samlade drygt 100 åhörare i Täbys huvudbibliotek.

 

På onsdagskvällen den 14 april 2016 arrangerade Huvudbiblioteket i Täby Centrum en fullsatt litteraturkväll med Stig Fredrikson som berättade om Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj.

Journalisten och författaren Stig Fredrikson, med bakgrund som Moskva-korrespondent, beskrev Svetlana Aleksijevitjs författarskap och hennes betydelse i hemlandet Vitryssland.

2015 års Nobelpristagare i litteratur belönades för sitt "mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid". Därmed bekräftade Svenska Akademien hennes unika genre som har kallats litterär journalistik och vittneslitteratur.

Hennes gestalter har alla levt i sovjetsamhället, men "hennes böcker är allmängiltiga genom sin betoning på det enskilda ödet i historiska skeenden", enligt bibliotekets inbjudan.

Stig Fredrikson berättade bland annat om situationen när han träffade Svetlana Aleksijevitj personligen.

Publicerat: 4 maj 2016.

 


ANNONS


 

Mark Levengood drog fullsatt hus på bibliotekets litteraturkväll

Mark Levengood, till vänster på Lyrikscenen, kåserade på en fullsatt litteraturkväll på Huvudbiblioteket i Täby Centrum onsdagen den 9 mars 2016.

 

Onsdagen den 9 mars 2016 klockan 18–19 anordnade Täbys huvudbibliotek en avgiftsfri litteraturkväll med författaren, programledaren och Unicef-ambassadören Mark Levengood. Det blev en av bibliotekets mest välbesökta litteraturkvällar med cirka 120 personer i publiken.

Mark Levengood berättade i kåserande form om sitt liv. Han gav många komiska exempel på sina upplevelser i ett byråkratiskt Sverige.

Han är aktuell med sin senaste bok "Solblekt av livet", som fanns till salu och signering efter framträdandet.

Sedan 2008 är Mark Levengood en av Unicefs ambassadörer. Unicef är FN:s barnfond och är förkortningen för United Nations Children's Fund.

Mark Levengood, mellan 1971 och 2006 med efternamnet Levengood-Kärkkäinen, är enligt Wikipedia född 1964 på militärbasen Lejeune i North Carolina i USA. Han är en sverigefinlandssvensk journalist, författare och programledare. Han växte upp i Helsingfors i Finland och är sedan 1980-talet verksam i Sverige.

Mark Levengood registrerade 1995 partnerskap med Jonas Gardell. År 2011 ingick de även äktenskap. Paret har två barn, sonen Amos (som Gardell har tillsammans med en kvinna) och dottern Olga (som Levengood har tillsammans med en annan kvinna).

Efter anförandet på Täbys huvudbibliotek den 9 mars signerade Mark Levengood sina böcker som kunde köpas av åhörarna direkt på plats från hans förlag.

Publicerat: 12 mars 2016.

 


ANNONS


 

Leif Gripestam (M) omvald som kommunstyrelsens ordförande och Claes Gillberg (M) som kommunfullmäktiges ordförande


VIDEO (84 sekunder). Täbys kommunfullmäktige sammanträder i lokalen New York på Täby Park Hotel. På det nyvalda kommunfullmäktiges första möte den 3 november 2014 valdes bland annat ordförande för den nya mandatperioden. I videon medverkar i tur och ordning valberedningens ordförande Curt Ögren (M), ålderspresidenten Sven Fjelkestam (FP) och den nya ordföranden Claes Gillberg (M).

 

Täbys nyvalda kommunfullmäktige höll sitt första sammanträde måndagen den 3 november 2014 kl 19.00–20.30 på Täby Park Hotel. Det var ett ovanligt kort fullmäktigemöte och handlade mest om att välja kommunstyrelse och kommunalråd.

Sammanträdet öppnades av ålderspresidenten Sven Fjelkestam (FP). Ålderspresident är den som har varit ledamot i kommunfullmäktige allra längst.

Till kommunfullmäktiges ordförande för perioden fram till och med den 14 oktober 2018 valdes Claes Gillberg (M). Till 1:e vice ordförande valdes Sven Fjelkestam (FP). Till 2:e vice ordförande kommer en socialdemokrat att väljas vid ett kommande sammanträde.

"Val av hel- och deltidsengagerade förtroendevalda" innebar att följande kommunalråd valdes:

Leif Gripestam (M) 100% (dvs heltid), Johan Algernon (M) 100%, bordlagt ärende (M) 50%, Eva Wittbom (FP) 50%, Hans Ahlgren (FP) 60%, Jan-Åke Gunnarsson (40%), Annica Nordgren (C) 50%, Camilla Brodin (KD) 50% och Conny Fogelström (S) 100%. Den sistnämnde är oppositionsråd dvs kommunalråd i opposition.

Miljöpartiet de gröna (MP) protesterade mot beslutet att partiet inte skulle få fortsätta ha ett oppositionsråd på deltid och begärde votering. Bakgrunden till protesten är att rådsposterna fördelas något olika beroende på om de fördelas som heltidstjänster, halvtidstjänster eller andra deltidstjänster. Ju kortare deltidstjänster desto fler "rådsresurser" att fördela även till de minsta partierna.

Omröstningen slutade med att 48 ledamöter röstade "ja" (för de borgerligas förslag att fördela enbart heltidsposter), 6 röstade "nej" (för Miljöpartiets förslag) och 7 avstod från att rösta (socialdemokrater).

Inom den borgerliga Alliansen har Moderaterna skänkt en kommunalrådspost på halvtid till Centerpartiet och Folkpartiet har skänkt en kommunalrådspost på halvtid till Kristdemokraterna.

Till revisorer för mandatperioden 2015–2018 valdes Herman Brundin (S) som ordförande och sammankallande, Ingela Bendrot (M) som vice ordförande, Bo Klasmark (M), Malin Forsberg Helgesson (M), Mikael Zuhr (FP) och Tommy Lindkvist (FP).

Därefter följde val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden från och med den 4 november 2014 tills ny kommunstyrelse väljs.

Ledamöter i kommunstyrelsen:
Leif Gripestam (M), ordförande, Eva Wittbom (FP), 1:e vice ordförande, Conny Fogelström (S), 2:e vice ordförande, Johan Algernon (M), Birgitta Kaasik (M), Sofia Paulsson (M), Anna Gustavsson (M), Jan-Åke Gunnarsson (FP), Hans Ahlgren (FP), Annica Nordgren (C), Camilla Brodin (KD), bordlagt ärende (S) och Elisabeth Johansson (MP).

Ersättare i kommunstyrelsen:
Thomas Nilsonne (M), Irene Svenonius (M), Carl Henric Svenson (M), Mikael Jensen (M), Daniela Strömberg (M), Eva Strand (FP), Camilla Ifvarsson (FP), Mats Nordström (FP), Heli Thornberg (C), Rut Casselbrant Ludwig (KD), bordlagt ärende (S), bordlagt ärende (S) och Rolf Öberg (MP).

Till en insynsplats i kommunstyrelsen valdes Monica Tedestam Berglöw (SD).

Efter en del andra ärenden tackade slutligen det avgående kommunalrådet Mats Hasselgren (FP), som ska flytta till Stockholm, för gott samarbete under sina många år som politiker i Täby.

På Täby kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2014 på Täby Park Hotel valdes kommunalråden för den nya mandatperioden. Här ses från vänster Annica Nordgren (C), Leif Gripestam (M), som även omvaldes som kommunstyrelsens ordförande (KSO) för en tredje mandatpariod, och Johan Algernon (M).

Från vänster ses kommunalråden Eva Wittbom (FP), som även är partiets gruppledare, Hans Ahlgren (FP) och Conny Fogelström (S), som även är gruppledare för det största oppositionspartiet.Camilla Brodin, kommunalråd (KD), och Jan-Åke Gunnarsson, kommunalråd (FP).

Vid kommunfullmäktiges presidiebord sitter från vänster kanslichef Cecilia Bendtz, kommunsekreterare Karin Särnå, kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M) med Täby kommuns ordförandekedja och förste vice ordförande Sven Fjelkestam (FP). En andre vice ordförande från Socialdemokraterna kommer att väljas på ett senare fullmäktigemöte.

Publicerat: 5 november 2014.

 

Inträdesordning avslöjar hur partierna i Täby gillar varandra

Täbys nyvalda kommunfullmäktige beslutade på sitt första sammanträde den 3 november 2014 att godkänna förslaget till "Inträdesordning för kommunstyrelsen". Där framgår hur partierna i kommunstyrelsen gillar varandra. Exempelvis tycker Moderaterna (M), utöver sig själva, bäst om Folkpartiet (FP) – om nu någon trodde något annat. Känslorna är som synes också besvarade av Folkpartiet. Socialdemokraterna (S) föredrar att ersättas av en miljöpartist (MP) före en centerpartist (C). Vidare kan man utläsa att Miljöpartiet tycker bättre om Centerpartiet än vad Centerpartiet tycker om Miljöpartiet. Sverigedemokraterna (SD) har ingen ersättare utan bara en insynsplats i kommunstyrelsen.

Publicerat: 5 november 2014.

 


ANNONS


 

Mässa och jubileumsmiddag när Täby Företagarträff firade 30 år

Täby Företagarträff återvände i år till Täby Galopp, där evenemanget har hållits sex gånger tidigare under åren 1986–1991. Mässan på eftermiddagen den 23 oktober 2014 var som synes välbesökt.

 

Årets näringslivsdag i Täby kommun är Täby Företagarträff, som torsdagen den 23 oktober 2014 arrangerades för 30:e året i följd. Det blev ett välbesökt evenemang på Täby Galopp både på mässan klockan 12–17 och på jubileumsmiddagen klockan 18–21. Invigningstalare var kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

Arrangören Stiftelsen Täby Företagarträff bjöd på tre seminarier under eftermiddagen:

Kl 14  Författaren Anders Johnson om "Entreprenörerna som byggde Stockholmsregionen".

Kl 15  Mama Mia AB:s grundare, Christina Wahlström, om sin väg till framgångsrik entreprenör. Mama Mia är enligt uppgift Skandinaviens största mödravårdsmottagning.

Kl 16  Författaren, programledaren och Täbybon Hans Rosenfeldt om "Vad är en succé?".

Det var fritt inträde till mässan klockan 12–17. Därför är det svårt att ange antalet besökare, men uppskattningsvis flera hundra personer besökte utställningslokalerna i Täby Galopps stora läktarbyggnad.

Utställarplatserna var fullbokade, vilket i detta fall innebar exakt 100 utställande företag och föreningar på det övre våningsplanet och 22 UF-företag på det nedre entréplanet. UF är förkortningen för gymnasieelevernas Ung Företagsamhet.

Jubileumsmiddagen med cirka 100 deltagare inleddes klockan 18 med mingel och musik av Brunnsoktetten. Därefter följde en festmåltid med underhållning av komikern Hasse Brontén och avslutande prisutdelningar.

Följande priser delades ut:

Årets utställare 2014 blev Städbolag Ett i Täby AB.

Årets UF-företag 2014 blev Keycase UF (ungföretagare).

Årets entreprenör 2014 blev Näsbydals Stenugnsbageri AB.

Täby kommuns miljöpris för år 2013 tilldelades Täby församling och Stockholmsmarknader AB (loppisarrangör), vilka fick 11 000 kronor vardera.

Arrangörsgruppen bestod i år av Petra Almquist, Congruenta AB, ordförande för Stiftelsen Täby Företagarträff och ordförande för Stockholms Handelskammares lokalkommitté i Täby, Annika Holst, Mercato Communications, styrelseledamot i Stiftelsen Täby Företagarträff och ordförande för Företagarna Täby/Österåker, samt Kristina Eineborg, näringslivschef och kommunikationschef för Täby kommun och styrelseledamot i Stiftelsen Täby Företagarträff.

Petra Almquist informerade Täby Allehanda om att hon kommer att avgå ur arrangörsgruppen. Det har varit mycket roligt och stimulerande men också en stor arbetsbörda att vara huvudansvarig för Täby Företagarträff, förklarade hon. Vem som ska efterträda henne är för närvarande oklart.

Täby Företagarträff stöds av ett tiotal samarbetspartners.

Arrangörsgruppen assisterades av elever från Hotell- och turismprogrammet på Åva gymnasium.

Täby Företagarträff började som en idé 1983. Två år senare arrangerades evenemanget första gången med åtskilliga näringslivsaktiviteter under en hel vecka, den 6–12 maj 1985, huvudsakligen i Täby Centrum och med festen "Täbymiddagen" på Scandic Hotel i Roslags-Näsby.

Därefter blev Täby Företagarträff ett endagsevenemang på hösten: Först på Täby Galopp 1986–1991, sedan på Täby Park Hotel (även benämnd Täby Park Konferens & Hotell) 1992–2013 och nu 2014 åter på Täby Galopp.

Täby Galopps verksamhet kommer för övrigt att flytta från Täby kommun senast den 31 december 2015 till Önsta i Upplands-Bro kommun.

Därefter kommer en ny stadsdel att byggas på galoppområdet i Täby.

Bland utställarna på Täby Företagarträffs mässa fanns Grannsamverkan, som företräddes av från vänster Therése Korkeasalo (Täby kommuns klotterkundtjänst), Lars Björkman, Bo Hammerin (Trygg i Täby), Stig-Ove Edholm (polisinspektör i Täby Närpolisområde) och Anders Jagraeus.

En av föreläsarna på Täby Företagaträffs seminarier var Anders Johnson, författare till "Entreprenörerna som byggde Stockholmsregionen".

Jubileumsmiddagen hölls i huvudrestaurangen på Täby Galopp. I förgrunden ses hedersgästerna Lars Söderblom och Lars-Gunnar Börjesson.

En av Täby kommuns miljöpristagare för 2013 var Täby församling, som här ses tacka för priset på Täby Företagarträffs jubileumsmiddag den 23 oktober 2014. Från vänster Annika Holst, Kristina Eineborg och Petra Almquist, alla tre från företagarträffens arrangörsgrupp, kommunalrådet och prisutdelaren Annica Nordgren (C) samt prismottagarna kyrkogårds- och fastighetschefen Christer Nordin och förtroendevalde Stefan Oesman (M) representerande Täby församling.

Publicerat: 1 november 2014.

 


ANNONS


 

Riksdagsvalet i Täbyperspektiv: Tre riksdagsledamöter från Täby

Fredrik Schulte har på nytt blivit ordinarie ledamot i Sveriges riksdag. Han är 32 år och bor i Näsbypark. Fotograferat den 21 augusti 2014 i samband med Täbymoderaternas "kick off" för sina valarbetare på Karby gård i Täby.

 

Följande Täbybor har i valet den 14 september 2014 röstats in som ledamöter i Sveriges riksdag:

Först och främst Fredrik Reinfeldt (M), statsminister och partiordförande, som blev omvald och personvald riksdagsledamot.

Sedan Erik Andersson (M), kommunalråd och Stadsbyggnadsnämndens ordförande, som har blivit nyvald riksdagsledamot.

På ersättarplats kom Fredrik Schulte (M), riksdagsledamot under mandatperioden 2010–2014. Han har dock blivit ordinarie ledamot igen i och med att den förutvarande handelsministern Ewa Björling (M) lämnade riksdagen den 15 oktober 2014.

På ersättarplats står Rolf Åbjörnsson (KD), advokat och tidigare riksdagsledamot.

Dessutom kan nämnas Jessica Rosencrantz(M), tidigare Täbybo och numera stockholmare, som blev omvald som riksdagsledamot.

Den nyblivna riksdagsledamoten Erik Andersson (M) är 39 år och bor i Täby kyrkby. På fotot ses han i riksdagens kammare i samband med regeringsförklaringen den 3 oktober 2014. Fotograferat från pressläktaren i Riksdagshuset.

 

Se mer om riksdagsvalet och den nya regeringen i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda.

Publicerat: 30 september 2014 och uppdaterat den 19 oktober 2014.

 

Landstingsvalet: Sju Täbybor invalda i landstingsfullmäktige

Följande sju politiker i Täby har i valet den 14 september 2014 röstats in som ledamöter i Stockholms läns landstings fullmäktige dvs i "det regionala parlamentet":

Filippa Reinfeldt (M) personvald,
Leif Gripestam (M),
Sofia Paulsson (M),
Lars Tunberg (FP),
Conny Fogelström (S),
Malin Karlsson (MP) personvald,
Monica Tedestam Berglöw (SD), personvald.

Se mer om landstingsvalet i den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda.

Publicerat: 30 september 2014.

 

Slutresultatet av valet till kommunfullmäktige i Täby: FP tappade ytterligare ett mandat

Det slutgiltiga resultatet av valet till kommunfullmäktige i Täby 2014 blev följande:

Moderaterna (M) är fortfarande det klart största partiet, men minskade med 2 mandat (ledamöter) från 26 till 24.

Folkpartiet liberalerna (FP) är fortfarande det näst största partiet, men minskade med 2 mandat från 18 till 16. Till skillnad från valnattens preliminära resultat på minus 1 mandat för FP blev det ytterligare ett förlorat mandat, som erövrades av Miljöpartiet de gröna (MP).

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) behåller sin tredjeplats med oförändrat 8 mandat.

Miljöpartiet de gröna (MP) ökade med 1 mandat från 4 till 5 och är därmed det fjärde största partiet.

Även Centerpartiet (C) ökade med 1 mandat (från 3 till 4) och ligger på femte plats i storleksordning.

På delad sjätteplats med två mandat vardera kommer Kristdemokraterna (KD) med oförändrat antal mandat och Sverigedemokraterna (SD) med två helt nya mandat.

Varken Vänsterpartiet (V) eller Feministiskt initiativ (FI) kom in i kommunfullmäktige.

Detta blir sammanlagt kommunfullmäktiges samtliga 61 mandat.

Allianspartierna M, FP, C och KD kan regera vidare i det kraftigt borgerliga Täby med en klar majoritet på 46 mandat mot övriga partiers 15 mandat (S, MP och SD).

Det slutgiltiga valdeltagandet i valet till Täbys kommunfullmäktige 2014 blev 87,92 procent, vilket är högt. Det är dessutom en ökning med 0,34 procentenheter jämfört med valet 2010, då 87,58 procent av de röstberättigade deltog.

Publicerat: 29 september 2014.

 

Slutresultatet av valet till kommunfullmäktige i Täby: Filippa R fick flest personröster

Tio politiker har blivit personvalda till kommunfullmäktige i Täby 2014. Det innebär att kandidaten har fått minst 5 procent av partiets röster och att kandidatens personröster är minst 50 till antalet och att partiet har fått mandat som kandidaten kan ta i anspråk i minst en av de två kommunvalkretsarna (Täby Västra och Täby Östra) som tillsammans utgör hela Täby.

Rankinglista över de tio personvaldas resultat i både antal och andel personröster i kommunvalkrets Täby Västra och Täby Östra:

1.  Filippa Reinfeldt (M):  890 röster (10,35%) respektive 926 röster (11,37%) = 1816 personröster.
2.  Mats Hasselgren (FP):  526 röster (8,73%) respektive 418 röster (8,16%) = 944 personröster.
3.  Leif Gripestam (M):  506 röster (5,88%) respektive 408 röster (5,01%) = 914 personröster.
4.  Conny Fogelström (S): 151 röster (5,17%) respektive 184 röster (6,31%) = 335 personröster.
5.  Monica Tedestam Berglöw (SD): 117 röster (15,66%) resp 123 röster (16,18%) = 240 personröster.
6.  Eva Pethrus (MP): 110 röster (6,10%) respektive 58 röster (3,87%) = 168 personröster.
7.  Camilla Brodin (KD):  65 röster (6,20%) respektive 69 röster (7,41%) = 134 personröster.
8.  Annica Nordgren (C): 60 röster (4,32%) respektive 71 röster (6,53%) = 131 personröster.
9.  Stefan Norell (C):  93 röster (6,70%) respektive 17 röster (1,56%) = 110 personröster.
10. Rut Casselbrant Ludwig (KD): 68 röster (6,49%) respektive 39 röster (4,19%) = 107 personröster.

Publicerat: 29 september 2014.

 

Liten minskning men fortsatt stor majoritet för Alliansen i Täby

Väljarna i Täby hittade även till anspråkslösa ingångar till vallokaler i kommunen. Här ses huvudingången till vallokalen i Erikslundsskolans gymnastiksal på Anbudsvägen 10. Deltagandet i valet till kommunfullmäktige i Täby blev som vanligt högt: 85,7 procent. Det är exakt lika mycket som förra gången (2010). Fotograferat den 14 september 2014.

 

När samtliga 38 valdistrikt var räknade i kommunfullmäktigevalet i Täby på valnatten mellan den 14 och 15 september 2014 visade det preliminära valresultatet på en något minskad men fortsatt mycket stark borgerlig majoritet.

Av kommunfullmäktiges 61 mandat (platser) är Moderaterna (M) fortfarande det största partiet med 24 mandat (-2 dvs minus två mandat jämfört med det förra kommunfullmäktigevalet år 2010).

Folkpartiet liberalerna (FP) är fortfarande det näst största partiet i Täby med 17 mandat (-1).

Trea i Täby är som vanligt Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) med oförändrat 8 mandat.

På delad fjärde plats kommer Miljöpartiet de gröna (MP) med oförändrat 4 mandat och Centerpartiet (C) som har ökat till 4 mandat (+1).

På delad sjätte plats finns Kristdemokraterna (KD) med oförändrat 2 mandat och nykomlingen Sverigedemokraterna med 2 mandat (+2).

Varken Vänsterpartiet (V) eller Feministiskt initiativ (FI) har kommit in kommunfullmäktige.

Till skillnad från dramatiska regimskiften på riksnivå och i flera kommuner är den politiska situationen i Täby således relativt stabil med ganska små förändringar.

Allianspartierna i Täby (M, FP, C och KD) får tillsammans en betryggande majoritet på 47 mandat (-2) av totalt 61 mandat under den kommande mandatperioden 2014–2018.

De klassiska oppositionspartierna i Täby (S och MP) får tillsammans oförändrat endast 12 mandat. Nykomlingen i kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna (SD), får 2 mandat.

Publicerat: 15 september 2014.

Observera: Det preliminära valresultatet för kommunfullmäktigevalet i Täby 2014 har ändrats i slutresultatet såtillvida att Folkpartiet liberalerna (FP) har tappat ytterligare ett mandat (från preliminära 17 till slutgiltiga 16 mandat). Mandatet har tillfallit Miljöpartiet de gröna (MP), som därmed har ökat med ett mandat (från preliminära 4 till slutgiltiga 5 mandat). Se artikel ovan publicerad den 29 september 2014.

 


ANNONS


 

Skulpturstråket återinvigdes i den upprustade Centralparken


VIDEO (96 sekunder). Skulpturen "Vision" avtäcktes av Sebastian af Jochnick i samband med återinvigningen av Centralparken i Täby den 25 augusti. I videon medverkar även kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins och skulptören Carl-Gustaf Ekberg.

 

Den 25 augusti 2014 klockan 15 återinvigdes Centralparken av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) efter en omfattande ombyggnad och upprustning av den långsmala parken i kommundelen Näsbypark.

Strax därefter avtäcktes de två sista av Carl-Gustaf Ekbergs skulpturer av totalt nio stycken i Centralparkens skulpturstråk.

Vädret var soligt under invigningen. Regnet kom senare på eftermiddagen. Uppslutningen från allmänheten var god: Ett hundratal vuxna och barn bjöds på kaffe, saft och kakor av Y2 Anläggning AB.

– Tack till alla Täbybor som har deltagit i medborgardialogen om Centralparken. Tack till Tema landskapsarkitekter som har gestaltat parken, Y2 som har byggt den samt kommunens projektledare Sandra Hellström och Staffan Tapper. Det sa kommunalrådet Leif Gripestam i sitt invigningstal innan han klippte det blågula bandet på den södra lekplatsen.

Han tackade även familjen af Jochnick (som har bekostat åtta av de nio skulpturerna) och fastighetsbolaget Klövern AB (som bekostade den allra första skulpturen, "Insikt", i skulpturstråket).

Besökarna bjöds också på en guidad promenad genom Centralparken under ledning av kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins. Företrädare för Centralparkens odlarförening fanns på plats och berättade om det nya odlingslottsområdet i södra delen av parken.

Promenaden avslutades med avtäckning av de två sista bronsskulpturerna i skulpturstråket. Skulpturerna "Vision" och "Glädje" avtäcktes av Sebastian af Jochnick efter inledningsanföranden av Poa Collins respektive Stadsbyggnadsnämndens ordförande och riksdagskandidaten Erik Andersson (M). Skulptören Carl-Gustaf Ekberg berättade därefter om sina skulpturers tillkomst.

Kommunalrådet Erik Andersson berättade i sitt tal att Carl-Gustaf Ekberg tog kontakt med Täby kommuns tjänstemän för några år sedan och visade sina bronsskulpturer. Ekberg har sedan på egen hand skaffat privata donatorer till skulpturerna. Kommunen har bekostat socklar, plaketter och installation av skulpturerna.

Carl-Gustaf "C-G" Ekberg är civilingenjören och företagskonsulten som på gamla dagar blev skulptör. Han föddes 1930 i Stockholm, där han blev civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad på KTH 1954.

Efter 35 års verksamhet inom byggbranschen och som företagskonsult påbörjade han 1988 sju års studier för skulptören och mentorn Axel "Wallis" Wallenberg (1898–1996). Denne hade sin tur varit elev till Carl Milles. "Wallis" var efter Milles död 1955 intendent vid Millesgården på Lidingö i nära 25 år.

Carl-Gustaf Ekberg bor i Djursholm och har sin ateljé i den forna stallbyggnaden vid Näsby Slott i Täby. Han är gift med silversmeden Kerstin Ekberg.

Skulpturstråket i Centralparken är avsett att inspirera till en meditativ process under vandringen från den första skulpturen till den sista, "Livskraft" (nummer 9). För att underlätta meditationsprocessen finns det bänkar framför varje skulptur där man sitta och meditera.

Kulturstråket utgår från bilparkeringen vid Norskogsbadet. För att uppleva kulturstråket (som även kallas meditationsstigen) ska man först gå norrut för att se skulpturen "Ensam". Därefter följer "Insikt" (tidigare stulen och numera återskapad) och "Glädje". Söder om Centralvägen står "Samspel", "Harmoni" och "Vision". Därefter kommer "Utsikt" och "Medvind". Sedan får man återvända på meditationsstigen som avslutas norr om Centralvägen med "Livskraft" i närheten av parkeringsplatserna.


Skulpturen "Glädje" har just avtäckts av Sebastian af Jochnick (utanför fotot) och förklarats av kommunalrådet Erik Andersson (med högtalaren) vara den sista att invigas av nio skulpturer i Centralparkens därmed fullbordade kulturstråk. Skulptören Carl-Gustaf Ekberg (med mikrofonen) berättade om skulpturens tillkomst.

 

Centralparken är ungefär en kilometer lång och ingår i ett stråk från Värtans strandpromenad. Visionen är att Centralparken ska bindas samman via en "sociodukt" över eller under motorvägen E18 Norrtäljevägen med en blivande stadspark på det nuvarande galoppområdet.

Under åren 2013 och 2014 har Centralparken rustats upp till "en stadspark med ett högre rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter". De två lekplatserna har byggts om och kompletterats med nya lekredskap. Den norra lekplatsen är avsedd för äldre barn och den södra för yngre.

Intill den södra lekplatsen finns även en upprustad trafiklekplats, vars syfte är att ge barn och ungdomar en möjlighet att lära sig trafikkunskap i en skyddad miljö. Trafiklekplatsen anlades på 1960-talet och gjordes om år 2007.

Centralparken anlades år 1963 och beskrivs som en av Täbys finaste parker. Centralvägen delar parken i en norra och en södra del, vilka möts under vägen genom en gång- och cykeltunnel. Till sin utformning är Centralparken en tidstypisk 1960-talspark med vidsträckta kortklippta gräsytor, buskage och träddungar.

I Centralparken finns ett allmänt bassängbad (Norskogsbadet), en upprustad tennisbana som numera är öppen för alla, boulebana, bollplaner, lekplatser, odlingslotter, utomhusgym, äldregym, streetbasket, blomsterrabatter, två pulkabackar, 25 nya odlingslotter för allmänheten och ny belysning längs gångvägarna.

I den nordvästra delen av parken ligger Fantasibacken, som är ett förädlat skogsparti med barrväxter och många rhododendronbuskar.


Centralparkens odlarförening har 25 odlingslotter, som är cirka 30 kvadratmeter stora och belägna i Centralparkens södra del. Marken som odlingslotterna ligger på är allmän plats. Det betyder att det är tillåtet att gå på grusgångarna och titta på grödorna. Däremot är det inte tillåtet att beträda odlingslotterna eller att plocka växter där. Skulpturen i förgrunden heter "Medvind" och är skapad av Carl-Gustaf Ekberg. Den är, liksom de övriga skulpturerna i parken, gjuten i brons och monterad på en meterhög sockel av polerad diabas.

Centralparkens odlarförening har en hemsida på www.cpof.se.
Skulptören Carl-Gustaf Ekberg har en hemsida på cgekberg.com/gallery/757.

Publicerat: 28 augusti 2014.

 

Kungaparets kommunbesök
i Täby den 3 maj 2007

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia avlade ett officiellt besök i Täby kommun torsdagen den 3 maj 2007. Besöket uppmärksammades i form av ett åtta sidor stort reportage i papperstidningen Täby Allehanda nummer 114.

Bildtext i Täby Allehanda nummer 114 (utgivet den 19 juni 2007): Hela den officiella delegationen för kungaparets besök i Täby framför Näsby Slott. Främre raden från vänster: Riksdagsledamoten Fredrik Schulte (m), oppositionsrådet Conny Fogelström (s), kommunalrådet Sofia Paulsson (m), landshövding Per Unckel, kommunfullmäktiges ordförande Jan Rosenberg (m), Kungen, Drottningen, kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (m), landshövdingens fru Titti Unckel, kommunalrådet Mats Hasselgren (fp) och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m).

 

De nedanstående två videorna från kommunbesöket har inte visats offentligt före publiceringen på den här webbsidan.


VIDEO. I ovanstående video (54 sekunder lång) ses kungen och drottningen åka nedför rullbandet till flaggviftande skolbarn i Täby Centrum. På scenen till höger ses och hörs elever från Dansskolan Sway.


VIDEO. På en för tillfället uppförd stor scen på ett parkeringsområde vid Näsby Slott presenterade Täby kommun ett kulturprogram för kungaparet, inbjudna gäster och allmänheten. I ovanstående video (40 sekunder lång) kan man höra kungen i sitt tacktal från scenen förklara varför han känner sig som en gammal Täbybo.

 


ANNONS