ANNONS

 

    Stockholms län

Detta är Stockholmslänssidan av webbtidningen Täby Allehanda (TA), som är en fristående, opartisk och privatägd
lokaltidning i Täby kommun.  Innehållet på denna sida publiceras i samverkan med systertidningen
Stockholms Varjehanda.  Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@tabyallehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.

Sidan uppdaterades den 29 september 2018 klockan 13.35.

 

Täbys vikinga-
kvinna Estrid
lånas ut till
Vikingaliv-
museet på
Djurgården

Den 28 juni 2018 invigdes en ny utställning på det lite mer än ett år gamla museet Vikingaliv på Djurgården i Stockholm. Vikingakvinnan Estrid från Täby har blivit en av huvudpersonerna där.

Estrid Sigfastsdotter var en av 1000-talets mäktigaste kvinnor i trakten av Täby och Vallentuna. Hennes livstid kan genom runinskrifter bestämmas till omkring 1020–1080.

Hon var farmor till storbonden Jarlabanke som "ägde ensam hela Täby" enligt runstenar. Hans grav återstår att finna.

Estrids ett tusen år gamla skelett hittades av Länsmuseets arkeolog Lars Andersson vid en utgrävning 1995 vid Broby bro på Frestavägen i Täby.

Utifrån skelettet återskapades Estrid som en åldrad människoliknande modell i naturlig storlek av dock- och modellmakaren Oscar Nilsson.

Denna modell med naturtrogna anletsdrag har under flera år stått i Täby kommuns huvudbibliotek. Nu lånas den ut under en period till museet Vikingaliv. som ligger mellan Vasamuseet och Gröna Lunds Tivoli.

Oscar Nilsson har även gjort en modell av Estrid som ung. Den finns hos Stockholms länsmuseum.

Tack vare arkeologiska fynd och runstenarnas texter vet man en hel del om denna företagsamma kvinna.

Estrid Sigfastsdotter kan ha blivit uppemot 75 år gammal. Hon överlevde två äkta makar, födde drygt tio barn och blev med åren en mycket betydelsefull person i bygden

Detta förstår man inte minst av de fynd som hon fick med sig i graven. Man vet också att Estrid var en av de allra första kristna i Sverige. Tidigare under vikingatiden brände man ofta sina döda före kristendomens intåg.

I den nya utställningen på Vikingaliv får besökarna möta Estrid och lära sig mer om hennes händelserika historia. Vid Estrids monter kan besökarna också titta på filmen, som beskriver hur det gick till när hennes grav påträffades 1995.

I andra delar av utställningen kan man bekanta sig med det vikingatida långhuset. Huset är inrett som ett matförråd med råvaror och verktyg från livet i det dåtida hemmet.

Estrids flytt till museet Vikingaliv har möjliggjorts genom ett samarbete med Runriket och Täby kommun.

Estrid bodde och levde en stor del av sitt i det område som numera kallas Runriket.

Runriket sträcker sig nästan fyra mil runt Vallentunasjön. Det är världens runstenstätaste bygd! Där kan man besöka nio historiska platser och se exempel på olika typer av runristningar från vikingatiden.

Startplatsen till Runriket utgörs av Jarlabankes bro i Täby kyrkby.

De nio platser som finns att besöka i Runriket är Jarlabankes bro, Täby kyrka, Broby bro, Fällbro, Risbyle, Gällsta, Gullbron, Vallentuna kyrka och Arkils tingstad.

Publicerat: 30 juni 2018.

 


ANNONS


 

Kulturhuset
Stadsteatern
ska renoveras

Verksamheten
flyttas ut –
soppteater
under fontän

Renoveringsobjekt. Fotograferat den 6 april 2018.

 

Med början i januari 2019 kommer Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg i Stockholm att genomgå en omfattande renovering under ett och ett halvt år.

Genomförandebeslutet togs i kommunfullmäktige den 29 januari 2018.

Under byggtiden på 18 månader flyttar därför Kulturhuset Stadsteatern större delen av verksamheten vid Sergels torg till andra platser och scener runt om i Stockholm. Det meddelade Kulturhuset Stadsteatern den 29 maj 2018.

Totalt rör det sig om cirka 33 000 kvadratmeter som ska ersättas.

Så här blir det: Kulturhuset Stadsteatern flyttar in under fontänen på Sergels torg, flyttar ihop med Folkets Hus i Årsta, samkör med Folkoperan och Dansens Hus, startar upp ny verksamhet tillsammans med Stockholms Stadsmission i St Paul (före detta S:t Paulskyrkan vid Mariatorget) och går in i Östberga-projektet.

– Stockholm är en stad där konst och kultur ska ta plats. Under tiden verksamheten vid Sergels torg renoveras möjliggörs nu nya samarbeten och en chans att nå ny publik på nya platser. Det säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Dansens Hus, Årsta Folkets Hus, Folkoperan, Stockholms Stadsmission, Teater Giljotin, Allaktivitetshuset i Östberga, Centrum för fotografi, Stockholms Dramatiska Högskola, Filminstitutet, Nationalmuseum och Södra Teatern är de samarbeten som i nuläget är klara. Fler kan tillkomma.

Kulturhuset Stadsteatern kommer inte helt att lämna Sergels torg under renoveringstiden. Studion och Plattanrummet kommer att hålla öppet.

I Studion blir det utställningsgalleri och Plattanrummet görs om till Rum för barn och TioTretton.

Dessutom kommer den runda fastigheten på Sergels torg, det vill säga "Superellipsen under fontänen", att förvandlas till ett minikulturhus i Kulturhuset Stadsteaterns regi med bland annat soppteater, debatter, bibliotek, plats för schackspelare och besökscenter.

– Lokalerna under fontänen är fantastiska och gör det möjligt för oss att fortsätta vara ett allkonsthus mitt i city, säger Kulturhuset Stadsteaterns VD Sture Carlsson.

Under hösten kommer programverksamheten för 2019–2020 att presenteras, enligt pressmeddelandet.

Verksamheten i Skärholmen och Vällingby samt Parkteatern kommer att förstärkas. Marionetteatern flyttar in i Skärholmen och Kretsteatern som kommer att utöka spelplatserna i Söderort och Västerort flyttar in i Vällingby.

Projektet planeras och genomförs i nära samarbete med Stockholms stads fastighetskontor.

På plattanplanet i Kulturhuset kommer (utöver Rum för barn och TioTretton) Kulturhuset Stories, Stockholmsrummet, Designtorget och Gallerix att ha öppet som vanligt under stora delar av projektet. Det gäller även Turistbyrån en trappa upp i huset.

– När projektet är klart kommer husen att ha en bättre inomhusmiljö, vara mer energieffektiva och driftsäkra. Kort sagt fungera bättre för våra hyresgäster.

Det säger Stockholms stads fastighetsdirektör Åsa Öttenius och fortsätter:

– Vi ska också passa på att byta ut scenmaskineriet efter 25 år i drift. Husen är snart 50 år så det är dags för detta nu. Genom projektet kan husen fungera i ytterligare 50 år.

Det nyrenoverade Kulturhuset Stadsteatern kommer att öppna igen hösten 2020. Tidpunkten sammanfaller med att Stockholms stadsteater då yller 60 år.

Publicerat: 29 maj 2018.

 


ANNONS


 

Andreas
Hatzigeorgiou
utsedd till VD
i Stockholms
Handels-
kammare

Andreas Hatzigeorgiou efterträder Maria Rankka som VD för Stockholms Handelskammare den 1 oktober 2018. Fotograferat den 25 maj 2018.

 

Stockholms Handelskammares styrelse beslutade den 19 april 2018 att utse kammarens chefekonom Andreas Hatzigeorgiou till nästa verkställande direktör för den regionala näringslivs-organisationen.

Andreas Hatzigeorgiou efterträder den nuvarande VD:n Maria Rankka, som har meddelat att hon avgår den 30 september 2018.

– Vi i styrelsen är mycket glada och stolta att presentera Andreas Hatzigeorgiou som ny VD efter Maria Rankka. Andreas har bedrivit ett kreativt och framgångsrikt arbete som chefekonom på Handelskammaren som stärkt regionens konkurrenskraft, säger styrelsens ordförande Urban Edenström.

Andreas Hatzigeorgiou har arbetat på Stockholms Handelskammare sedan januari 2015. Han arbetade dessförinnan på Utrikesdepartementet.

Andreas Hatzigeorgiou är doktor i nationalekonomi med examina från bland annat University of Michigan i USA och Lunds universitet.

Publicerat: 20 april 2018.

 


ANNONSÅsa Regnér
har utsetts till
assisterande
generalsekre-
terare för FN

Sveriges barn-, äldre- och jämställd-hetsminister Åsa Regnér (S) svarade den 24 januari 2018 under sitt besök i Täby kommun på Stockholms Varjehandas fråga om vad toppjobbet i FN-organet UN Women skulle innebära för henne och Sverige om hon får det. Se reportaget med videointervjun i Stockholms Varjehandas flik Nyheter.

 

Statsrådet Åsa Regnér utsågs den 7 mars 2018 av Förenta Nationernas (FN) general-sekreterare António Guterres till vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap, tillika assisterande generalsekreterare för FN.

Åsa Regnér kommer att lämna regeringen när statsminister Stefan Löfven har beslutat om ett entledigande, vilket väntas inom kort.

Därefter kan Åsa Regnér tillträda sin tjänst vid UN Womens huvudkontor i New York.

Publicerat: 7 mars 2018.

 


ANNONS


 

Länsstyrelsen:
Nästan 5 000
nyanlända för-
delas mellan
kommunerna
i Stockholms
län 2018

Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade den 30 oktober 2017 att den har beslutat om hur nyanlända personer kommer att fördelas mellan Stockholms läns kommuner under 2018.

Bakgrunden till Länsstyrelsens beslut är att Migrationsverket år 2018 kommer att anvisa 4 931 nyanlända personer till Stockholms län.

Beslutet om anvisning av de nästan 5 000 personerna fattade regeringen i början av oktober 2017, då de så kallade länstalen fastställdes.

I Sverige ska totalt 15 200 nyanlända omfattas av kommunanvisningar under 2018. Av dem ska således 4 931 anvisas till Stockholms län.

Beslutet är baserat på Migrationsverkets prognos och är en minskning jämfört med i år, då länet ska ha 6 904 anvisningsbara platser till förfogande.

Det är bosättningslagens direktiv som ligger till grund för beslutet gällande fördelning av anvisningar, framhåller Länsstyrelsen.

Hänsyn ska tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökanden som vistas i kommunen.

På uppdrag av regeringen har självbosättningen, det vill säga hur många nyanlända som själva väljer att bosätta sig i en kommun, getts större genomslag vid årets fördelningsmodell av nyanlända jämfört med tidigare år.

Förutom de personer som anvisas till kommuner beräknas cirka 4 541 nyanlända med uppehållstillstånd självbosätta sig i Stockholms län under 2018.

Fördelning per kommun av nyanlända som omfattas av anvisningar till Stockholms län år 2018 (totalt 4 931 personer):

• Botkyrka: 92
• Danderyd: 139
• Ekerö: 116
• Haninge: 182
• Huddinge: 193
• Järfälla: 105
• Lidingö: 144
• Nacka: 304
• Norrtälje: 131
• Nykvarn: 32
• Nynäshamn: 74
• Salem: 41
• Sigtuna: 73
• Sollentuna: 166
• Solna: 215
• Stockholm: 1 882
• Sundbyberg: 65
• Södertälje: 0
• Tyresö: 160
• Täby: 191
• Upplands Väsby: 84
• Upplands-Bro: 54
• Vallentuna: 135
• Vaxholm: 43
• Värmdö: 160
• Österåker: 150

Av de 26 kommunerna i Stockholms län ska Stockholms kommun ta emot flest nyanlända nästa år: 1 882 personer.

Södertälje kommun ska ta emot minst antal nyanlända: 0 personer, det vill säga ingen alls.

Publicerat: 30 oktober 2017.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Täby Allehanda på företagets Facebooksida!

 

Årets hittills bästa nyhetsfoto
i Stockholms Varjehanda:
Oppositionens fem partiledare
efter att ha röstat bort Löfven

Direkt efter att ha röstat bort Stefan Löfven (S) i den historiska statsministeromröstningen på förmiddagen innan riksdagens högtidliga öppnande den 25 september 2018 gjorde de fyra allianspartiernas ledare ett gemensamt uttalande i kammarfoajén. Från vänster Annie Lööf (C), Ulf Kristersson (M), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD). Oppositionens femte partiledare, Jimmie Åkesson (SD), råkade just då passera bakom deras ryggar tillsammans med sin stabschef Mikael Eriksson på väg till Sverigedemokraternas eget pressuttalande. Stillbilden är hämtad ur Stockholms Varjehandas videoklipp. Foto: Mac Lennart Lindskog.

Publicerat: 28 september 2018 (i SV).

 

Årets hittills bästa nyhetsvideo
i Stockholms Varjehanda


VIDEO (4 sekunder). Oppositionens samtliga fem partiledare ses här, för ovanlighetens skull tillsammans, under fyra korta sekunder efter att just ha röstat bort Stefan Löfven och hans regering i riksdagens historiska statsministeromröstning tisdagen den 25 september 2018: Från vänster Annie Lööf (C), Ulf Kristersson (M), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD) samt bakom dem Jimmie Åkesson (SD). Filmat av Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.

Publicerat: 28 september 2018 (i SV).

 


ANNONS


 

Statsminister Stefan Löfven (S)
röstades bort av riksdagen

Fortsätter leda övergångsregering
tills ny regering har tillträtt

Stefan Löfven (S) höll en kort pressträff i riksdagens presscenter efter att ha förlorat förtroendeomröstningen om statsministerposten den 25 september. Senare samma dag genomfördes riksmötets högtidliga öppnande – utan regeringsförklaring!

Stockholms Varjehandas reportage med foto och video från den omtumlande starten på riksmötet finns i fliken Specialreportage.

Publicerat: 25 september 2018 (i SV).

 


ANNONS


 

Preliminärt valresultat för Täby,
landstinget och riksdagen:

Stora förändringar inom blocken
Sverigedemokraterna ökar stort

De politiska partierna i Täby hade svårt att bemanna platserna utanför vallokalerna med valsedelsutdelare. Här ses tre valsedelsutdelare från Miljöpartiet (MP), Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S) framför ingången till vallokalerna i Erikslunds idrottshall söndagen den 9 september 2018. Inne i korridoren var köerna till valdistrikt 8 stundtals långa: Vid lunchtid stod ungefär 50 väljare i uppemot en timslång kö för att få rösta. En förklaring till köbildningen var nyordningen med att bara en väljare i taget tilläts ta valsedlar bakom en skärm.

 

Länsstyrelserna i Sverige påbörjade måndagen den 10 september den slutliga rösträkningen för de allmänna valen den 9 september 2018 till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Alla röster som har räknats på valnatten räknas ännu en gång. Länsstyrelserna redovisar antalet röster för alla partier och personröster.

Onsdagen den 12 september kommer ett nytt uppdaterat preliminärt valresultat att presenteras. Tidigast fredagen den 14 september presenteras det slutliga valresultatet för valet till riksdagen.

PRELIMINÄRT RESULTAT AV VALET TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I TÄBY PÅ VALNATTEN 2018.

Samtliga 38 valdistrikt i Täby kommuns två valkretsar (Täby Västra och Täby Östra) är räknade.
Den preliminära mandatfördelningen ser ut så här:

Förk. Parti Antal 2018 Antal +/- Antal 2014
M Moderaterna 24   24
C Centerpartiet 5 +1 4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 -4 16
KD Kristdemokraterna 4 +2 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8   8
V Vänsterpartiet      
MP Miljöpartiet de gröna 3 -2 5
SD Sverigedemokraterna 5 +3 2
FI Feministiskt initiativ      

 

Moderaterna fortsätter att vara det största partiet med oförändrat antal mandat: 24 av totalt 61 mandat i kommunfullmäktige. Det oförändrade antalet mandat är iögonfallande med tanke på partiets generella tillbakagång i landet.

Det näst största partiet Liberalerna (tidigare Folkpartiet) minskar med 4 mandat: Från 16 för fyra år sedan till 12 mandat i år.

Det tredje största partiet i Täby är Socialdemokraterna med oförändrat 8 mandat.

Kommunvalets vinnare i Täby är tre små partier:
Sverigedemokraterna som ökar med 3 mandat (från 2 till 5).
Kristdemokraterna som ökar med 2 mandat (från 2 till 4).
Centerpartiet som ökar med 1 mandat (från 4 till 5).

Miljöpartiet förlorar 2 mandat (från 5 till 3).

Varken Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ kommer in i Täbys kommunfullmäktige – inte heller denna gång.

Slutsats: Täby kommun fortsätter att regeras av Alliansen (M, L, C och KD). Alternativt av enbart M, C och KD.

Valdeltagandet uppgår preliminärt till 85,8 procent jämfört med 85,7 procent år 2014. Det är en marginell ökning.

PRELIMINÄRT RESULTAT AV VALET TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I STOCKHOLMS LÄN PÅ VALNATTEN 2018.

Den preliminära mandatfördelningen i landstinget ser ut så här:

Förk. Parti Antal 2018 Antal +/- Antal 2014
M Moderaterna 34 -9 43
C Centerpartiet 12 +5 7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 -1 13
KD Kristdemokraterna 12 +3 9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 40 -1 41
V Vänsterpartiet 16 +4 12
MP Miljöpartiet de gröna 8 -7 15
SD Sverigedemokraterna 15 +6 9
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 149   149

 

Socialdemokraterna har visserligen tappat 1 mandat (från 41 till 40), men har ändå med råge passerat Moderaterna och blivit det största partiet i landets näst största parlamentariska församling (bara riksdagen är större).

Moderaterna är den största förloraren i landstingsvalet: Minus 9 mandat (från 43 till 34). Turerna med det kostsamma NKS (sjukhusbygget Nya Karolinska Solna) kan vara en av förklaringarna.

Landstingsvalets vinnare är fyra partier:
Sverigedemokraterna ökar med 6 mandat (från 9 till 15).
Centerpartiet ökar med 5 mandat (från 7 till 12).
Vänsterpartiet ökar med 4 mandat (från 12 till 16).
Kristdemokraterna ökar med 3 mandat (från 9 till 12).

Liberalerna minskar med 1 mandat (från 13 till 12).

Miljöpartiet har nästan halverats i landstingsfullmäktige: Minus 7 mandat (från 15 till 8).

Slutsats: Inget av de stora blocken (Alliansen och De rödgröna) har egen majoritet. Sverigedemokraterna har blivit tungan på vågen. Alternativt kan en blocköverskridande samverkan komma till stånd.

Valdeltagandet uppgår preliminärt till 79,4 procent jämfört med 78,9 procent år 2014. Med andra ord: En liten ökning.

PRELIMINÄRT RESULTAT AV VALET TILL SVERIGES RIKSDAG PÅ VALNATTEN 2018.

Den preliminära mandatfördelningen i riksdagen ser ut så här:

Förk. Parti Antal 2018 Antal +/- Antal 2014
M Moderaterna 70 -14 84
C Centerpartiet 30 +8 22
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 19   19
KD Kristdemokraterna 23 +7 16
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 101 -12 113
V Vänsterpartiet 28 +7 21
MP Miljöpartiet de gröna 15 -10 25
SD Sverigedemokraterna 63 +14 49
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 349   349

 

De två största partierna i riksdagen förlorade stort:
Socialdemokraterna är fortfarande störst trots minskningen med 12 mandat (från 113 till 101).
Moderaterna är fortfarande näst störst trots minskningen med 14 mandat (från 84 till 70).

Riksdagsvalets stora vinnare är Sverigedemokraterna som ökar med hela 14 mandat (från 49 till 63).

Tre andra vinnare är:
Centerpartiet som ökar med 8 mandat (från 22 till 30).
Vänsterpartiet som ökar med 7 mandat (från 21 till 28).
Kristdemokraterna som ökar med 7 mandat (från 16 till 23).

Liberalerna håller sig kvar på oförändrat 19 mandat.

Miljöpartiet förlorar stort med minus 10 mandat (från 25 till 15).

Slutsats: Inget av de två stora blocken (Alliansen och De rödgröna) har fått egen majoritet. Sverigedemokraterna har blivit tungan på vågen. Ett alternativ är blocköverskridande samverkan. Regeringsbildningen är för närvarande en vidöppen fråga.

Valdeltagandet till riksdagen var 84,4 procent jämfört med 83,4 procent förra gången. En ökning med en procentenhet.

Leif Gripestam (M), avgående ordförande för kommunstyrelsen i Täby, presenterade sin peliminära valanalys för de allmänna valen till riksdagen, landstinget och kommunen. Det skedde på ett lunchmöte hos Täby Attunda Rotaryklubb måndagen den 10 september på Scandic Täby.

Publicerat: 10 september 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms Handelskammares
rapport om segregation:

En kvarts miljon människor bor
i länets 25 utsatta områden

Stockholms Handelskammares projektledare Ahmed Abdirahman presenterade rapporten "Hårda fakta – så segregerat är Stockholm" på kammarens lunchseminarium den 25 maj 2018. I förgrunden sitter hans chef Handelskammarens VD Maria Rankka (med nyligen opererat knä).

 

Den regionala näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare presenterade sin nya rapport "Hårda fakta – så segregerat är Stockholm" på ett fullsatt lunchmöte i kammarens ljusgård på Brunnsgatan 2 i Stockholm. Det skedde inför cirka 150 personer den 25 maj 2018.

Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka hälsade välkommen och modererade mötet. Handelskammarens projektledare för rapporten, Ahmed Abdirahman, presenterade innehållet och fyra förslag till förbättringar.

Sedan gav Hossein Alfak, ordförande för Tensta företagarförening, och Isabel Enberg, marknadskommunikatör för Tensta Centrum, Rinkeby Centrum och Hässelby Gård Centrum, sina synpunkter på segregationen och kriminaliteten i utsatta områden. Hossein Alfak var mycket pessimistisk om utvecklingen medan Isabel Enberg var ganska optimistisk.

Därefter var det två politikers tur att kommentera segregationen och kriminaliteten: Regeringens samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) och riksdagsmannen Johan Forssell (M), som är migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.

Lunchmötet avslutades med några frågor från åhörarna, som till övervägande del bestod av ledande företrädare för Handelskammarens medlemsföretag.

En av valets viktigaste frågor är hur Sverige ska bli bättre på integration, enligt Handelskammaren. Vissa områden kring de stora städerna har hamnat i fokus: De som polisen har identifierat som så kallade utsatta områden.

En halv miljon människor i Sverige bor i områden som av Polisen utpekas som utsatta. Av dessa bor över en kvarts miljon i utsatta områden i Stockholms län.

Syftet med den 40-sidiga rapporten "Hårda fakta – så segregerat är Stockholm" är att ge en faktabas för vilka som bor i Stockholms läns utsatta områden och hur deras livssituation ser ut.

– Skulle Sveriges alla utsatta områden vara en egen stad skulle det vara Sveriges tredje största stad, nästan med samma befolkningsmängd som Göteborg. Då är det viktigt att vi har ordentligt med kunskap om dessa områden. Det säger handelskammarchefen Maria Rankka.

En slutsats från rapporten är att befolkningen i de utsatta områdena är ung. Bara i Stockholms län finns 25 utsatta områden, varav 7 klassas som särskilt utsatta av Polisen.

De 25 utsatta områdena i Stockholm har sammanlagt en befolkning på mer än 250 000 personer. Av dessa är 90 000 personer under 26 år. I genomsnitt är 36 procent i de utsatta områdena unga under 26 år jämfört med 31 procent i övriga länet. I Rinkeby-Tensta,som är ett särskilt utsatt område, är 42 procent under 26 år.

Av rapporten framgår även att utbildningsnivån i de utsatta områdena är betydligt lägre än i övriga länet. Rapporten visar även på en lägre andel i förvärvsarbete, en lägre kvinnlig representation på arbetsmarknaden och svagare köpkraft i de utsatta områdena.

Hossein Alfak, ordförande för Tensta företagarförening, och Isabel Enberg, marknadskommunikatör för Tensta Centrum, Rinkeby Centrum och Hässelby Gård Centrum berättade om sina erfarenheter om segregation och brottslighet på Stockholms Handelskammares lunchseminarium den 25 maj. Till vänster sitter riksdagsmannen Johan Forssell (M) och lyssnar inför sin egen medverkan.

 

Begreppet utsatta områden är skapat och definierat av Polisen. Det handlar om geografiskt avgränsade områden med låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I Sverige finns det totalt 61 utsatta områden och 25 av dem ligger i Stockholms län.

Här är hela listan över utsatta områden i Stockholms län enligt Handelskammarens rapport:

SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN
Alby, Botkyrka
Fittja, Borkyrka
Hallunda-Norsborg, Botkyrka
Husby, Stockholm
Rinkeby-Tensta, Stockholm
Ronna-Geneta-Lina, Södertälje

RISKOMRÅDEN
Område som befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område:
Tureberg, Sollentuna

UTSATTA OMRÅDEN
Brandbergen, Haninge
Jordbro, Haninge
Skogås, Huddinge
Vårby, Huddinge
Sångvägen, Järfälla
Termovägen, Järfälla
Edsberg, Sollentuna
Bredäng, Stockholm
Hagsätra-Rågsved, Stockholm
Hässelby-Vällingby, Stockholm
Vårberg, Stockholm
Älvsjö-Solberga, Stockholm
Östberga, Stockholm
Rissne-Hallonbergen, Sundbyberg
Fornhöjden, Södertälje
Hovsjö, Södertälje
Finnsta, Upplands-Bro
Smedby, Upplands Väsby

URSPRUNGSLÄNDER
De 20 vanligaste ursprungsländerna bland dem som bor i utsatta områden:
Irak 7,1%
Turkiet 3,9%
Polen 3,8%
Syrien 3,8%
Somalia 2,8%
Finland 2,0%
Iran 1,8%
Eritrea 1,7%
Etiopien 1,5%
Chile 1,5%
Grekland 0,9%
Afghanistan 0,9%
Jugoslavien 0,8%
Libanon 0,8%
Bangladesh 0,8%
Marocko 0,7%
Bosnien-Hercegovina 0,7%
Pakistan 0,7%
Rumänien 0,6%
Kina 0,6%

När man granskar befolkningsstatistiken med utgångspunkt i invånarnas födelseland så ser man bland annat
att det i Hovsjö, Sångvägen och Ronna-Geneta-Lina finns extra många från Syrien
att det finns många polacker i Brandbergen och Jordbro
att Fornhöjden, Hovsjö och Ronna-Geneta-Lina har stora grupper invånare från Irak
att Fittja och Hallunda har extra många invånare från Turkiet
att det i Smedby finns en stor grupp finländare.
att många eritreaner bor i Rissne-Hallonbergen och Husby
att många från Iran har valt att bosätta sig i Husby
att det i Rinkeby-Tensta finns en stor grupp invandrare från Somalia.

KÖPKRAFT

Invånarna i Stockholms län utanför utsatta områden har generellt en mycket hög köpkraft – hela 63 procent av hushållen har medelhög eller hög köpkraft. Skillnaderna inom länet är dock stora och invånarna i de utsatta områdena har över lag betydligt lägre köpkraft.

Två av tre hushåll (68 procent) i de utsatta områdena har låg eller medellåg köpkraft. De kan jämföras med 37 procent i övriga delar av länet. Om man bara fokuserar på de särskilt utsatta områdena så är det tre av fyra hushåll (75 procent) som har en köpkraft under det nationella snittet.

Rinkeby-Tensta och Ronna-Geneta-Lina är de två områden som har allra lägst köpkraft i länet och båda definieras som särskilt utsatta områden. I dessa områden har en majoritet av hushållen "låg köpkraft", det vill säga är bland den fjärdedel i Sverige som har minst pengar att röra sig med.

En generellt hög köpkraft hos invånarna i ett område ger också ringar på vattnet, då den bidrar till en positiv ekonomisk utveckling genom att personer har råd att köpa fler och dyrare produkter och tjänster. Detta gynnar ofta de lokala företagen. En hög köpkraft är således både en orsak till och en effekt av den omfattande ekonomiska aktiviteten i området.

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES FÖRSLAG

1. Skapa en skola som fungerar.

Handelskammaren föreslår att staten tillsätter en kriskommission med fokus på grundskolorna i de utsatta områdena. Kommissionen bör studera vilka internationella erfarenheter som finns och ge förslag på olika lösningar.

I kommissionens uppdrag bör också ingå att analysera om statens och kommunens verktyg för att stänga skolor som under en längre tid inte har klarat att ge likvärdig utbildning och hög behörighetsgrad till gymnasiet är tillräckligt effektiva.

2. Skydda företagen.

Handelskammaren föreslår ett antal satsningar för att bekämpa de kriminella strukturerna i de utsatta områdena. Polisen måste stärka sin närvaro. Kommunerna måste också anställa ordningsvakter.

Handelskammaren föreslår därtill ett finansiellt stöd till företag som önskar kameraövervakning och tysta larm. Företagen behöver också hjälp med att övergå till kontantlös verksamhet och samarbeten och avtal med teknik- och säkerhetsbranschen behöver skapas.

3. Fler kvinnor i arbete.

Handelskammaren anser att satsningar behöver göras för att främja kvinnligt företagande och deltagande på arbetsmarknaden.

4. Integrerade bostadsområden.

Handelskammaren anser att det bör skapas förutsättningar för att locka tillbaka köpstarka och välutbildade till de utsatta områdena genom att blanda upp bostadsbestånden och bygga nytt i en högre prisklass.

Regeringens samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S), till vänster, och riksdagsmannen Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, medverkade i Handelskammarens lunchseminarium om segregation.

 

All statistik som presenteras i rapporten "Hårda fakta – så segregerat är Stockholm" har Statistiska centralbyrån (SCB) som huvudman. Datan kommer från flera olika register hos SCB. Handelskammaren har använt sig av de mest aktuella data som har funnits i respektive register.

Följande register har använts, med datum för när de senast uppdaterats:
• Utbildningsregistret, 2017-01-01, SCB
• Registret över totalbefolkningen, 2016-12-31, SCB
• Stativ 2016, SCB (en longitudinell databas för integrationsstudier)
• Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2015, SCB
• Inkomst- och taxeringsregistret 2015, SCB
• Registerbaserad aktivitetsstatistik 2015, SCB
• Arbetssökandestatistik, 2016-12-31, SCB
• Momsregistret 2016, SCB
• Entreprenörskapsdatabasen 2015, SCB
• Företagsregistret 2017-11, SCB.

Rapporten kan laddas ned gratis från Handelskammarens webbplats här.

Publicerat: 30 maj 2018.

 


ANNONS


 

Marinens största nationella
övning i år sker på Ostkusten
mellan Norrtälje i norr
och Ölands södra udde

Korvetten HMS Visby ses här fotograferad den 23 maj 2018 på Horsfjärden utanför Berga i Haninge kommun under marinövningen Swenex 18. HMS Visby är en av Försvarsmaktens fem Visbykorvetter och tillhör världens modernaste fartyg i sin klass.

Smygtekniken (stealth) ger fartygen dess karaktäristiska utseende. Tekniken är utvecklad för att motståndaren ska få svårare att upptäcka fartygen, oavsett om spaningen sker med hjälp av radar, infraröd teknik (värmestrålning) eller hydroakustik (ljud).

Många av fartygens sensorer är dolda i skrovet när de inte används. Vapensystemen är också dolda bakom luckor. Avgaserna från fartygens vattenjetaggregat leds bort genom dolda utlopp nära vattenlinjen för att ge en så liten värmesignatur som möjligt, enligt Försvarsmakten.

Visbykorvetterna ska kunna lösa uppgifter i tre dimensioner: I luften, på ytan och under ytan. Deras operativa uppgifter är ytstrid, ubåtsjakt, eskortering och luftförsvar. Möjlighet att landa helikopter ombord finns på tre av de fem korvetterna. Visbykorvetterna har byggts på Kockumsvarvet i Karlskrona.


Marinchefen, konteramiral Jens Nykvist, var på plats den 23 maj på Berga i Haninge under marinövningen Swenex 18. I bakgrunden ute på Horsfjärden skymtar ubåtsräddningsfartyget HMS Belos.

 

Marinens årliga gemensamma övning Swenex (Swedish Naval Exercise) genomförs i år under perioden 21–31 maj. Det sker huvudsakligen längs Ostkusten mellan Blekinge och Stockholms norra skärgård. Swenex 18 är årets största marina övning där i stort sett samtliga förband och enheter deltar, meddelar Försvarsmakten.

Cirka 2 000 deltagare från marinen och flygvapnet övar till havs och i kustbandet från Norrtälje i norr till Ölands södra udde i söder.

Samtidigt med Swenex genomförs Flygvapenövning 18. Det ger marinen och flyget en möjlighet att samöva gemensamma moment, såsom exempelvis samordnad sjömålsstrid mot en angripare.

Efter att Swenex avslutas den 31 maj kommer delar ur Hemvärnet att fortsätta öva i trakterna runt Norrtälje.

Fokus för Swenex är försvaret av det egna territoriet och svenska intressen. Syftet med övningen är bland annat att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid. För att marinen ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde är övningar av den här typen extremt viktiga, framhåller Försvarsmakten.

Stockholms Varjehanda deltog i mediedagen den 23 maj 2018 på Haninge Garnison i Berga på Södertörn söder om Stockholm.

Jämfört med förra årets mycket stora Försvarsmaktsövning Aurora 17 är Swenex 18 betydligt mindre, men för marinen är den inte mindre viktig. Marinen har möjlighet att planera och genomföra de olika övningsmomenten i stort sett helt enligt de marina förbandens primära behov och önskemål.

Övningen är uppdelad i två huvuddelar med en inledande fas där samtliga deltagare är väl införstådda med vad de olika momenten innebär. Under dessa dagar vet alla inblandade vad som kommer att hända samt när och var detta ska genomföras, framgår det av Försvarsmaktens information.

Övningens sista dygn däremot är styrd av ett scenario där övningsdeltagare på olika nivåer ska reagera på händelser som spelas in genom övningsledningens försorg. Sjöstridsskolans chef Magnus Jönsson är övningsledare.

— Swenex 18 är en mycket viktig del i uppbyggnaden av marinens förmåga och bidrar till ökad operativ förmåga i Försvarsmakten i allmänhet och i marinen i synnerhet, säger Magnus Jönsson i ett uttalande.

Sjöstridsskolan har haft det övergripande ansvaret för planeringen i samverkan med övriga förband. Omkring 40 personer har varit involverade i planeringsarbetet. De deltagande officerarna, soldaterna och sjömännen leds under övningen av Marintaktisk stab (MTS) och ytterst av marintaktisk chef (MTCH) i en så kallad Task Force-struktur.

Parallellt med övningen bedrivs också den ordinarie skarpa verksamheten.

I Swenex 18 deltar cirka 15 större örlogsfartyg. Flera mindre enheter finns såväl till sjöss som på land. Dessutom medverkar Helikopterflottiljen med närmare ett tiotal helikoptrar. Totalt är cirka 2 000 personer engagerade i övningen.

Efter Swenex 18 återgår förbanden till ordinarie basering efter att ha genomfört en så kallad Hot Wash Up, en utvärdering där de första intrycken och erfarenheterna diskuteras.


VIDEO (83 sekunder). Det här är Svävare 2000 som ger ett mäktigt intryck när den är igång. Det stänkte vatten ända till kameralinsen när svävaren fotograferades på avstånd den 23 maj 2018 på Berga i Haninge kommun. Den engelskbyggda Svävare 2000 heter egentligen Griffon 8100 TD och används av både Försvarsmakten och Kustbevakningen, som har tre exemplar vardera.

Svävare 2000 har en topphastighet av 50 knop och tar sig fram över både öppet vatten, is, träsk och fast mark. Det enda som krävs är att det är någorlunda platt. Dessutom ska det inte vara alltför trångt, med tanke på att svävaren är elva meter bred – nästan i klass med Försvarsmaktens allra största fartyg.

Svävare 2000 har en besättning på tre man och kan lasta 10 ton, vilket motsvarar 50 fullt utrustade soldater eller en bandvagn eller en 20-fots container, enligt Försvarsmakten. Tack vare sin förmåga att ta sig långt upp på stränder kan svävaren lasta ur trupp i skydd av trädlinjen och lossa förnödenheter direkt på fast mark.

Försvarsmaktens tre svävare ingår i Amfibiebataljonen. De är skyddade mot splitter, beskjutning och CBRN-vapen (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära) samt är utrustade med luftkonditionering för att kunna verka i internationell miljö. Svävarna kommer också ofta till användning vintertid för att undsätta skridskoåkare och andra som har råkat i svårigheter på svaga isar.

Välutrustad och stridsklar med en version av automatkarbin 5 (AK 5C). Överstelöjtnant Fredrik Herlitz, chef för 2. Amfibiebataljonen, informerade om sin utrustning den 23 maj på Berga. Automatkarbin 5 är ett helautomatiskt vapen med vilket skytten kan skjuta antingen patronvis eld eller automateld. De versioner som används numera är AK 5C och AK 5D. Dessa skiljer sig åt genom att AK 5D är cirka 10 centimeter kortare än AK 5C. Till stridsammunition används normal-, pansar- och (IR-)spårsljusprojektiler, vilka matas från löstagbara magasin som rymmer 30 patroner. Vapnet kan även förses med en 40 millimeters granattillsats, upplyser Försvarsmakten.


VIDEO (122 sekunder). Marintaktiska chefen Anders Olovsson intervjuades den 23 maj på Berga av Stockholms Varjehanda angående marinövningen Swenex 18.

Amfibiesoldater är specialister på att kamouflera sig i kustmiljöer. Den här mannen förefaller vara en del av naturen.


VIDEO (34 sekunder). 1. sergeant Månsson är specialistofficer som instruktör inom röjdykning. Här visar han två olika slags minor på Berga i Haninge den 23 maj. Sjöminor är stationära vapen och verkar genom de stötvågs- och tryckeffekter som sprä̈ngämnet ger nä̈r det detonerar. Själva minan utgörs av en vattentät behållare med sprängladdning och tändanordning. Minan är tänkt att orsaka skada på fientliga vattenfarkoster. Den kan utlösas genom kontakt med passerande fartyg (kontaktmina), genom tidsinställning eller med hjälp av sensorer som detekterar närvaro. Minorna ligger antingen förankrade på botten eller på ett bestämt djup under ytan, enligt Försvarsmakten.

Mediedagen den 23 maj 2018 på Haninge Garnison i Berga genomfördes av från vänster Rebecca Landberg, 4. Sjöstridsflottiljen infochef, och Michaela Linge, Sjöstridsskolan N5 informatör.

Publicerat: 28 maj 2018.

 


ANNONS


 

Kulturhuset Stadsteatern
i Stockholm visar
Alexander Lerviks design


VIDEO (26 sekunder). Designern Alexander Lervik berättade under pressvisningen den 6 april på Kulturhuset Stadsteaterns utställning om sina designprodukter under den gångna 20-årsperioden. I videoklippet ses även curatorn Paola Zamora.

 

"I huvudet på Alexander Lervik, designer" heter Kulturhuset Stadsteaterns utställning som pågår under perioden 6 april–5 augusti 2018. Lokalen heter Galleri 3 och ligger tre trappor upp i Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm. Årets stora designutställning förhandsvisades för pressen på vernissagedagen.

Alexander Lervik föddes 1972. Han utexaminerades från Beckmans Designhögskola i Stockholm 1998. Är mycket produktiv och har ett väldigt brett skapande som designkonstnär, uppfinnare och entreprenör.

Utställningen "I huvudet på Alexander Lervik, designer" är huvudsakligen retrospektiv och spänner över 20 år. Den innehåller dessutom några nya spektakulära installationer.

Utställningens titel är träffande med tanke på hur mycket konstnären fokuserar på sina egen hjärna. Hans intresse för hjärnan ger intryck av att gränsa till besatthet. En sådan egenskap kan vara en fördel i skapandeprocessen.

Alexander Lervik har gjort den egna panikångesten till en tillgång snarare än ett problem. Panikångesten dök upp i tonåren, vilket har präglat hans livsval och är grunden till hans intresse för ljus.

Alexander Lervik finns representerad i flera samlingar som till exempel Nasjonalmuseum Oslo, Röhsska museet i Göteborg och Nationalmuseum i Stockholm.

I pressvisningen av den intressanta utställningen medverkade från Kulturhuset Stadsteaterns sida även verkställande producenten för Konst/Design & Mode Maria Patomella, utställningens producent Paola Zamora och kommunikationsstrategen Stefan Zachrisson.

Den här stora installationen i ett hörn av utställningen heter "Ego" och är skapad av Alexander Lervik i år. Golvet är rött, väggarna är täckta med speglar och från taket hänger massor av minihjärnor gjutna i plast (förlagan är Alexander Lerviks egen hjärna). På fotot ses även två exemplar av ljusgungan Sense (till höger), som sägs illustrera människans behov av bekräftelse.

Alexander Lervik visade konstverket "Kreativitet" (2018) under pressvisningen. Det är en installation bestående av 57 delar av lampan Luna. Den gula informationsetiketten som syns under konstverket framhåller att "Sträckan mellan idé och genomförande är ibland förskräckande kort för en kreativ person som Alexander Lervik. Men så finns där alltid ångesten, redo att ta över. År i terapi har dock lärt honom tämja ångesten och istället låta den goda sidan av kreativiteten dominera".

Det här arkitekturkonceptet på det runda bordet och på bildskärmen heter "Kraften" (2018). Det visar en fantasiprodukt över hur Munkbrohamnen vid Centralbron i Gamla stan i Stockholm skulle kunna se ut i framtiden: Ett urbant utomhusbad i Riddarfjärden med hopptorn och permanenta solstolar. Tunnelbanestationen med direktutgång och helikopterplattan (till höger) finns redan. Alexander Lervik beskriver "Kraften" som en av sina senaste idéer, som poppade upp under en morgonpromenad med sin fru. Det som visas här "är helt enkelt en livlig fantasi som jag vågar ta på allvar, trots att projektet saknar beställare eller godkännande av Stockholm stad och ingen förankring i alla de byggregler". Utanför utställningslokalens fönster skymtar delar av Sergels torg.


VIDEO (14 sekunder). En tidningsbild föreställande en hjärna gav Alexander Lervik idén till den här "hjärnlampan". Den heter "MyBrain" (2007). Numrerad upplaga om 5. Hjärnforskaren Martin Ingvar vid Karolinska Institutet genomförde en MR-scanning av Alexander Lerviks huvud. Scanningen omvandlades till en tredimensionell fil föreställande hjärnan. Filen 3D-printades och belystes med LED-ljus. Lampan premiärvisades år 2007 på Röhsska museet i Göteborg. Stockholms Auktionsverk har beskrivit "MyBrain" som det första signaturobjektet för 3D-teknik i Skandinavien.


VIDEO (25 sekunder). Alexander Lervik har samarbetat med sångerskan och låtskrivaren Eva Dahlgren i konstglasprojekt. I videoklippet ses först "Sångerskan", som består av en glaskropp inuti en annan. "Det inre objektet är formad som en virvel där orden söker sig ut runt objektet. En glasbubbla omfamnar helheten. På golvet ligger en svart handtuftad matta med ett tredimensionellt mönster, också i form av en virvel, som förstärker ljuseffekten genom att skapa ett skuggspel med sin tredimensionella form."

I videoklippet ses sedan "Trumsetet". Det är en tolkning av olika trummor, cymbaler och baskaggar som "skapar en egen liten stad med sina olika former, färger och mönster. Ljuset hade tidigt en avgörande roll där visionen var att skapa ett liv av rörelse som tar sig igenom de olika objekten i takt med musiken. Färgskalan är varm och den fortsätter ned på golvet där en matta tonar ut i intet och försvinner."

Publicerat: 15 april 2018.

 


ANNONS


 

ABBA-museet på Djurgården
i Stockholm utökar med
abborna efter ABBA-tiden

Pop House på Djurgårdsvägen 68 i Stockholm omfattar ABBA The Museum, Pop House Hotel, temporära utställningar (för närvarande Claes "Clabbe" af Geijerstams gitarrsamling "Guitars of The Stars"), restaurang, bar, shop och det nybyggda Glashuset för live-musik och event. Fotograferat den 5 april 2018 i samband med en pressvisning av den nya utställningen om åren efter ABBA. Nyligen förvärvade Pop House den anrika och näraliggande teateranläggningen Cirkus, som ett led i strategin att bli en av världens främsta musikdestinationer.


VIDEO (17 sekunder). Museichefen Caroline Fagerlind visade under pressträffen hur man kan dirigera en symfoniorkester till musik från en Chess-konsert.

 

Det har nu gått 36 år sedan 1982 då ABBA slutade framträda tillsammans. Slutet blev början på abbornas framgångsrika karriärer i andra konstellationer. ABBA-museet på Djurgården i Stockholm kommer den 8 maj 2018 att öppna en helt ny utställning som skildrar det som hände efter att de fyra medlemmarna gick skilda vägar.

Den 5 april 2018 anordnades en pressvisning om den nya utställningen, där mycket återstår att göra. Endast två av femton "stationer" var klara. De handlar om Chess och Mamma Mia.

I den nya utställningens lokaler nere i ABBA-museet huserade tidigare Swedish Music Hall of Fame, som har flyttat till Scenkonstmuseet. Det ligger på Sibyllegatan 2, nära Dramaten. Swedish Music Hall of Fame får där en permanent utställning, som kommer att öppnas den 3 maj 2018.

I ABBA-museets nya utställning om "post-ABBA" det vill säga de 36 åren efter ABBA fokuseras på sång och musik av och med Anni-Frid (Lyngstad), Björn (Ulvaeus), Benny (Andersson) och Agnetha (Fältskog).

På ABBA-museets webbplats kommenterar abborna den nya utställningen så här:

– Precis vad som helst kan ske och har skett när kreativiteten släpps fri. Den nya utställningen kommer bjuda på många guldkorn, säger Anni-Frid Lyngstad.

– Eftersom vi har riktat skaparlusten åt så många håll efter ABBA-åren är den nya utställningen som ett härligt nöjesfält, tycker jag. Och det mest fantastiska är att resan aldrig tycks ta slut. Vi är på väg in i nya spännande äventyr, det kommer mera, säger Björn Ulvaeus.

– Vi tog aldrig riktigt farväl av varandra. Vi ville prova nya saker och tiden verkade aldrig rätt för ett återförenande. Men musiken har jag förstås aldrig lämnat. Mycket av det vi åstadkommit under åren efter ABBA presenteras nu i utställningen, säger Benny Andersson.

– ABBA-historien slutade inte 1982. Det ena gav det andra och resan fortsätter. Det ser vi nu i denna utställning, säger Agnetha Fältskog.

ABBA-museet invigdes 2013.

– Det är ett femårsjubileum för museet och en ny lansering, så vi hoppas förstås att fler än någonsin tar chansen att gå in och dansa ut på museet. Det känns väldigt stort och hedrande att få berätta hela historien om ABBA, säger museichefen Caroline Fagerlind.

De fyra ABBA-medlemmarna uppges ha varit högst involverade i den nya utställningen. Där får man även se och höra bland andra Tommy Körberg, Peter Jöback och Helene Sjöholm.

ABBA är en av världens mest framgångsrika popgrupper med över 380 miljoner sålda album. ABBA The Museum är ett mycket interaktivt museum. Där kan man "få uppleva känslan av att vara den femte bandmedlemmen. Stå på scen med ABBA, sjunga karaoke i Polarstudion och dansa i musikvideon". Där finns även ABBA:s spektakulära scenkläder, guldskivor, originalprylar m m.


VIDEO (17 sekunder). Ibland är det digitala livet bättre än det verkliga livet. Utställningens kreativa chef Ingmarie Halling demonstrerar den magiska målarpenseln som på avstånd målar Donna Sheridans hus från Mamma Mia. Snabbt och kladdfritt målat. Kan bli en succé bland besökare.


VIDEO (29 sekunder). Stephanie G Bonn (till vänster) från PR-byrån Zap ordnar gruppfotograferingen av pressvisningens huvudpersoner Bengt Fröderberg, Caroline Fagerlind, Görel Hanser och Ingmarie Halling .


VIDEO (82 sekunder). Den nya utställningens gästcurator Görel Hanser har jobbat med ABBA-medlemmarna under flera decennier. Hon har bland annat varit vice VD i Stikkan Andersons skivbolag Polar Music. I videoklippet intervjuas hon av Stockholms Varjehanda.


VIDEO (83 sekunder). Bengt Fröderberg är scenograf och Production Designer för den nya utställningen i ABBA-museet. I videoklippet intervjuas han av Stockholms Varjehanda.

Publicerat: 7 april 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Sevärd utställning om den
mytomspunna Bloomsbury-
gruppen på Artipelag

Det här är huvudingången till konsthallsbyggnaden Artipelag i Värmdö kommun fotograferad i samband med pressvisningen under vinterdagen den 22 mars 2018. Konsthallen öppnades den 3 juni 2012. Fasaden till vänster lutar även i verkligheten, för så ville arkitekten Johan Nyrén ha det. En plats som under utställningsperioden delvis återskapas både inomhus och utomhus på Artipelag är den sydengelska lantgården Charleston, som var ett centrum för Bloomsburygruppen. Redan utanför konsthallen, här på Artipelags entrégård, kommer besökarna att mötas av en Charleston-inspirerad trädgård när årstiden så medger. Trädgården ska fortsätta inne i konsthallen, komplett med murgröna, rosor, buxbom och en näckrosdamm.


VIDEO (60 sekunder). Bokförläggaren Eva Bonnier (till vänster) från Albert Bonniers Förlag och författaren Ingela Lind ses och hörs här presentera boken "Ta sig frihet – Bloomsbury, Indien och konsten att leva" under pressvisningen av utställningen "Bloomsbury Spirit" på Artipelag den 22 mars 2018.

 

En intressant utställning om den mytomspunna brittiska Bloomsburygruppen (The Bloomsbury Group) visas under våren, sommaren och förhösten i år för första gången i Sverige. Utställningen heter "Bloomsbury Spirit" och äger rum i konsthallen Artipelag i Stockholms inre skärgård under perioden 23 mars–30 september 2018.

Den radikala och gränsöverskridande Bloomsburygruppen bestod av en skara inflytelserika intellektuella, som under drygt tre decennier (cirka 1905–1940) satte sin prägel på samhällsutvecklingen. En radikal borgerlig grupp, enligt en marxistisk kultursociolog.

Gruppen hade sin bas kring Gordon Square i stadsdelen Bloomsbury i centrala London. Flera av gruppens medlemmar hade ett förflutet vid Trinity College i Cambridge. Först var de bara vänner och studenter, men efterhand slog de igenom som sin tids nytänkare.

Till Bloomsburygruppens kärna hörde författarna Virginia Woolf, Leonard Woolf, E M Forster och Lytton Strachey, ekonomen John Maynard Keynes (världsberömd upphovsman till den nationalekonomiska keynesianismen), konstnärerna Duncan Grant, Clive Bell och Vanessa Bell samt konstpedagogen Roger Fry.

I utkanten av Bloomsburygruppen rörde sig Dora Carrington, Ottoline Morrell, Vita Sackville-West, Bertrand Russell (filosof, matematiker, pacifist och Nobelpristagare i litteratur 1950), D H Lawrence (författare till "Lady Chatterley's Lover"), T.S. Eliot och flera andra storheter.

De flesta medlemmarna i gruppen var gifta med någon annan av medlemmarna, men det hindrade dem inte från att ha både hetero- och homosexuella kärleksaffärer med andra i gruppen, konstaterar Wikipedia. Nakenhet betraktades som något sunt för den nya människan.

På Artipelags utställning "Bloomsbury Spirit" visas detta rum med interiör från den sydengelska lantgåren Charleston, där Bloomsburygruppen vistades ofta. Den sköna läsfåtöljen, bordslampan och gardinen är dekorerade med färgglada naturinspirerade motiv.

Ungefär så här kan det ha sett ut i köket på lantgården Charleston i Sussex när Bloomsburygruppen kom på besök. Observera särskilt de lekfullt utformade stolarna kring matbordet till höger. Med lite fantasi verkar det som om människor redan sitter där: Runda huvuden med ljusa ansikten och avlånga ljusa överkroppar med röda axlar och armar.

 

Den största allkonstnären i gruppen var Virginia Woolf. Hon var författare, kritiker och entomolog (insektsforskare). Hon var också feminist.

Dessutom var hon djupt engagerad i det internationella modernistiska måleriet, som under ledning av Roger Fry presenterades för en chockerad publik på två stora postimpressionistiska utställningar i London åren 1910 och 1912. Virginia Woolf beskrev dem som startskott för "en helt ny tid".

Det var alltså Bloomsburygruppen som kom att introducera modernismen i Storbritannien i och med den första postimpressionistiska utställningen 1910.

Virginia Woolfs mest framstående litterära verk anses vara Mrs Dalloway (1925), Mot fyren (To the Lighthouse, 1927), Orlando (1928) och Ett eget rum (A Room of One's Own, 1929).

Virginia Woolf var bipolär. Sjukdomen blossade upp i stressperioder, men kunde vanligen hållas i schack med hjälp av vila. Hon dränkte sig 1941 i floden Ouse när symptomen under det andra världskriget återigen gjorde sig kännbara, enligt det förträffliga utställningshäftet.

Centralfiguren i Bloomsburygruppen har för övrigt fått bidra med sitt namn till teaterpjäsen "Vem är rädd för Virginia Woolf?" (Who's Afraid of Virginia Woolf?) av Edward Albee 1962. Den handlar egentligen inte om henne utan om äktenskapsproblem.

För att visa på Bloomsburygruppens "inkluderande modernism kommer hela det kreativa spektrumet av måleri, foto, inredning, textil, mönster, litteratur, möbeldesign, bokkonst, grafik, dans, trädgårdskonst och mode att vara representerat", framhåller Artipelag.

En viktig plats som delvis återskapas både inomhus och utomhus på Artipelag är Charleston, som var Vanessa Bells sommarhus i Sussex söder om London. Charleston kom att bli ett centrum för Bloomsburygruppen.

Artipelag har lånat in unika verk av bland andra Vanessa Bell, Duncan Grant och Roger Fry från engelska institutioner såsom TATE, Victoria & Albert Museum, Courtauld Gallery, The Charleston Trust och National Portrait Gallery.

Från Dansmuseet i Stockholm har lånats dräkter och rekvisita från Ryska baletten, som stod Bloomsburygruppen nära. Alla de inlånade kvalitetsföremålen skänker auktoritet åt utställningen.

Utöver böcker, utställningar och samtal drev Bloomsburygruppen viktiga nätverk: Förlaget Hogarth Press, som var först med att introducera den modernistiska litteraturen i England, och Omega Workshops, som var en kollektiv konstnärsverkstad och ett showroom för tidens alla konstarter såsom måleri, textil, design, dans, mode och inredningar.

Ett rum i konsthallen har förvandlats till ett galleri med målningar av Roger Fry, Vanessa Bell och Duncan Grant i en klassisk hängning och miljö, som präglas av exakt de ideal som de revolterade emot.

Ett annat rum tillägnas Omega Workshops. I ytterligare ett rum återskapas Cadena Café, som Omega Workshops inredde i London 1917.

Bloomsburygruppens lekfulla hållning och frigjorda livsstil sägs ha utmanat svensk socialmoralism, där det konstnärliga ofta har underordnats specialisterna, samhällsingenjörerna, funktionen och nyttan.

Artipelags konsthallschef Bo Nilsson berättade om montern med inlånet av Dansmuseets originaldräkter och rekvista från Ryska baletten, som stod Bloomsburygruppen nära. Den tolv meter breda och fyra meter höga väggmålningen bakom dräkterna är gjord av konstnären Ernst Billgren. Väggmålningen är en scenografi till baletten Le Dieu Bleu (Den Blå Guden).

Artipelag är en privatägd konsthall på Hålludden vid Baggensfjärden i Värmdö kommun. Den ligger cirka 30 minuters färd med bil eller buss från Stockholms city. Artipelag ägs och drivs av Artipelag AB som jämte BabyBjörn AB är dotterbolag till Lillemor Design AB. Detta ägs i sin tur av det äkta paret Björn och Lillemor Jakobson (på fotot). De är fortfarande aktiva i hög ålder: Han 83 år och hon 82 år. Namnet Artipelag är en sammanslagning av Art (konst), Activities (aktiviteter) och Archipelago (skärgård). Extern VD är Riitta Östberg.

 

Extern curator för utställningen är konstkritikern och författaren Ingela Lind i samarbete med Artipelags konstavdelning. Ansvariga har varit konsthallschef Bo Nilsson, curator Frida Andersson, digital producent och formgivare Samuel Lind, chefstekniker Johan von Geijer, pedagogik- och programansvarig Kristina Lindemann samt ljustekniker Gert-Ove Wågstam.

Utformning av trädgårdarna står Ia Schildt för. Utställningens avdelning för mode har skapats tillsammans med trendanalytikern Cay Bond.

Ingela Lind är även aktuell med boken "Ta sig frihet – Bloomsburygruppen, Indien och konsten att leva" utgiven på Albert Bonniers Förlag. En gedigen bok på 280 sidor som bidrar till utställningen med delvis nya insikter om Bloomsburygruppen: Exempelvis Indien som exotisk dragningskraft och Virginia Woolf som konstnär.

Tidigare har Ingela Lind författat "Leka med modernismen – Virginia Woolf och Bloomsburygruppen" (Albert Bonniers Förlag, 2008).

Bloomsburygruppen hade uppenbarligen ganska roligt tillsammans i all sin skaparkraft.

Sammanfattningsvis ger Stockholms Varjehanda den påkostade och välgjorda utställningen "Bloomsbury Spirit" betyget 4,5 stjärnor plus en halv stjärna för den kommande kompletterande trädgårdsanläggningen i Charleston-stil. Det blir tillsammans 5 stjärnor på skalan 1–5, det vill säga det allra högsta betyget!

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 28 mars 2018.

 


ANNONS


 

Gamla Handelskammarhuset
på Västra Trädgårdsgatan har
blivit 'palats för konstälskare'

Det tidigare Handelskammarhuset på Västra Trädgårdsgatan 9 mellan varuhuset NK och Operahuset i Stockholm har blivit "ett nytt palats för konstälskare". Detta enligt konstgalleriet CFHILL, som flaggar för sin utställning "The Beautiful Escape" på fasaden. På husets träport står det fortfarande "Stockholms Handelskammare". Huset byggdes som patricierbostad redan 1648, för 370 år sedan. Den regionala näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare ägde och bodde i huset under perioden 1927–2012. Handelskammaren finns numera på Brunnsgatan 2 nära Stureplan. CFHILL disponerar tre våningsplan på Västra Trädgårdsgatan 9 (bottenvåningen samt 1 trappa och 2 trappor). Högre upp i huset huserar andra företag.

 

Lördagen den 17 februari 2018 invigde CFHILL Aktiebolag sina nya lokaler på Västra Trädgårdsgatan 9 i Stockholm. Det skedde med tre parallella utställningar: "The Beautiful Escape" i Main Gallery (i gatuplanet), "Post-War & More" i Showroom och "Anders Krisár" med marmorskulpturer i Garden Gallery (båda i våningsplanet 1 trappa upp). Utställningarna pågår till och med den 14 mars 2018.

CFHILL Aktiebolag bildades 2015. Styrelsen består av tre personer: Michael Storåkers är Chairman (styrelseordförande) & Head of Contemporary, Anna-Karin Pusic är CEO (verkställande direktör) & Head of Specialists samt Michael Elmenbeck som är Creative Director & Head of Exhibitions.

Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva handel med bland annat konst, antikviteter och samlarföremål samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också kunna bedriva auktionshandel.

CFHILL AB har före flytten till Västra Trädgårdsgatan 9 funnits på Norrlandsgatan 24. Under perioden efter Handelskammarens utflyttning 2012 och före CFHILL:s inflyttning 2018 har reklambyrån Acne hyrt lokalerna.

Det i konstnärskretsar omdiskuterade bolagsnamnet CFHILL anspelar på den framstående svenska landskapsmålaren Carl Fredrik Hill (1849–1911).

Mellan träporten (i portgången längst borta i bakgrunden) och den stora utställningssalen finns den här passagen (under handelskammartiden kallad "galleriet") med ingång till den stora garderoben (tidigare kallad "kapprummet") till höger. Numera är passagen dekorerad med ljuskonst i taket. Ljuset därifrån återspeglas i den veckade spegelväggen till vänster.

Det här är den stora utställningssalen, Main Gallery. Den hette tidigare Stora salen. Där sammanträdde Stockholms Handelskammares fullmäktige och där anordnades andra stora evenemang. Där finns nu utställningen "The Beautiful Escape" med konstverk av Carsten Höller ("Giraffe" mitt på golvet), Ryan McGinley (konstfoton), Hilma af Klint ("troligen konsthistoriens första abstrakta konstnär"), Paloma Varga Weisz och Christine Ödlund. Salen karakteriseras av flera pilastrar (väggpelare) och en lanternin (glastak med dagsljusinsläpp).


VIDEO (72 sekunder). För att fira sitt nya "Art Palace" lät CFHILL filma Terry Notary den 14 februari 2018 i utställningssalen Main Gallery. Terry Notary är känd som skådespelare i rollen som Oleg, "apmannen", i Ruben Östlunds prisbelönade film "The Square". Stockholms Varjehanda videofilmade i sin tur ett avsnitt ur Terry Notary-filmen, som på invigningsdagen den 17 februari spelades upp på en bildskärm placerad på podiet i salen. De tre konstverk som förekommer i videoklippet är skulpturen "Giraffe" (en giraffunge i gulfärgad polyuretanplast) av Carsten Höller, träskulpturen "Nose Monkey" (en näsapa) av Paloma Varga Weisz och papperstavlan "Clorophilia" av Christine Ödlund.

På våningsplanet en trappa upp i huset på Västra Trädgårdsgatan 9 finns detta "Showroom". Rummet har tidigare under handelskammartiden varit först intygsexpedition och sedan mötessalong. Rummet är utformat i empire-stil. Där finns för närvarande konstverk av Christo & Jeanne-Claude, Victor Vasarely, Niki de Saint Phalle, Henri de Toulouse-Lautrec, Andy Warhol med flera och av Pablo Picasso i gången utanför. Till vänster ses dörröppningen till "Garden Gallery" (gallerirummet med utsikt över Sankt Jacobs kyrkogård på andra sidan Västra Trädgårdsgatan). Det rummet är utfört i rokoko-stil och har tidigare varit arbetsrum för Svenska Handelskammarförbundets kanslichef. Därinne visas nu marmorskulpturer av Anders Krisár. På fotot från invigningsdagen ses CFHILL:s VD Anna-Karin Pusic (till höger) samtala med besökare om utställningsföremålen.

Publicerat: 2 mars 2018.

 


ANNONS